Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), nositelj izrade – Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Pais (dalje u tekstu: Plan), izradili su Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Pais možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus