Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2019. godinu

Dokumentacija:

- Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2019. godinu

- upute za prijavitelje – udruge osoba s invaliditetom

- opći uvjeti ugovora sklopljenih u okviru javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2019. godinu

- primjer ugovora o financiranju udruga 2019.

Obrasci za prijavu

1. Obrazac opisa projekta – OPISNI OBRAZAC

2. Obrazac proračuna – PROR

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – IZJ-FINAN

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

1. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 Obrasci za provedbu projekta udruga

1. Obrazac opisnog izvještaja projekta – OPIS

2. Obrazac financijskog izvještaja – FIN-IZVJ

3. C4 Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava 2019Protected with SiteGuarding.com Antivirus