Jednoglasno usvojen proračun Grada Hvara za 2020. godinu

Na 39. sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara održanoj 12. prosinca 2019. godine u galeriji Arsenal, na kojoj je prisustvovalo 12 vijećnika, jednoglasno je usvojen je Prijedlog proračuna Grada Hvara za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Gradonačelnik je djelomično prihvatio prijedloge pristigle temeljem javnog savjetovanja i uvrstio ih u svoj Prijedlog proračuna koji je bez amandmana jednoglasno prihvaćen s ukupnim planiranim prihodima Grada u visini od 63.436.700 kuna dok planirani rashodi iznose 66.705.150 kuna. U ovom proračunu naglasak je stavljen na nekoliko kapitalnih gradskih projekata: izgradnja treće, obuhvatom izrazito opsežne faze izgradnje oborinske i fekalne kanalizacije od Ograda do mora, dovršetak rekonstrukcije gradske Lođe i Kule-sat, početak radova na bujičnom kanalu i vodoopskrbnom cjevovodu na Trgu sv. Stjepana, realizacija projekta LED rasvjete u svrhu osiguravanja značajnih ušteda i efikasnosti na području čitavog grada, izgradnja društvenih prostorija na igralištu Tenis, izgradnja istočnog krila Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ kao i početak izgradnje novog gradskog groblja Kruvenica.

Također, proračun predviđa izdvajanje značajnih sredstava za kupovinu strateški bitnih zemljišta za razvoj infrastrukture grada Hvara kao i za realizaciju značajnih projekata na području prigradskih naselja u svrhu revitalizacije istih. Nastavlja se s izradom projektne dokumentacije razvojnih gradskih projekata poput sportskog i zdravstvenog centra, sportske lučice u Križnoj Luci te poticane stanogradnje za mlade u gradu Hvaru.Protected with SiteGuarding.com Antivirus