Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 2. u objektu Španjola – Fortica – javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 2. u objektu Španjola – Fortica – javnim nadmetanjem (licitacijom) – DokumentProtected with SiteGuarding.com Antivirus