Grad Hvar brojnim zahvatima otvorio sezonu građevinskih radova

Ovoga tjedna na širem području grada Hvara pokrenuti su radovi na brojnim lokacijama. Na hvarskom groblju krenulo je postavljanje kamena na ulazu, uređenje ulaza, stepeništa i kapelice te postavljanje nove rasvjete. U ulici Ive Roića postavlja se nova oborinska i fekalna odvodnja te novi vodovod i stepenište, nova oborinska odvodnja postavlja se i u ulici Duška Roića, dok se u ulici Martina Vučetića radi na rekonstrukciji cjevovoda, postavljanju podzemnog EE kabela i nove javne rasvjete. Krenuli su radovi na uređenju istočnih gradskih vrata (Porta Badoer/Grano vrota), nastavljaju se radovi na zgradi Arsenala, Lođi i Kuli-Sat te radovi na uređenju ribarnice u Brusju.

Uskoro započinju radovi na popločavanju kamenom Šetališta put Križa (na predjelu između dvaju stepeništa Franjevačkog samostana), popločavanju kamenom obale Riva ispred zgrade Jadrolinije, završetak nogostupa u ulici Marina Gazarovića, izgradnja nogostupa ispred zgrade Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, postavljanje LED javne rasvjete na nekoliko lokacija, izgradnja nogostupa u ulici Dinka Kovačevića, završetak oborinske i fekalne odvodnje u ulici Nikice Kolumbića, uređenje križanja Janka Zazjala – Domovinskog rata i izgradnja nogostupa, izgradnja autobusnog ugibališta u ulici Šime Buzolića Tome, izgradnja istočnog krila zgrade Dječjeg vrtića, izgradnja oborinske i fekalne odvodnje i rekonstrukcija vodovoda u sklopu projekta Ograde-more, uređenje ulice prema crkvi Sv. Kuzme i Damjana.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje.Protected with SiteGuarding.com Antivirus