Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2018.

- Pravovaljana kandidacijska lista i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Jagodna;

- Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Brusje;

- Pravovaljana kandidacijska lista i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Sveta Nedjelja;

- Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Milna-Malo Grablje;

- Pravovaljana kandidacijska lista i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Velo Grablje.Protected with SiteGuarding.com Antivirus