Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 2. izmjene

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 27. listopada 2020. donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara 2_2020

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna 2_2020

3. Izmjena Plana 2-2020

4. Izmjena Progama socijalne skrbi 2_2020

5. Izmjena Program JP u kulturi 2_2020

6. Izmjena Programa JP u sportu 2_2020

7. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna 2_2020

8.a Izmjena Programa izgradnje KI za 2_2020

8.b Prilog za Program izgradnje KI za 2_2020

9. Izmjena Programa održavanja KI za 2_2020Protected with SiteGuarding.com Antivirus