Javna rasprava o postavljanju sidrišta u uvali Vela Garška

Obavještavaju se građani o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali Vela Garška, k.o. Hvar, otok Hvar“.

Javni uvid u Studiju glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Postavljanje sidrišta na pomorskom dobru u uvali Vela Garška, k.o. Hvar, otok Hvar” trajat će 30 dana, od 27. prosinca 2019. do 28. siječnja 2020. godine. Javni uvid može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Vicka Butorovića 4.

Javno izlaganje održat će se u petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, Vicka Butorovića 4.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske Županije, Domovinskog rata 2, Split, u tijeku roka predviđenog za javni uvid, a zaključno sa 28. siječnja 2020. godine. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javnog uvida.Protected with SiteGuarding.com Antivirus