Dokumenti


Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Izvješće o Savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

Izvješće o Savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s pripadajućim programima možete preuzeti OVDJE.Odluka o rezultatima upisa u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ Hvar i članka 35. stavka I. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te sukladno Odluci o planu upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2020./2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijelo je Odluku o rezultatima upisa u Dječji vrtić „Vanđela Božitković“ za pedagošku godinu 2020./2021 .

Od 167 podnesenih zahtjeva, upisano je 162 djece koja su udovoljavala uvjetima upisa. Djeca su podijeljena u devet odgojnih skupina. Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči u prostorijama Vrtića.

Odluku o rezultatima upisa možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora za 2019. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora za 2019. godinu osim ugovora o javnoj nabavi možete preuzeti OVDJE.Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

1. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

2. Referentna stranica

3. BilješkeProgram javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2020. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2020. godinu

Odluku o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji tvrđava Fortica možete preuzeti OVDJE.Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave možete preuzeti OVDJE.Godišnji plan natječaja za udruge za 2020. godinu

Grad Hvar objavljuje godišnji plan natječaja za udruge, koji možete preuzeti OVDJE.Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu

Sukladno članku 1. st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), Grad Hvar proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2020. godinu.

Izvješće možete preuzeti OVDJE.Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2020. godinu.

Izvješće možete preuzeti OVDJE.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke započinje 27. prosinca 2019. godine te završava zaključno s danom  27. siječnja 2020. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljaju se na adresu elektroničke pošte ita.pavicic@hvar.hr ili ekologija@komunalnohvar.com.

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanjuProračun Grada Hvara za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2020. godinu

2. Obrazloženje Proračuna za 2020. godinu

3. Plan Proračuna za 2020. godinu

4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

5. Program socijalne skrbi za 2020. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

7. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva za 2020. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. b) Prilozi za Program izgradnje za 2020. godine

11. a) Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja za 2020. godinu

11. b) Prijedlog Plana pometanja za 2020. godinu

12. Program korištenja sredstava legalizacije za 2020. godinu

13. Zaključak – Program JP za obavljanje aktivnosti HGSS-a za 2020. godinu

14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove za 2020. godinu

15. Odluka o gradnji vodnih građevina odvodnje za 2020. godinuSlužbeni glasnik br. 13/2019

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 12/2019

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Službeni glasnik br. 11/19

Službeni glasnik možete preuzeti OVDJE.Obavijest o dodjeli studentskih stipendija 2019./2020.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Školskoj/akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-04/19-01/01, URBROJ: 2128/01-01/1-19-03, od 25. rujna 2019. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se OBAVIJEST O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA.Poziv za uključenje u Program POS Hvar

Pozivaju se građani grada Hvara da se ispunjavanjem ankete uključe u Program društveno poticane stanogradnje.

Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – Zakon ) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja. Popularno zvani program POS prepoznat je u mnogim gradovima i općinama RH. Više informacija o programu POS možete pronaći na stranicama APN-a www.apn.hr.

Poziv na uključenje u Program društveno poticane stanogradnje ( POS ) dostupan je OVDJE.

U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana na području grada Hvara, molimo Vas da ispunite online anketni listić (*.xls ili *.pdf format) kojeg možete preuzeti OVDJE (*.xls) i OVDJE (*.pdf). Također, popunjen listić potrebno je poslati na mail adresu pos@hvar.hr, ili isprintan i popunjen anketni listić dostavite osobno u urede JUO Grada Hvara na adresu Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, zaključno s 30.11. 2019. godine.

Rezultati provedene ankete bit će dostavljeni Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja će potom utvrditi opravdanost i količinu izgradnje objekata POS stanova.Obavijest o dodjeli učeničkih stipendija za 2019./2020.

Na temelju raspisanog Natječaja za stipendiranje učenika i studenata u Školskoj/akademskoj godini 2019./2020., KLASA: 602-04/19-01/01, URBROJ: 2128/01-01/l-19-03, od 25. rujna 2019. godine, oglašenom na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara, donosi se OBAVIJEST O DODJELI UČENIČKIH STIPENDIJA.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od :

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. g. – 1. st.

Opći i posebni dio proračuna (tablice 1. do 11.)

Izvještaj o zaduživanju, korištenju proračunske zalihe i o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaNatječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Sukladno zakonskim propisima, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i  studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.. Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2019./2020. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija u razdoblju od 1. rujna 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine. Sukladno članku 12. Pravilnika, gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

Visina stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara iznosi 800 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000 kuna mjesečno. Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji na sljedećim linkovima:

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Zamolba 2019./2020.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

 Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu_Službeni glasnik 08-17Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. – I. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2019. godinu

3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019. godinu

4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izmjena Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019. godinu

6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar s prilozima

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za građenje građevina za javnu odvodnju na području Grada Hvara za 2019. godinu

9. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2019. godinuOdluka o korištenju i visini naknade “info pulta”

Odluka o korištenju i visini naknade “info pulta” te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području grada Hvara.
Odluku možete vidjeti OVDJEObavijest o biračkim mjestima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara obavještava sve glasače na području Grada Hvara koji su do sada glasovali na Biračkom mjestu br. 2 – gradska Lođa, da je iz razloga vršenja radova, a za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, određeno novo biračko mjesto i to: biračko mjesto br. 2. Hvar, Dječji vrtić “Vanđela Božitković”, Hvar, Ulica Hanibala Lucića 2.

Više o navedenoj izmjeni te o ostalim biračkim mjestima možete naći u OBAVIJESTI O BIRAČKIM MJESTIMA.Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu

Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje ponovni javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina – Obala Riva

Grafički prikaz lokacije – Obala Riva

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAIspravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu

Zbog nehotične greške koja se potkrala u prethodno objavljenom Registru ugovora, objavljujemo ispravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi koji možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Temeljem čl. 6. st. 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnika Splitsko-dalmatinske županije” br. 110/17) Grad Hvar dužan je objaviti Javnu raspravu u svezi Plana korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Pokonji Dol.

Javna rasprava će se održati dana 25. travnja 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, Ive Miličića 7/I (Dolac), od 15. do 24. travnja 2019. godine, kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Svoje primjedbe možete dostaviti zaključno do 25. travnja 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javnu rasprava o Planu korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Plan gospodarskog korištenja_Pokonji Dol – Mustačo

Predio Pokonji Dol – grafički prikazJavni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih podnuda za davanje u zakup javnih površina

Grafički prikaz lokacije

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAObavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni redar

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni redar možete preuzeti OVDJE.Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni izvidnik

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni izvidnik možete preuzeti OVDJESavjetovanje s javnošću – pristigla primjedba

Sukladno odredbama Savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara, Grad Hvar objavljuje pristiglu primjedbu, koju možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Majerovica.

Javna rasprava bit će održana 19. ožujka 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 11. ožujka do 18. ožujka 2019. g., kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 18. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – Majerovica

Predio Majerovica_koncesija – grafički prikaz

 Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio ispred hotela Amfora i Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio kupalište Bonj.

Javna rasprava bit će održana 28. veljače 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za komunalne djelatnosti prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 21. do 27. veljače 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 28. veljače 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – predio ispred hotela Amfora

AMFORA_KONCESIJA – grafički prikaz

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – kupalište Bonj

BONJ_KONCESIJA grafički prikaz

 GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 Izvješće o savjetovanju s javnošću

Izvješće je dostupno za preuzimanje OVDJEGodišnji plan natječaja

Plan možete preuzesti OVDJEZasvijetlila Mala Garška

Nastavljaju se infrastrukturni radovi na uređenju hvarske uvale Mala Garška: nakon asfaltiranja pristupne ceste, postavljena i javna rasvjeta. Naime, sredinom kolovoza, nakon dugog iščekivanja, Hrvatska elektroprivreda postavila je ormarić za javnu rasvjetu izdvojen iz prostora trafo-stanice na pogodno mjesto na javnoj površini. Potom su postavljena i priključena tri rasvjetna tijela na postojeće drvene stupove u smjeru prema Uljenom Boku te jedno rasvjetno tijelo na samoj trafostanici. Tako je uvala Mala Garška, čiju lučicu najviše koriste građani Hvara, postala sigurnija i pristupačnija korisnicima, a radovi na uređenju i čišćenju nastavit će se tijekom sljedećeg tjedna.

 JAVNI UVID PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH U GRADU HVARUJavni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju kuće „Soljačić“

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu gradonačelnik Grada Hvara objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti. Zahtjevi se podnose Vijeću za koncesijska odobrenja Grada Hvara do 31. svibnja 2018. godine.

 

Tekst poziva možete preuzeti OVDJE.OVDJE.Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest preuzmite OVDJEJAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

JAVNI NATJEČAJ tekst

GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVA

 Oglas za prijam u službu

Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJENatječaj za prijam u službu voditelj/ica odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE, a obavijest i upute OVDJE.

 Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

Tekst Odluke možete preuzeti  OVDJE.

 

 Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Obavijest je dostupna OVDJE.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus