Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi – vijesti


Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 3/18 i 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama.

 

Odluka o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

 

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekata

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2023.

 

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJPopis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

Odluku možete preuzeti OVDJE.Obavijest za udruge – zahtjev za isplatu sredstava

Ovim putem obavještavamo sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu da odobrena sredstva mogu zatražiti putem Obrasca C4 – Zahtjev za isplatu sredstava s tablicom troškova, a koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu nakon potpisa ugovora trebaju ispuniti Zahtjev za isplatu sredstava te pripadajuću tablicu troškova (dokumente potrebne za pristupanje potpisivanju ugovora možete pronaći u Pozivu udrugama).

Zahtjevi moraju biti obrazloženi dokumentacijom o nastalom trošku (preslike računa, obračuna plaća, putnih naloga i sl). U slučaju da Korisnik mora plaćati troškove unaprijed, dužan je uz Zahtjev dostaviti ponudu ili predračun te nakon primljenih sredstava dostaviti Gradu presliku računa te presliku uplate. Zahtjev za isplatu zadnjeg obroka mora se predati najkasnije do 30. studenoga 2020. godine, a Grad će isplatiti sredstva, temeljem odobrenog zahtjeva za isplatu, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev za isplatu sredstava ovjeren pečatom i potpisom predaje se u pisarnici Grada Hvara na adresi: Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo, JUO Grada Hvara: Margita Petrić-Hraste, dipl. oec., 091/4741-018, 021/681-724.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac C4 – Zahtjev za isplatu sredstava

Tablica troškovaOdluka o dodjeli financijskih sredstava – kultura

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – kultura

C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 2019Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2019. godinu

Dokumentacija:

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2019. godinu

- upute za prijavitelje – kultura

- opći uvjeti ugovora sklopljenih u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2019. godinu

- primjer ugovora o financiranju udruga 2019.

Obrasci za prijavu

1. Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2. Obrazac proračuna – PROR

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

1. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 Obrasci za provedbu projekta udruga

1. Obrazac opisnog izvještaja projekta – OPIS

2. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

3. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada HvaraOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama dostupna je OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus