Izmjena Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Hvara

Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednici održanoj 30. lipnja 2021. donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Hvara.

U članku 6 dodaje se stavak 4 i on sada glasi:

Podnositelju zahtjeva, na temelju stambenog statusa pripada:

a)       za status najmoprimca (podstanara) kod pravne ili fizičke osobe
sa slobodno ugovorenom najamninom……………………………………..20 bodova,

b)      za stanovanje kod člana obitelji ……………………………………….10 bodova,

c)       za status najmoprimca sa zaštićenom najamninom …………..15 bodova

Ukoliko je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva vlasnik odgovarajućeg stana ili kuće, ostvaruje 0 bodova prema ovom kriteriju.

Za dokazivanje statusa iz točke a) ovog članka priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije jednu godinu prije objave Javnog poziva.

Iznimno, za osobe koje stanuju kod treće osobe, a nemaju dokaz ugovorene najamnine, uz pod kaznenom i materijalnom odgovornošću vlastoručno potpisanu izjavu, prijavitelj ostvaruje – 10 bodova.

 

U članku 11. dodaje se stavak 2. i on sada glasi:

Za svako dijete predškolske dobi kao i dijete na redovnom školovanju, a koje je član prijavljenog obiteljskog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Za svako dijete koje iz opravdanih razloga nije u mogućnosti pohađati vrtić ili redovito školovanje, podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

 

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Podsjećamo, rok za podnošenje zahtjeva za Program POS u Hvaru je 1. kolovoza 2021. godine.Protected with SiteGuarding.com Antivirus