Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi UPU Milna

Grad Hvar objavljuje Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Milna.

Nositelj izrade Plana: Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara, Odsjek za komunalno djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu.

Stručni izrađivač Plana: GISplan d.o.o., Split

Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Milna

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus