Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku, javnim nadmetanjem (licitacijom) možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus