Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu.

13. 1. 2023.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv za financiranje projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

 

29. 9. 2022.

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, br. 26/15), članka 7.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 3/18 i 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama.

Odluka o iznosu i načinu raspodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekata

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2023.

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 


 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2022. godinu

21. 4. 2022.

Poziv ovlaštenim zastupnicima udruga kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2022. godinu

 

14. 4. 2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2022. godinu

 

4. 3. 2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.


 

17.1.2022.

Javni natječaj Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija  u kulturi za 2022. godinu

Upute za prijavitelje – udruge u kulturi 2022.

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

Procjena kvalitete prijave:

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2022.

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

_____________________________________________________________________________

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

17.1.2022.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

_____________________________________________________________________________

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2021. godinu

23. 6. 2021.

Obavještavaju se ovlašteni predstavnici udruga da je za isplatu sredstava uz Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava potrebno priložiti račune, a u iznimnim slučajevima predračun/ponudu.

C4 Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava 2021

10. 6. 2021.

Poziv ovlaštenim zastupnicima Udruga kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2021. godinu

26. 5. 2021.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2021. godinu

9. 3. 2021.

Zapisnik o pristiglim prijavama na Javni natječaj

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.


22. 1. 2021.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2021. godinu

Upute za prijavitelje – udruge u kulturi 2021.

Obrasci za prijavu:

Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

Obrazac proračuna – PROR

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga u kulturi 2021.

Izvještajni obrasci:

Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ


 

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

20. 1. 2021.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2020. godinu


Ovim putem obavještavamo sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu da odobrena sredstva mogu zatražiti putem Obrasca C4 – Zahtjev za isplatu sredstava s tablicom troškova, a koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac C4 – Zahtjev za isplatu sredstava

Tablica troškova


2. 7. 2020.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama u kulturi 2020

- primjer ugovora o financiranju udruga 2020_COVID-19


16. 6. 2020.

Zbog novonastalih okolnosti i posljedica pandemije na gospodarstvo grada Hvara, a time i na prihodovnu stranu gradskog proračuna, Grad Hvar donosi nove odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

6. 3. 2020.

Zapisnik o pristiglim prijavama na Javni natječaj

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara


21. 1. 2020.

DOKUMENTACIJA:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2020. godinu

Upute za prijavitelje – udruge u kulturi 2020.

- primjer ugovora o financiranju udruga 2020.

Obrasci za prijavu

1. Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2. Obrazac proračuna – PROR

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

1. Obrazac za procjenu kvalitete prijave


Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

15. 1. 2020.

Odluku možete preuzeti OVDJE.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava – kultura

06.04.2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – kultura

C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 2019


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2019. godinu

23.01.2019.

Dokumentacija:

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2019. godinu

- upute za prijavitelje – kultura

- opći uvjeti ugovora sklopljenih u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2019. godinu

- primjer ugovora o financiranju udruga 2019.

Obrasci za prijavu

1. Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2. Obrazac proračuna – PROR

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

1. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 Obrasci za provedbu projekta udruga

1. Obrazac opisnog izvještaja projekta – OPIS

2. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2018. godinu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATOM SREDSTAVA UDRUGAMA ZA 2018.GODINU

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga – 2018 – KULTURA


 

Upute za prijavitelje – KULTURA

Obrasci za prijavu:

1 Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2 Obrazac proračuna -PROR

3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4 Obrazac izjave o partnerstvu

5 Obrazac životopisa voditelja projekta

Izvještajni obrasci:

6 Obrazac za procjenu kvalitete prijave_S

7 Obrazac opisnog izvještaja projekta – OPIS

8 Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

9 Obrazac Ugovora o financiranju udruga 2018.

 


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi 2017.

VIJESTI

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2017.

Upute za prijavitelje – KULTURA

Obrasci za prijavu:

Obrazac prijavnica kultura – „OPISNI OBRAZAC“

Obrazac proračuna kultura – „PROR“

Obrazac Izjave o nekažnjavanju – „NEKAŽNJAVANJE“

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – „IZJ-FINAN“

Obavezni prilozi sukladno točki 3. Uputa za prijavitelje

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac ugovora o financiranju udruga

Opći uvjeti ugovora o financiranju udruga

Obrasci završnog izvještaja:

Obrazac za opisno izvješće realiziranog programa – „OPIS“

Obrazac financijsko izvješće realiziranog programa – „FIN-IZVJ“

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus