GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2018.GODINU

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o ne donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.g.

- Objava Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu od strane gradonačelnika -1. stranica

- Opći dio Proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( Tablice 1.-11.)

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca, o korištenju proračunske zaliha te o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaProtected with SiteGuarding.com Antivirus