Javana nabava: Uređenje i popločenje pored plaže “Mola”

Naručitelj: Grad Hvar
je objavio “Poziv na nadmetanje”
za postupak: Uređenje i popločenje pored plaže “Mola” u ulici Šetalište Tonija Petrića,
broj objave: 2013/S 002-0084651.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus