Jadranski projekt

U sklopu Projekta zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području, na području grada Hvara izvode se radovi na dovršenju izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih (fekalnih) voda. Vrijednost investicije iznosi 23,5 milijuna kuna. Projekt je financiran sredstvima Lokalne samouprave, Hrvatskih voda, Vlade Republike Hrvatske te zajmom Svjetske banke (IBTD).

Radovi su razdvojeni u dvije cjeline, pa se izvodi:

1. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I faza – mehaničko pročišćavanje.

Uređaj čini grupa objekata (dvije linije uređaja s finim automatskim rešetkama, aeriranim pjeskolovom i finim membranskim sitom, te pogonsko upravni objekt)

Radove izvodi tvrtka ECOGRADNJA CONECO d.o.o. iz Varaždina

Do sada su izvedeni zemljani radovi – iskopi, te počeli radovi na betoniranju temelja i dna bazena.

2. PODMORSKI ISPUST koji od novog uređaja za pročišćavanje vodi do ispusta u more.

Sastoji se od dva dijela:

1. Kopneni dio podmorskog ispusta u duljini 1221 m, koji čine PE cijevi promjera 450 mm.

2. Podmorski dio podmorskog ispusta u duljini 1.100 m, koji čine također cijevi PE 450 mm, a završava difuzorom na dubini od 68 m.

Radove izvodi tvrtka POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita

Do sada su izvedeni svi iskopi na kopnu i u moru, te se obavlja montaža i zatrpavanje cjevovoda na kopnenom dijelu.

Sve radove nadzire tvrtka AKVEDUKT d.o.o. iz Splita u suradnji s tvrtkom URBING d.o.o. iz Hvara.

Izvođenje radova ide u skladu s predviđenom dinamikom radova. Završetak radova i puštanje u pogon Jadranskog projekta predviđen je za kraj 2011. godine.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus