Javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

Javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu trajat će 8 dana, od 2. prosinca do zaključno 10. prosinca 2021. godine svaki radni dan od 9 do 13 sati u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića, na mrežnim stranicama Grada Hvara (www.hvar.hr) te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Javno izlaganje održat će se 8. prosinca 2021. u 11 sati u galeriji na katu Arsenala, Trg sv. Stjepana 43, u gradu Hvaru (uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera) te putem online sustava.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

- postavljaju pitanja tijekom, javnog Izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. od 2. prosinca do zaključno 10. prosinca 2021.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela grada Hvara, Ulica Vicka Butorovića, Hvar, na telefon +385 (0)21 681 740 ili e-mail: urbanizam@hvar.hr.

Dokumentacija je dostupna na poveznicama:

A_TEKSTUALNI DIO x 2

ODREDBE_ID_UPU Zona stanovanja u zelenilu_11_ 2021

SAŽETAK_1_ IZMJENA I DOPUNA

1_Namjena_ID UPU_studeni 2021

2.1_Promet_ID UPU_studeni 2021

2.2_Elektroenergetika_ID UPU_studeni_2021

2.3_Telekomunikacije_ID UPU_studeni_2021

2.4_Vodoopskrba_ID UPU_studeni_2021

2.5_Odvodnja_ID UPU_studeni_2021

3_Uvjeti korištenja_ID UPU_studeni_2021

4_Uvjeti gradnje_ID UPU_studeni_2021Protected with SiteGuarding.com Antivirus