Javna rasprava o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara (IiD PPUG Hvara). Javna rasprava trajat će do 1. listopada do 9. listopada 2020. godine.

Za vrijeme trajanja Javne rasprave IiD PPUG Hvara bit će izložen na Javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara u Hvaru, Vicka Butorovića 4, od 1. listopada do 9. listopada 2020., svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument bit će objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o prijedlogu IiD PPUG Hvara održat će se u srijedu, 7. listopada 2020., u 11 sati u galeriji Arsenal na Trgu sv. Stjepana 43, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog IiD PPUG Hvara mogu se dati za vrijeme trajanja Javne rasprave, zaključno s 9. listopada 2020. godine.

Više o načinu sudjelovanja u Javnoj raspravi možete pronaći OVDJE.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, ulica Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.Protected with SiteGuarding.com Antivirus