Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva – vijesti


Obavijest za udruge – zahtjev za isplatu sredstava

Ovim putem obavještavamo sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu da odobrena sredstva mogu zatražiti putem Obrasca C4 – Zahtjev za isplatu sredstava s tablicom troškova, a koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu nakon potpisa ugovora trebaju ispuniti Zahtjev za isplatu sredstava te pripadajuću tablicu troškova (dokumente potrebne za pristupanje potpisivanju ugovora možete pronaći u Pozivu udrugama).

Zahtjevi moraju biti obrazloženi dokumentacijom o nastalom trošku (preslike računa, obračuna plaća, putnih naloga i sl). U slučaju da Korisnik mora plaćati troškove unaprijed, dužan je uz Zahtjev dostaviti ponudu ili predračun te nakon primljenih sredstava dostaviti Gradu presliku računa te presliku uplate. Zahtjev za isplatu zadnjeg obroka mora se predati najkasnije do 30. studenoga 2020. godine, a Grad će isplatiti sredstva, temeljem odobrenog zahtjeva za isplatu, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev za isplatu sredstava ovjeren pečatom i potpisom predaje se u pisarnici Grada Hvara na adresi: Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo, JUO Grada Hvara: Margita Petrić-Hraste, dipl. oec., 091/4741-018, 021/681-724.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac C4 – Zahtjev za isplatu sredstava

Tablica troškovaOdluka o dodjeli financijskih sredstava – ostale udruge

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – ostale udrugeJavni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja grada Hvara za 2019. godinu

Dokumentacija:

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja grada Hvara za 2019. godinu

- upute za prijavitelje – ostale udruge

- opći uvjeti ugovora sklopljenih u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja grada Hvara za 2019. godinu

- primjer ugovora o financiranju udruga 2019.

Obrasci za prijavu

1. Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2. Obrazac proračuna – PROR

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

1. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 Obrasci za provedbu projekta udruga

1. Obrazac opisnog izvještaja projekta – OPIS

2. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada HvaraOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_dostupna je OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus