Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu. Za udruge osoba s invaliditetom te ostale udruga iz područja zdravstvene skrbi iz proračuna Grada Hvara predviđen je iznos od 14 tisuća eura.

Natječaj je otvoren do 12. veljače 2023. godine, a sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

1. Odluka o načinu raspodjele sredstava za udruge osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023.

2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

3. Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:

4. Obrazac opisa projekta – OPISNI-OBRAZAC

5. Obrazac proračuna – PROR

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

7. Obrazac izjave o partnerstvu

8. Obrazac životopisa voditelja projekta

Procjena kvalitete prijave:

9. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Ugovorni obrasci:

10.a Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

10.b Opći uvjeti ugovora o financiranju udruge 

Izvještajni obrasci:

11. Obrazac opisnog izvještaja – OPIS

12. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

 

13. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava Protected with SiteGuarding.com Antivirus