Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom – vijesti


Popis prijavitelja – Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom za 2023.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu. Za udruge osoba s invaliditetom te ostale udruga iz područja zdravstvene skrbi iz proračuna Grada Hvara predviđen je iznos od 14 tisuća eura.

Natječaj je otvoren do 12. veljače 2023. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

3. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta – OPISNI-OBRAZAC

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjave o partnerstvu

8. Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruge 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava Godišnji plan natječaja za udruge

Godišnji plan natječaja za udruge za 2023. možete preuzeti OVDJE.Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara

Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natjecaja Grada Hvara – osobe s invaliditetom

Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, u roku od osam dana od dana objave rezultata imaju pravo podnijeti prigovor gradonačelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. Za sve dodatne informacije prijavitelji se mogu javiti na broj telefona 741 106, Odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada.Obavijest za udruge – zahtjev za isplatu sredstava

Ovim putem obavještavamo sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu da odobrena sredstva mogu zatražiti putem Obrasca C4 – Zahtjev za isplatu sredstava s tablicom troškova, a koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu nakon potpisa ugovora trebaju ispuniti Zahtjev za isplatu sredstava te pripadajuću tablicu troškova (dokumente potrebne za pristupanje potpisivanju ugovora možete pronaći u Pozivu udrugama).

Zahtjevi moraju biti obrazloženi dokumentacijom o nastalom trošku (preslike računa, obračuna plaća, putnih naloga i sl). U slučaju da Korisnik mora plaćati troškove unaprijed, dužan je uz Zahtjev dostaviti ponudu ili predračun te nakon primljenih sredstava dostaviti Gradu presliku računa te presliku uplate. Zahtjev za isplatu zadnjeg obroka mora se predati najkasnije do 30. studenoga 2020. godine, a Grad će isplatiti sredstva, temeljem odobrenog zahtjeva za isplatu, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev za isplatu sredstava ovjeren pečatom i potpisom predaje se u pisarnici Grada Hvara na adresi: Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo, JUO Grada Hvara: Margita Petrić-Hraste, dipl. oec., 091/4741-018, 021/681-724.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac C4 – Zahtjev za isplatu sredstava

Tablica troškovaOdluka o dodjeli financijskih sredstava – osobe s invalidetom

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – osobe s invalidetomJavni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2019. godinu

Dokumentacija:

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2019. godinu

- upute za prijavitelje – udruge osoba s invaliditetom

- opći uvjeti ugovora sklopljenih u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2019. godinu

- primjer ugovora o financiranju udruga 2019.

Obrasci za prijavu

1. Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2. Obrazac proračuna – PROR

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

1. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 Obrasci za provedbu projekta udruga

1. Obrazac opisnog izvještaja projekta – OPIS

2. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

3. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetomOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga osoba s invaliditetom za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama dostupna je OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus