IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2020.GODINU S PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu u razdoblju od 15. studenog do 2. prosinca 2019. godine.

Izvješće se nalazi OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus