Javni natječaj “ex Bonaparte”

Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi «ex Bonaparte» čest. zgr. 28 k.o. Hvar – javnim nadmetanjem ( licitacijom )

Javni natječaj preuzmite OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus