Javni poziv za dostavu zahtjeva za korištenje kućica za vrijeme adventa u gradu Hvaru

U svrhu obogaćivanja ponude za vrijeme adventa u gradu Hvaru, Grad Hvar će u razdoblju od 4. prosinca 2021. do 2. siječnja 2022. godine organizirati prigodnu ugostiteljsku ponudu postavljanjem maksimalno pet kućica na Trgu sv. Stjepana ispred Lođe, alternativno u prostoru Venerande (u slučaju pooštrenja propisanih protuepidemioloških mjera).

Cijena korištenja kućice za navedeni period iznosi 5.000,00 kuna i plaća se prije početka korištenja.

Grad Hvar poziva sve zainteresirane ugostitelje (pravne i fizičke osobe) te udruge civilnog društva da najkasnije do 19. studenoga 2021. godine u 15 sati iskažu interes za korištenjem navedenih kućica putem ispunjavanja Zahtjeva, koji čini sastavni dio ovoga Poziva. Ispunjeni zahtjev je potrebno potpisati, ovjeriti i dostaviti u pisarnicu Grada Hvara na adresi Milana Kukurina 2 (ured gradonačelnika) zajedno s potvrdama o nepostojanju dugovanja Porezne uprave, Komunalnog Hvar d.o.o. i Grada Hvara.

Zahtjevi dostavljeni putem pošte ili elektronske pošte neće se razmatrati, kao ni zahtjevi dostavljeni izvan navedenog roka te bez priloženih potvrda.

Kućice će se dodijeliti prema redoslijedu zaprimanja Zahtjeva uz obavezu pridržavanja svih važećih zakonskih propisa vezanih uz obavljanje djelatnosti Korisnici kućica dužni su pridržavati svih protuepidemioloških mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Grad Hvar zadržava pravo odbiti zahtjeve prijavitelja koji se prethodnih godina nisu pridržavali propisa i odluka.

Javni poziv

ZahtjevProtected with SiteGuarding.com Antivirus