Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Grad Hvar objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta HV-001, HV-002, HV-030, HV-031, HV-032, HV-037, HV-038, HV-046, HV-048, HV-053, HV-054 u k.o. Hvar.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Hvar.

Oznaka cesta: HV-001, HV-002, HV-030, HV-031, HV-032, HV-037, HV-038, HV-046, HV-048, HV-053, HV-054

Opis dionice:  HV-001 (Ulica Vlade Stošića, od D116 do Ulice Ive Miličića)

HV-002 (Ulica Ive Miličića, od Ulice Vlade Stošića do D116)

HV-030 (Ulica Domovinskog rata)

HV-031 (Ulica Janka Zazjala)

HV-032 (Ulica Ivana Vučetića)

HV-037 (Ulica Marina Blagaića, od D116 do južnog ogranka prema Ul. Ivana Buzolića)

HV-038 (Ulica Marina Blagaića, zapadni ogranak)

HV-046 (Ulica Jurja Bracanovića)

HV-048 (Ogranak između Ul. Jurja Bracanovića i Ul. Branka Vučetića)

HV-053 (Ulica Lucije Rudan)

HV-054 (Ulica Ive Roića)

Trajanje radova: 10.06.2020. -19.06.2020.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Vedran Peran (Geo 1054), GEO MEDIA d.o.o., Dubrava 120, 10 040 Zagreb – Dubrava.

Grad Hvar započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 24.06.2020. god., u vremenu od 09:00 do 13:00 sati u uredu Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu- JUO Grada Hvara, Ulica Vicka Butorovića 4, 21450 Hvar.

Zbog situacije vezane za COVID-19 pandemiju, mole se svi koji žele izvršiti uvid u navedenom terminu da se za isti prethodno najave najkasnije do 19.6.2020. na telefon 01/2924-944 ili e-mail geo@geo-media.hr.

Poziv možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus