Dokumenti


Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu_Službeni glasnik 08-17Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. – I. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2019. godinu

3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019. godinu

4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izmjena Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019. godinu

6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar s prilozima

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za građenje građevina za javnu odvodnju na području Grada Hvara za 2019. godinu

9. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2019. godinuOdluka o korištenju i visini naknade “info pulta”

Odluka o korištenju i visini naknade “info pulta” te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području grada Hvara.
Odluku možete vidjeti OVDJEObavijest o biračkim mjestima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara obavještava sve glasače na području Grada Hvara koji su do sada glasovali na Biračkom mjestu br. 2 – gradska Lođa, da je iz razloga vršenja radova, a za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, određeno novo biračko mjesto i to: biračko mjesto br. 2. Hvar, Dječji vrtić “Vanđela Božitković”, Hvar, Ulica Hanibala Lucića 2.

Više o navedenoj izmjeni te o ostalim biračkim mjestima možete naći u OBAVIJESTI O BIRAČKIM MJESTIMA.Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu

Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje ponovni javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina – Obala Riva

Grafički prikaz lokacije – Obala Riva

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAIspravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu

Zbog nehotične greške koja se potkrala u prethodno objavljenom Registru ugovora, objavljujemo ispravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi koji možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Temeljem čl. 6. st. 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnika Splitsko-dalmatinske županije” br. 110/17) Grad Hvar dužan je objaviti Javnu raspravu u svezi Plana korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Pokonji Dol.

Javna rasprava će se održati dana 25. travnja 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, Ive Miličića 7/I (Dolac), od 15. do 24. travnja 2019. godine, kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Svoje primjedbe možete dostaviti zaključno do 25. travnja 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javnu rasprava o Planu korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Plan gospodarskog korištenja_Pokonji Dol – Mustačo

Predio Pokonji Dol – grafički prikazJavni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih podnuda za davanje u zakup javnih površina

Grafički prikaz lokacije

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAObavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni redar

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni redar možete preuzeti OVDJE.Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni izvidnik

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni izvidnik možete preuzeti OVDJESavjetovanje s javnošću – pristigla primjedba

Sukladno odredbama Savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara, Grad Hvar objavljuje pristiglu primjedbu, koju možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Majerovica.

Javna rasprava bit će održana 19. ožujka 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 11. ožujka do 18. ožujka 2019. g., kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 18. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – Majerovica

Predio Majerovica_koncesija – grafički prikaz

 Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio ispred hotela Amfora i Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio kupalište Bonj.

Javna rasprava bit će održana 28. veljače 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za komunalne djelatnosti prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 21. do 27. veljače 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 28. veljače 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – predio ispred hotela Amfora

AMFORA_KONCESIJA – grafički prikaz

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – kupalište Bonj

BONJ_KONCESIJA grafički prikaz

 GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 Izvješće o savjetovanju s javnošću

Izvješće je dostupno za preuzimanje OVDJEGodišnji plan natječaja

Plan možete preuzesti OVDJEZasvijetlila Mala Garška

Nastavljaju se infrastrukturni radovi na uređenju hvarske uvale Mala Garška: nakon asfaltiranja pristupne ceste, postavljena i javna rasvjeta. Naime, sredinom kolovoza, nakon dugog iščekivanja, Hrvatska elektroprivreda postavila je ormarić za javnu rasvjetu izdvojen iz prostora trafo-stanice na pogodno mjesto na javnoj površini. Potom su postavljena i priključena tri rasvjetna tijela na postojeće drvene stupove u smjeru prema Uljenom Boku te jedno rasvjetno tijelo na samoj trafostanici. Tako je uvala Mala Garška, čiju lučicu najviše koriste građani Hvara, postala sigurnija i pristupačnija korisnicima, a radovi na uređenju i čišćenju nastavit će se tijekom sljedećeg tjedna.

 JAVNI UVID PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH U GRADU HVARUJavni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju kuće „Soljačić“

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu gradonačelnik Grada Hvara objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti. Zahtjevi se podnose Vijeću za koncesijska odobrenja Grada Hvara do 31. svibnja 2018. godine.

 

Tekst poziva možete preuzeti OVDJE.OVDJE.Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest preuzmite OVDJEJAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

JAVNI NATJEČAJ tekst

GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVA

 Oglas za prijam u službu

Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJENatječaj za prijam u službu voditelj/ica odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE, a obavijest i upute OVDJE.

 Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

Tekst Odluke možete preuzeti  OVDJE.

 

 Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Obavijest je dostupna OVDJE.Godišnji plan natječaja

Godišnji plan natječaja preuzmite OVDJEObavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest je dostupna OVDJE.Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017

Godišnje_izvješće CSV

Godišnje_izvješće PDFPrijedlog novog Statuta Grada Hvara

Prijedlog novog Statuta Grada Hvara Temeljem čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacijama koji se odnosi na objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću (NN 85/15), a zbog usklađivanja Statuta Grada Hvara sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/2017) objavljujemo tekst prijedloga Statuta Grada Hvara. Dokument možete preuzeti OVDJE.

Sve prijedloge i primjedbe na isti možete poslati na e-mail: l.caratan.luksic@hvar.hrPostupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g.

Informacija o početku postupka: OVDJE .

Odluka o započinjanju postupka: OVDJE .Službeni Glasnik br.11/2017

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.Odluka o Planu nabave za proračunsku 2018. godinu

Odluka je dostupna OVDJEOdluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJEPoziv korisnicima javnih površina – sklapanje novih ugovora

Tekst Poziva možete pronaći OVDJE.Natječaj – Viši referent/ica za uredsko poslovanje

Tekst natječaja dostupan je OVDJENatječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (reizbor )

Tekst natječaja dostupan je OVDJEOdluka o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

Odluku preuzmite OVDJEIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Preuzmite izvješće OVDJEIZMJENA PLANA JAVNE NABAVE

Izmjena PJN 27.12.2017.

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g – IZMJENA 10. MJESECOdluka o gradskim porezima

Odluka o gradskim porezimaPoziv na prethodno savjetovanje za postupak javne nabave: Izvedba terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar

Poziv na prethodno savjetovanje – Izvedba terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar

Troškovnik

Upute gospodarskim subjektima – dokumentacija o nabaviPOZIV , SJEDNICA GV HVAR – NASTAVAK 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Poziv je dostupan OVDJEKonačni prijedlog UPU Šamoreta dolac

UPU SRC SAMORETA DOLAC – PPJR-SAZETAK

UPU SRZ SAMORETA DOLAC PPJR 0 OBUHVAT

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

UPU SRZ SAMORETA DOLAC PPJR 2. A. PROMET

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR 2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

UPU SRZ SAMORETA DOLAC  -PPJR 3. UVJETI KORISTENJA

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR 4. NACIN GRADNJE

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR ODREDBE

PLAKAT 1

PLAKAT 2

PLAKAT 3

PLAKAT 4

PLAKAT 5Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena, 05.12.’17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.

Tabelarni prikaz  -Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.Poziv na tematsku sjednicu GV Hvar – Turizam

Poziv je dostupan OVDJEJavni poziv za korištenje kućica za vrijeme Adventa u gradu Hvaru

Tekst poziva možete preuzeti OVDJE

Obrazac zahtjeva možete preuzeti: PDF OVDJE  , Word OVDJESlužbeni glasnik – br. 8/2017

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA 17  – klikni za preuzimanje


 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst,  6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana

17. listopada  2017. godine,  d o n o s i

 

 

A.POLUG O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

 

 

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

 

Klasa: 400-01/17-01/16
Urbroj: 2128/01-02-17- 03

 

Hvar, 17. listopada 2017. godine


 

GRAD HVAR

Hvar, 28.08.2017.

Gradski proračun

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

I.  OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

        A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

              P R I H O D I   P O S L O V A NJ A  

15.709.306

49.798.800

11.981.837

76,27

24,06

              PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE  

7.754

320.000

95.751

######

29,92

              U K U P N O   P R I H O D I  

15.717.060

50.118.800

12.077.588

76,84

24,10

              R A S H O D I   P O S L O V A NJ A  

11.450.734

34.632.100

12.780.096

111,61

36,90

              RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  

3.437.508

19.814.500

4.190.601

121,91

21,15

              U K U P N O    R A S H O D I  

14.888.242

54.446.600

16.970.697

113,99

31,17

              RAZLIKA  -  VIŠAK / MANJAK  

828.818

-4.327.800

-4.893.109

-590,37

113,06

        B.  RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:  

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

              IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA  

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

              NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE  

-70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

        UKUPNO PRIHODI I PRIMICI  

15.717.060

50.168.800

12.077.588

76,84

24,07

        UKUPNO RASHODI I IZDACI  

14.958.840

54.446.600

16.970.697

113,45

31,17

        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK  

758.220

-4.277.800

-4.893.109

-645,34

114,38

        POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA  

0

4.277.800

4.277.800

#DIV/0!

100,00

        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK  

758.220

0

-615.309

   

 

 

 

 

 


Brojčana oznaka i naziv računa rashoda

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

 424  KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI

43.747

127.000

40.590

92,78

31,96

 4241  Knjige u knjižnicama

43.747

127.000

40.590

92,78

31,96

 426  NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

54.809

460.500

9.341

17,04

2,03

 4262  Ulaganje u računalne programe

20.517

52.500

7.184

35,01

13,68

 4263  Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)

34.292

408.000

2.157

6,29

0,53

 43  PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.

0

0

39

#DIV/0!

#DIV/0!

 431  PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.

0

0

39

#DIV/0!

#DIV/0!

 4312  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0

0

39

#DIV/0!

#DIV/0!

 45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI

1.794.096

11.590.000

2.214.624

123,44

19,11

 451  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA

1.794.096

11.590.000

2.214.624

123,44

19,11

 4511  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.794.096

11.590.000

2.214.624

123,44

19,11

   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 )

14.888.242

54.446.600

16.970.697

113,99

31,17

 B.   RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka

Ostvareno 2016.god.

Izvorni Plan
za 2017.g.

Ostvareno 2017.god.

Indeks
4/2

Indeks
4/3

1

2

3

4

5

6

 5  IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

 51  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

 516  IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

 5163  Zajam trg.društvu izvan jav.sektora

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

   UKUPNO  IZDACI FINANCIRANJA

70.598

0

0

0,00

#DIV/0!

   UKUPNO RASHODI I IZDACI  ( 3 + 4 + 5 )

14.958.840

54.446.600

16.970.697

113,45

31,17


Naziv: GRAD HVAR Matični broj: 02541122
Adresa: 21450 HVAR Šifra djelatnosti: 8411
Žiro-račun: 2500009-1815300001 OIB: 01250166084

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2017. godini

u kunama

Broj
računa

Datum
ispl.

KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA

I Z N O S

38511

   

38511

   

38511

   

38511

   

38511

   

38511

   

UKUPNO

0,00

NAPOMENA: Nije bilo isplata iz proračunske zalihe.


 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR                                       Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084                                                                             Šifra grada: 153

RKP: 30509                                                                                        Razina: 22

 

 

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2017. GODINE                                                                 

I.                    PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 24,06%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 27,69% godišnjeg plana, a 79,76% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje je slabo u odnosu na plan, a slabije je i u usporedbi sa  prethodnom godinom, pogotovo je slabo ostvarenje Poreza na promet nekretnina (prema našem saznanju  PU počela je koristiti novu aplikaciju pa  je u zaostatku sa razrezom poreza).

-          Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 3,90% u odnosu na plan, a sa 23,69% u odnosu na prethodnu godinu (izostala je većina planiranih potpora).

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 38,41%  plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 76,51 %,  pogotovo je slabo ostvarenje od zakupa poslovnih prostora (problem naplate od Konzuma).

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 32,68% plana, a 78,92% ostvarenja prošle godine, slabije ostvarenje je djelomično u vezi sa upražnjenim radnim mjestom referenata  (3 mjeseca) koji vrši naplatu kom.doprinosa i kom.naknade.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 24,58% plana uz znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu .

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 18,10% plana , a 70,35% u odnosu na prethodnu godinu, ali radi se o malim (apsolutnim) iznosima.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 29,92% , ali su veći u odnosu na prošlu godinu zbog prihoda ostvarenog od prodaje zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu ostvareni, a radi se o povratu plaćenih sredstava po jamstvu za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 24,07% plana i manji su za 23,16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno smanjenje.

 

II.                 RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 36,90%  u odnosu na plan, te 111,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  izvršenje po skupinama je slijedeće:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 44,20% u odnosu na godišnji plan te su veći za 1,23% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 43,10% u odnosu na godišnji plan, te su za 12,33%  veći u odnosu na prethodnu godinu.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 116,69%  u odnosu na godišnji plan (radi se o neplanirano većim kamatama po izgubljenim sudskim sporovima), a manji su za 22,83% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.

-          Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 32,09% u odnosu na godišnji plan, odnosno 184,03% u odnosu na prethodnu godinu.

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 32,25% godišnjeg plana, a za 12,75% su veće nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 18,73% godišnjeg plana, a više su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 28,32%.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 21,15% godišnjeg plana, a za 21,91% su veći u odnosu na prošlu godinu.
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 31,17% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 13,45% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

III.

 

 

 

IV.               OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 39,27%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 70,42%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i sl.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 46,60%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 120,26%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, veće izvršenje od plana je zbog plaćenih zateznih kamata na izgubljene sudske sporove.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 31,55%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
 6. Program: 1006 je izvršen sa 6,59%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 50,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 10,72%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema oborinskih i otpadnih voda (kanalizacije).
 10. Program: 1010 je izvršen sa 3,62%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 38,93%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 32,31%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 3,90%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 31,42%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 27,23%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 20,50%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 25,62%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i dodatna ulaganja u očuvanje spomenika kulture.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 33,33%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 18,95%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
 21. Program: 1021 je izvršen sa 19,55%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
 22. Program: 1022 je izvršen sa 29,00%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

 

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 2001 je izvršen sa 42,40%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića

Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 3001 je izvršen sa 41,55%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske

knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa  je u skladu sa planom.

 

 

 

 

Hvar, 30. kolovoza 2017.god.

 

 

 

 

Pročelnica Službe za proračun i financije:                                                                                            Zakonski predstavnik:

 

 

_____________________                                                                                                   ___________________

     Margita Petrić Hraste                                                                                                                           Rikardo Novak


  GRAD  HVAR

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI za 01-06/2017

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti

Plan
za 2017.

Ostvareno
do 30.06.2017.

Indeks

 Program 1005: Organiziranje i provođenje zašite i spašavanja

370.000

83.165

22,48

 T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma      
  A1005 02   Kapitalna pomoći DVD-u Hvar

370.000

83.165

22,48

 Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

2.745.000

369.780

13,47

 T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada
i gradnja reciklažnog dvorišta
     

T1009 02

  Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta
i gradnju reciklažnog dvorišta

1.200.000

14.000

1,17

 T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije      

T1009 05

  Pomoći Komunalnom-Hvar i Odvodnji-Hvar
za izgradnju kanalizacije

1.545.000

355.780

23,03

 Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe

150.000

0

0,00

 T.Projekt T1011 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže      
  T1011 01   Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa

150.000

0

0,00

 Program 1018: Promicanje kulture

100.000

0

0,00

 Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine      
  A1018 04   Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka

100.000

0

0,00

 Program 3001: Knjižnična djelatnost

71.000

25.526

35,95

  T projekt  T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme      
  T3001 02 Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici

71.000

25.526

35,95

S V E U K U P N O

3.436.000

478.471

13,93


Račun – konto

 N A Z I V    R A S H O D A

PLAN ZA 2017.god.

Povećanje/
Smanjenje

NOVI PLAN
za 2017.god.

43  RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI

0

500

500

431  Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

0

500

500

45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

451  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 )

54.446.600

-2.635.700

51.810.900

 II  POSEBNI DIO

Članak 3.

        Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 51.810.900 kuna 
raspoređene po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu
Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:III  ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

    Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu su:
1. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji (Izmjene 1/17),
2. Plan razvojnih programa – investicije 2017-2019 (Izmjene 1/17),
3. Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći 2017-2019 (Izmjene 1/17).

Članak 5.

     Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u     
“Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/16-01/18
URBROJ: 2128/01-02-17-06
Hvar, 17. listopada, 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

 

Jurica Miličić, mag.iur.


 

          Hvar,17. listopada, 2017. god.Na temelju  članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj:157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09 ,1/11 ,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na  7. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017.godine, donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu

 

 

Članak 1.

                 U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 8/16 )  u glavi  II. OSNOVNE AKTIVNOSTI  GRADA  HVARA  NA  PLANU SOCIJALNE  SKRBI,  u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi  sredstava u točkama: 2., 4., 7., 9., 13.   i 14. te sada iznose:

 

 

„  2.   Sufinanciranje stacionara………………………………………………………..5.000,00 kuna

    4.   Troškovi borbe protiv ovisnosti…………………………………………………2.000,00 kuna,

    7.   Pomoći za novorođenu djecu…………………………………………………120.000,00 kuna,

9.   Ostale naknade u naravi……………………………..…………………………60.000,00 kuna,

  13.  Sufinanciranje cijene prijevoza …………………………………..……………..67.000,00 kuna,

14.  Izgradnja doma za starije osobe………………………………………………..50.000,00 kuna,

 

 

      UKUPNO:  …………………………………………………………………..1.289.000,00 kuna

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog  dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Hvara.“

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA: 500-01/16-01/64

URBROJ: 2128/01-02-17-05

Hvar, 17. listopada 2017. godine

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

Jurica  Miličić, mag.iur.


 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj  5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 7.sjednici održanoj dana 17.listopada 2017. godine, d o n o s i

ODLUKU

 

O izmjeni   Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu

 

        Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/16) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi: 

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu predviđen je iznos od………………………………………………..…..619.350,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 350.000,00 kuna, a od toga:

-         za plaće predviđen je iznos od 290.000,00 kuna,

-         za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

-         za doprinose na plaće predviđen je iznos od 50.000,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 114.850,00 kuna, a od toga:

-         za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 18.000,00 kuna,

-         za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

-         za rashode za usluge predviđen je iznos od: 71.000,00 kuna,

-         za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 11.850,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa,

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 150.000,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 127.000,00 kuna, za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i računalnih programa iznos od 10.500,00 kuna te za nabavu pohranjenih knjiga, umjetničkih djela i ostalih vrijednosti iznos od 500,00 kuna.“

 

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„56. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2017. GODINI

Aktivnost A1018 01

U 2017. godini za realizaciju 56. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 855.000,00 kuna i to iz općih prihoda 375.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

 

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 39.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 756.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.“

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

 

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

Za godinu 2017. godinu predviđen je iznos od 49.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 49.000,00 kuna.“

 

Članak 4.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„ ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.690.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.550.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora).“

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

U Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 103.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i opreme za kino na Venerandi.“

 

Članak 6.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 500.000,00 kuna i to iz  vlastitih prihoda 100.000,00 kuna, iz pomoći 100.000,00 kuna te 300.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na  dohodak).“

 

Članak 7.

Članak 12. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2017. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

 

13.311.350,00 kuna.“

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

 

 

KLASA:612-01/16-01/37                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17. listopada 2017.godine                                                        Jurica Miličić, mag.iur


 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17.listopada 2017. godine, d o n o s i:

ODLUKU

o izmjeni  Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu

 

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/16 ) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

.

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području

Grada Hvara za 2017.godinu predviđen je iznos od……………………….105.000,00 kuna,

od čega se 5.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos

od 100.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2017.godini predviđen je iznos od…………………………………………………………………………..250.000,00 kuna, za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

 

Aktivnost:  A1017 04- Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

Planirani iznos je………………………………………………………..1.500.000,00 kuna.

 

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.500.000,00 kuna u 2017. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave, popravak metalne ograde i postavljanje zaštite na ogradnih zidova.“

 

 

Članak 2.

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u

Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu  iznose……………………..…2.905.000,00 kuna“

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

B.    REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

 

 

 

 

KLASA: 620-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17. listopada 2017. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

Jurica  Miličić, mag.iur.                                                  


            Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj 17.10.2017. godine,  d o n i j e l o  j e

 

ODLUKU

O izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje

                                            na području Grada Hvara za 2017.g.

 

Članak 1.

 

U Odluci o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara za 2017.g. („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 8/16) u članku 3. – Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o., mijenjaju se opisi tako da sada glase:

 

 

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 3. faza

……………………………………………………………………………………………………………………….. 575.000,00 kn

 

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara na raznim lokacijama (Ul. Luke Tudora, Ul. Branka Vučetića, Ul. Braće Buzolić, Ul. Jurja Bracanovića)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 400.000,00 kn

 

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića

……………………………………………………………………………………………………………………….. 250.000,00 kn

 

 

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim i ostalim površinama

…………………………………………………………………………………………………………………………. 70.000,00 kn

 

                            

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje

…………………………………………………………………………………………………………………………. 50.000,00 kn

 

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske odvodnje

……………………………………………………………………………………………………………………….. 200.000,00 kn

 

___________________________________________________________________________________

 

UKUPNO……………………………………………………………………………………………………… 1.545.000,00 kn

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 325-01/16-01/30

UR.BROJ: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17.10.2017.g.

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

__________________________

Mag.iur. Jurica Miličić


Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17.10.2017. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar

                                                                                       

 

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 08/16), u daljnjem tekstu „Program“,

                                                                   

Članak 2. Programa – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Za izgradnju cesta predviđeno je: …………… 2.170.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ……………… 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:…………………………. 2.270.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa ………. 1.770.000,00 kn

- iz pomoći…………………………………………….. 100.000,00 kn

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina………………….. 300.000,00 kn

 

 

Članak 3. Programa – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

Ukupno je predviđeno: ………………………… 1.400.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa………….. 745.000,00 kn

- iz pomoći…………………………………………….. 100.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina………………….. 500.000,00 kn

- iz ostalih izvora………………………………………. 55.000,00 kn

 

 

Članak 4. Programa – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

ukupno: ……………………………………………… 1.255.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa …………. 785.000,00 kn

- iz pomoći…………………………………………….. 250.000,00 kn

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.. 20.000,00 kn

- iz viškova prethodnih godina………………….. 200.000,00 kn

 

 

 


 

Članak 5. Programa – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

 

Za izgradnju groblja………………………………….. 50.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je………………… 50.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:………………………….. 100.000,00 kn

 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

- iz sredstava komunalnog doprinosa…………. 100.000,00 kn

 

 

 

Članak 2.

 

                          

Članak 6. Programa – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA, mijenja se i glasi:

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………………………………………………. 2.270.000,00  kn

Izgradnja javnih površina………………………………………………………. 1.400.000,00  kn

Izgradnja javne rasvjete…………………………………………………………. 1.255.000,00  kn

Izgradnja groblja……………………………………………………………………… 100.000,00  kn

_________________________________________________________________________________

Ukupno:………………………………………………………………………………… 5.025.000,00 kn

 

 

Članak 3.

Prilozi:

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2017. GODINU

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2017. GODINU

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2017. GODINU

 

Izmijenjeni su i sastavni su dio ove Odluke.

 

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/16-01/102

Urbroj: 2128/01-02-17-04

Hvar, 17.10.2017.g.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

__________________________

Mag.iur. Jurica Miličić


GRAD HVAR
Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Hvar, 17.10.2017.

Prilog br. 1 NERAZVRSTANE CESTE
Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara (Ul. Marina Gazarovića, Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. braće Buzolić, cesta na Paisu)

440,000.00

550,000.00

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza 250,000.00

312,500.00

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza

250,000.00

312,500.00

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama (Ul. Šime Buzolić Tome, Ul. Ive Miličića, Ul. biskupa Jurja Dubokovića) 140,000.00

175,000.00

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva (Pandolovica, Krivoč) 65,000.00

81,250.00

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu drenažnog sustava 150,000.00

187,500.00

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem (Cesta Milna – Grablje, Ul. Jurja Bracanovića, Ul. Branka Vučetića, Ul. Ante Martinolića) 230,000.00

287,500.00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta (prometni elaborat ceste Milna – Grablje, idejno rješenje parkirališta Fortica) 65,000.00

81,250.00

Prometno i urbanističko opremanje ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića

146,000.00

182,500.00

Otkup zemljišta za ceste 80,000.00

100,000.00

Ukupno (kn) s PDV-om:

2,270,000.00


GRAD HVAR
Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Hvar, 17.10.2017.

Prilog br. 2 JAVNE POVRŠINE
Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Rekonstrukcija pješačkog mosta na Šetalištu Antuna Tomislava Petrića 338,000.00

422,500.00

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama (Milna, Groda, Burak, Glavica, Mola) 50,000.00

62,500.00

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom u Park Šumici 105,000.00

131,250.00

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića – 5. faza

400,000.00

500,000.00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom površinom i parkiralištem, 3. faza 227,000.00

283,750.00

Ukupno (kn) s PDV-om:

1,400,000.00


GRAD HVAR
Služba za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša

Hvar, 17.10.2017.

Prilog br. 3 JAVNA RASVJETA
Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ul. Petra Kasandrića, Ul. Tome Buzolića, Ul. Grge Antunovića, Tunel Podstine, Ul. Sonje Bućan Domančić, Ul. Antifašizma) 391,000.00

488,750.00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu 178,000.00

222,500.00

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine 67,000.00

83,750.00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete 295,000.00

368,750.00

Nabava i postava reflektora za Vatrogasni dom i Šetnicu A.T. Petrića

11,000.00

13,750.00

Postavljanje sustava svjetlosne signalizacije na heliodromu Hvar, sa sigurnosnim sustavom

62,000.00

77,500.00

Ukupno (kn) s PDV-om:

1,255,000.00


 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17.10.2017. godine, donosi

 

ODLUKU

O izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 8/16), u daljnjem tekstu „Program“

U članku 2. Programa – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

                                             

Predviđena  sredstva:

-          za izvršenje  radova u iznosu od………………………………………….. 2.275.000,00  kn

-          za nabavu opreme u iznosu od ………………………………………………. 420.000,00  kn

__________________________________________________________

ukupno : ……………………………………………………………………………………… 2.695.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 730.000,00 kn

-          iz viškova prethodnih godina………………………………………………….. 450.000,00 kn

-          iz ostalih izvora…………………………………………………………………….. 1.515.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Predviđena  sredstva:

-          za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od……………………………… 1.140.000,00  kn

-          za materijal  u iznosu od…………………………………………………………. 240.000,00  kn

__________________________________________________________

ukupno :……………………………………………………………………………………… 1.380.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 850.000,00  kn

-          iz viškova prethodnih godina……………………………………………………. 50.000,00 kn

-          iz ostalih izvora……………………………………………………………………….. 480.000,00  kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Predviđena  sredstva:

-          za izvršenje  radova/usluga  u iznosu od………………………………… 530.000,00 kn

-          za materijal  u iznosu od ………………………………………………………… 100.000,00 kn

__________________________________________________________

ukupno : ………………………………………………………………………………………… 630.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 480.000,00 kn

-          iz viškova prethodnih godina………………………………………………….. 150.000,00 kn

 


 

4. Održavanje javne rasvjete

Predviđena  sredstva:

-          usluga održavanja i materijal  u iznosu od……………………………… 450.000,00 kn

-          utrošak električne energije  u iznosu od  …………………………………. 440.000,00 kn

__________________________________________________________

ukupno : ………………………………………………………………………………………… 890.000,00 kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………. 890.000,00 kn

 

 

5. Održavanje groblja

 

Predviđena  sredstva:

-          održavanje groblja …………………………………………………………………… 50.000,00  kn

__________________________________________________________

ukupno : …………………………………………………………………………………………… 50.000,00  kn

 

Izvori  financiranja :

-          iz komunalne naknade……………………………………………………………… 50.000,00  kn

 

 

 

Članak 2.

U članku 3. Programa – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje  ovog  Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima  iznose:

 

1. održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa…….. 2.695.000,00  kn

2. održavanje javnih površina………………………………………… 1.380.000,00  kn

3. održavanje nerazvrstanih cesta…………………………………….. 630.000,00  kn

4. održavanje javne rasvjete…………………………………………….. 890.000,00  kn

5. održavanje groblja ……………………………………………………….. 50.000,00  kn

_____________________________________________________________________

Ukupno……………………………………………………………………….. 5.645.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/16-01/101

Urbroj: 2128/01-02-17-04

Hvar,­ 17.10.2017.g.

Predsjednik  Gradskog vijeća Grada Hvara:

__________________________

Mag.iur Jurica Miličić


Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), ) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 7. sjednici održanoj dana 17. listopada .2017.godine,donosi

O D L U K U

O  KOMUNALNOM  REDU

 

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Hvara                 (u daljnjem tekstu: Grad), a naročito odredbe o:

 1. uređenju naselja,
 2. održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,
 3. korištenju javnih površina,
 4. skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim  i drugim otpadom,
 5. uklanjanju snijega i leda,
 6. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,
 7. ostale odredbe o komunalnom redu
 8. mjere za provođenje komunalnog reda
 9. kaznene odredbe.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje:

 

1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se na:

- javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, šetnice, pješački prolazi, pješačke zone, nogostupi, pločnici, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, tuneli, parkirališta, javne garaže,ugibališta, stajališta javnog gradskog prometa i slične površine);

- javne zelene površine su površine s vegetacijom (parkovi, park-šume, drvoredi, živice, dendrološki i cvjetni rasadnici, travnjaci, skupine stabala, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojima je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene, te odmorišta i staze koji su sastavni dijelovi zelenih površina), kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti dječja igrališta, rekreacijske površine, te ostali sadržaji.

- ostale površine su površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine, otvorene tržnice, groblja, kolodvore i slične prostore,  kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi – trajektno i brodsko pristanište, plaže, pristani za male brodove (moleti) i slične površine);

 

2. zona A  i B konzervatorske zaštite - prva zona A i druga zona B konzervatorske zaštite je prostor Stare gradske jezgre i preostalo područje Grada Hvara unutar zone zaštite. Zona A obuhvaća povijesnu obalu Fabrika na zapadnoj strani hvarske luke, predio Gojava zapadno od gradskih zidina, Grodu – povijesni srednjovjekovni grad unutar bedema, područje glavnog gradskog trga s katedralom, fontikom i arsenalom te gusto izgrađenu strukturu na predjelu Burak (podgrađe) na istočnoj obali hvarske luke.Zona B obuhvaća rahlu povijesnu strukturu grada zapadno od srednjovjekovnih gradskih zidina koja uključuje utvrdu Venerandu na svom južnom dijelu i sklop Dominikanskog samostana na svom sjevernom dijelu, prostor istočno od srednjovjekovnog gradskog zida i zaleđe kompleksa katedrale , te jugoistočni dio predjela Burak.

3. pokretne naprave su lako prenosivi objekti koji služe za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, štandovi, klupe, kolica i sl., naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, hladnjaci za sladoled, metalne i druge konstrukcije kao prodajni prostor ili prostor za uslužnu djelatnost, ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica, otvoreni šank, naprave za igranje, automati, peći i drugi objekti za pečenje plodina, spremišta za priručni alat i materijal, pozornice i slične naprave, stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoj neposrednoj blizini, vaze za cvijeće, suncobrani, tende, pokretne ograde, podesti, samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, šatori povodom raznih manifestacija, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske, montažne i slične kućice, automobili kao prezentacija, promocija ili nagradni zgodici, zaštitne naprave na izlozima i slično.

4. kiosk / prodajni prostor montažnog tipa je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

5. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploča, ormarić, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode ili s oznakom turističkih i sličnih objekata, nadstrešnica na stajalištu javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, koso dizalo – lift, rampe i druga pomagala za osobe sa invaliditetom i  poteškoćama u kretanju,javna telefonska govornica, samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići, poštanski sandučić, spomenik, skulptura i spomen-ploča;

 

6. ploča s nazivom tvrtke ili nazivom u svezi s namjenom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;

 

7. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji,  video nadzori, vatrodojave i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja;

 

8. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;

 

9. reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa,

 

10. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);

 

11. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, penjalice, vrtuljci, slične naprave za igru djece, oprema za teretanu na otvorenom, mini golf, klupe, stolovi, parkovne ogradice, stupići, košarice za smeće i slično);

 

12. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;

 

13. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;

 

14. vozilima u smislu ove odluke smatraju se sve vrste vozila na motorni, električni i drugi pogon kao što su osobni automobili, teretni automobili, autobusi, kamperska vozila, motocikli, mopedi, bicikli, traktori, radni strojevi, priključna vozila, golf vozila, električna kolica i slično.

 

 1. I.    UREĐENJE NASELJA

Članak 3.      

Naselja na području Grada moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenost javnih površina kojima upravlja Grad i drugih površina u općoj uporabi i površina na upravljanju drugih, a osobito izgled i uređenost:

 1. vanjskih dijelova zgrada;
 2. dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina
 3. ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada;
 4. izloga,
 5. zaštitnih naprava;
 6. ploča s  nazivom tvrtke  ili naziv u svezi s namjenom;
 7. plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa;
 8. pokretnih naprava, kioska, reklama, reklamnih natpisa, reklamnih panoa i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba;
 9. uređenje javnih zelenih površina;

10. komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi;

11. kolodvora, stajališta,ugibališta, parkirališta, tržnica, ribarnica, groblja;

12. sanitarno – komunalne mjere uređenja naselja;

 

 1. 1.   Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo)moraju biti održavani i uredni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

 

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade),koji ugrožavaju korisnike javne površine i  zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji.

 

 

Članka 6.

Na  prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama  i drugim vanjskim dijelovima zgrade koji su okrenuti frekventnim gradskim javnim površinama  ( Trg sv. Stjepana, Obala Riva, Obala Fabrika  i sl.), zabranjeno je vješati  u svrhu sušenja ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, krpe i druge predmete . Isto vrijedi i ako se vješanjem rublja, posteljine, sagova, krpa i drugih predmeta ometa ili onemogućava prolaz pješaka na javnoj površini.

S prozora, terasa, balkona, lođa, ograda  i drugih vanjskih dijelova zgrade zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, prolijevati vodu, cijediti vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu.

Zabranjeno je crtati, pisati, prljati, mehanički oštećivati, uništavati ili na drugi način nagrđivati pročelja zgrada.

Članak 7.

Na prozorima, balkonima, terasama i drugim sličnim dijelovima zgrade, u pravilu, drži se cvijeće i ukrasno bilje i to na način da ne ugrožava  sigurnost svih sudionika u prometu ,  ljudi i imovine.

Antene i druge uređaje za prijem zemaljskih i satelitskih programa, rashladne (klima uređaje) i solarne uređaje, i sl.  vlasnici, odnosno korisnici zgrade mogu postavljati isključivu primjenjujući  odredbe Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara ; Službeni glasnik Grada Hvara br 03/2017 ( u nastavku : Pravilnik o uređenju naselja).

Za postavljanje opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka na objektima koji se nalaze na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline (stara gradska jezgra), kao i objektu koji ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra, potrebno je ishoditi rješenje nadležne službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (u daljnem tekstu: Nadležno tijelo), a nakon pribavljene suglasnosti tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnog odbra ( u daljnjem tekstu : Konzervatorskog odjela u Splitu).

Članak 8.

Vlasnik, nositelj prava na zgradi koja ima svojstvo pojedinačnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, kao i drugi imatelj kulturnog dobra, dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima zgrade ishoditi rješenje Konzervatorskog odjela u Splitu.

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na vanjskim dijelovima zgrade iz stavka 1. ovog članka bez rješenja ili protivno rješenju Konzervatorskog odjela u Splitu.

Zabranjeno je oštećivanje, ispisivanje poruka i grafita na zgradama iz stavka 1. ovog članka, djelomično bojanje pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja.

 

Članak 9.

Zgrada koja svojim izgledom, zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova, nagrđuje izgled ulice i naselja mora se urediti u tijeku godine u kojoj je ta okolnost utvrđena.

Na zgradama sa više stanova različitih vlasnika radnje iz stavka 1. ovog članka obavljaju se sukladno programu trgovačkog društva nadležnog za održavanje i upravljanje stambenim zgradama, a po obavijesti nadležnog tijela.

 

2. Uređenje dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina

 

Članak 10.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište,te druge površine uz javne površine, urednima i čistima.

Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu površinu vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni biootpad odložiti na propisan način.

Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno je odlagati komunalni i drugi otpad, a posebice stare automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, razni  materijal  od drva,  dotrajale predmete i drugo, što narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.

Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici prostora iz prethodnog stavka u određenom roku ne postupe sukladno  rješenju komunalnog redara, ti će se nedostaci otkloniti putem treće osobe uz odgovornost i na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

Članak 11.

Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

Ograde uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati

Ograde ne smiju biti izvedene od bodljikave žice ,šiljaka i sličnih završnih elemenata, iznimno samo kao dopuna postojećoj ogradi i to na visini iznad 200 cm, kako ne bi prestavljalo opasnost od ozljeda kod normalnog prolaza.

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova, te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe osigurala sigurnost svih učesnika u prometu, te  zaštitili ljudi i imovina. Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na orezivanju, javnu površinu očistiti.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, te javnu rasvjetu.

Članak 12.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem naložiti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

 

Članak 13.

Javne zelene površine ispred stambenih i poslovnih zgrada mogu se radi zaštite ograditi metalnim stupićima, žardinjerama s cvijećem ili ukrasnom živicom, ako to neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i neće smanjivati preglednost.

Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje izdaje Nadležno tijelo.

Članak 14.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park-šumama, spomen-područjima, grobljima, plažama, obalom mora i drugim sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovito održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti za njezinu zaštitu i obnovu.

Vlasnik individualnog stambenog objekta, vlasnik ili korisnik poslovnog objekta, škole, bolnice, crkve, samostana i slično, obvezatan je osigurati obnovu, uređenje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje pripada objektu, odnosno zelenim površinama koje se nalaze u okviru ograđenog okoliša tog objekta.

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade s ograđenim okolišem kojemu je onemogućen slobodan pristup i korištenje od strane drugih građana, obvezatan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovitoj upotrebi i predstavlja okoliš zgrade.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja površinama iz stavka 1.,2. i 3. ovog članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i ispravnima.

Pravna ili fizička osoba koja se koristi ili upravlja površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora, na vidnom mjestu, istaknuti pravila o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

Ukoliko osobe iz stavka 1. ovog članka ne ispune obvezu održavanja reda, čistoće i zaštite zelene površine, isto će se izvršiti preko treće osobe na njihovu odgovornost i  trošak.

 

3. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade

 

Članak 15.

Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade .
Ploče  s imenom naselja, ulica i trgova nabavlja i postavlja  Grad Hvar , tj  pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti ili osoba kojoj taj posao povjeri gradonačelnik, dok  pločice s kućnim brojevima nabavljaju i postavljaju vlasnici ili korisnici zgrada.

Natpisne ploče s imenima ulica i trgova postavljaju se na pročeljima zgrada koje se nalaze na početku i na kraju ulice i trga, te na važnijim križanjima s desne strane ulaska, odnosno na strani na kojoj je ploča uočljivija, a prema potrebi i na obje strane ulice, trga i dr. Postavljaju se na visini od 3 m od tla.

Ako nije moguće postavljanje na gore navedenim mjestima, ploča s imenom ulice ili trga postavlja se na zasebni nosač.

Nazivi ulica i trgova, kao i pločice s brojem zgrade  na području grada Hvara moraju biti istoznačni , točnije ispisani tamno smeđim slovima na svijetlo bež  limenoj podlozi.

Natpisne ploče s imenima obala, šetališta, većih trgova i značajnijih ulica mogu biti od bijelog kamena. Pločice s brojem zgrade postavljaju se desno od ulaza , neposredno iznad ulaza  ili na dijelu zgarde koji je bliži ulazu.

 

Članak 16.

Vlasnici ili korisnici zgrada na kojima se postavljaju natpisne ploče s imenima ulica i trgova te kućni brojevi, dužni su omogućiti njihovo postavljanje.

Ploče za označavanje imena ulica i trgova mogu sadržavati i opis značenja imena ulica i trgova i druge informacije ili se uz njih mogu postavljati ploče (dopunske ploče) s opisom značenja imena ulica i trgova i drugim informacijama.

Vlasnik ili korisnik  zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Ako se ploče i pločice iz stvka 1. članak 15. postavljaju  unutar A i B zone konzervatorske zaštite, na građevinama i elelmenitima prostora izvedenog od klesanog kamena potrebno je voditi računa  da se postavljanja vrše ubodnim pričvršćivanjem u sljubnicu između kamenih klesnaca izbjegavajući postavljanje na kamene okvire i kamene dejkoracije.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz stavka 1. članka 15.

 

 

 

 1. 4.   Izlozi

Članak 17.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: izlog) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu sa Pravilnikom o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara ; Službeni glasnik Grada Hvara br 03/2017 ( u nastavku : Pravilnik o uređenju naselja), kojeg zajednički izrađuju Nadležno tijelo i Povjerenstvo za vizualni indentitet Grada Hvara, te ga putem ovlaštenog predlagača podnose Gradskom vijeću na usvajanje.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora moraju biti postavljeni na način da izravno ne obasjavaju prometnu površinu, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina.

Na javnoj površini pored ulaza u poslovni prostor mogu se, u svrhu njegova uljepšavanja i ukrašavanja, uz rješenje Nadležnog tijela,  postaviti posude za cvijeće i to najviše po jedna sa svake strane ulaza , ali samo ako ne ometaju pješački ili promet.

Za postavljanje izložbenih vitrina, ormarića i sl. na pročelje zgrade potrebno je ishoditi rješenje Nadležnog tijela.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je izlog držati urednim i čistim.

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu niti smije izlagati robu izvan izloga i poslovnog prostora.

Zabrana iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na vlasnike, odnosno korisnike poslovnog prostora u kojem se prodaje živo cvijeće.

Za izlaganje živog cvijeća izvan poslovnog prostora vlasnik, odnosno korisnik istog dužan je ishoditi  rješenje Nadležnog tijela.

Članak 18.

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga dužan je oštećenja na izlogu ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Grad će izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na odgovornost i  trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

 

 1. 5.   Zaštitne naprave

Članak 19.

Zaštitne naprave : tende, roloi, zaštitne rešetke,  kamere, alarmni uređaji, video nadzori, vatrodojave   i slični predmeti koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrade,  mogu se postaviti u skladu sa odredbama Pravilnika o uređenju naselja , a temeljem rješenja Nadležnog tijela.

Zaštitne naprave iz prethodnog stavka moraju biti uredne i ispravne.

 

Članak 20.

Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinitelja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Grada, sukladno posebnim propisima, s obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod video nadzorom.

Kamere se postavljaju na temelju rješenja Nadležnog tijela po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, te Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati ispravnima.

 

 1. 6.   Ploča s nazivom tvrtke ili naziv u vezi s namjenom

 

Članak 21.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s nazivom tvrtke ili nazivom obrta na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te ustanova i druga institucija, može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom i imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja, te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

Ploče s nazivom tvrtke, nazivi u svezi s namjenom i natpisi ,  na području grada Hvara postavljaju se  u skladu s odredbama Pravilnika o uređenju naselja, a temeljem rješenja Nadležnog tijela.

 

Članak 22.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka, ploče s nazivom tvrtke, nazive u svezi s namjenom i natpise mora održavati čistima i čitkima, a u slučaju  dotrajalosti iste mora obnoviti, odnosno zamijeniti.

Zabranjeno je predmete iz prethodnog stavka prljati i uništavati.

Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka dužna je ukloniti ploču s  nazivom tvrtke, nazivom u svezi s namjenom  i natpis s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora, te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje istih.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, ploča s nazivom tvrtke, nazivom u svezi s namjenom  i natpis, po nalogu Gradonačelnika, uklonit će se putem treće osobe na njihovu odgovornost i  trošak.

 

 1. 7.   Plakati, jarboli za zastave, reklamni natpisi, reklame i reklamni panoi, izlozi i zaštitne naprave

 

Članak 23.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se bez posebnog odobrenja postavljati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, oglasnim panoima i drugim oglasnim prostorima koji služe isključivo za navedenu namjenu, a prema karti sa lokacijama istih  na području grada Hvara.

Iznimno, temeljem rješenja Gradonačelnika, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, trafostanice, energetske ormariće, objekte i uređaje javne namjene, te druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

Za postavljene plakate odgovorna je osoba koja ih postavlja i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Troškove uklanjanja plakata, kao i čišćenja mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba koja je plakat istakla ili osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Zabranjeno je postavljanje plakata na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez rješenja ili protivno rješenju Nadležnog tijela.

Članak 24.

Uredno postavljane plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave dužna ih je ukloniti po isteku roka navedenog u rješenju, a korištene površine očistiti i urediti tj. dovesti u prvobitno stanje.

Ukoliko osoba ne ukloni, odnosno ne uredi i ne očisti korištene površine sukladno prethodnom stavku, Grad će to učiniti putem treće osobe, a za nastale troškove teretit će se organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

 

Članak 25.

Odredbe članka 23. i 24. ove Odluke odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

 

Članak 26.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte, te javne površine, a na temelju rješenja Nadležnog tijela.

Na jarbolima se postavljaju državne, županijske, gradske zastave, te zastave Europske unije .

Prigodne zastave za određene manifestacije,te reklamne zastave  postavljaju se iznimno i temeljem rješenja Gradonačelnika.

Članak 27.

Zastava Republike Hrvatske ističe se sukladno posebnim propisima.

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

 

Članak 28.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , na građevinama, javnim površinama i ostalim elelmentima prostora          ( pročeljima i sl.) najviše spomeničke , estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara , nije dozvoljeno postavljanje reklama .

Na preostalom području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite, reklame iz stavka 1. ovoga članka  mogu se postavljati na javnu površinu uz rješenje Gradonačelnika.
Za postavu predmeta i objekata iz stavka 1., a temeljem stavka 3 ovog članka, na javne površine, te ne objekte na kojima ima pravo raspolaganja ili kojima upravlja Grad Hvar odnosno koji su u vlasništvu Grada Hvara, plaća se naknada.

Visina naknade utvrđuje se posebnim  Pravilnikom o naknadama za postavljanje reklama, a plaća je pravna ili fizička osoba koja postavlja predmete ili objekte, o čemu se sklapa ugovor.

Ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka zaključuje Gradonačelnik.

Zabranjeno je postavljanje reklama iz stavka 1. ovoga članka na javnu površinu bez rješenja  ili suprotno rješenju.

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona, distribuiranjena javnim površinama i slično) bez rješenja ili suprotno ishođenom rješenju.

Članak 29.

Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

U zoni A i B konzervatorske zaštite , na građevinama, javnim površinama i ostalim elelmentima prostora ( pročeljima i sl.) najviše spomeničke , estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara , nije dozvoljeno postavljanje reklamnih panoa .

Na preostalom području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite, reklamni panoi postavljaju se na javne površine temeljem rješenja Gradonačelnika ili Jedinstvenog upravnog odjela.

Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu bez rješenja ili suprotno ishođenom rješenju.

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 30.

Vlasnici, odnosno korisnici plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamni panoi moraju ih održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili uništene obnoviti, zamijeniti novima ili ukloniti.

Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati i uništavati.

 

Članak 31.

Priključivanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa na sustav javne rasvjete nije dopušteno, te će se priključak odmah  ukloniti od strane tijela kojeg je Grad ovlastio za održavanje sustava javne rasvjete.

Osvjetljavanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa može se izvesti samo na način da osvjetljavanje ne ugrožava sigurnost prometa i ne ometa korištenje susjednih objekata.

 

Članak 32.

Postavljanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa, te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na zaštitnim ogradama gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je  samo  uz rješenje Gradonačelnika.

 

Članak 33.

Turistička signalizacija na području grada Hvara,  postavlja se dijelom prema Projektu  turističke signalizacije Grada Hvara odobrenom od Konzervatorskog odjekla u Splitu, u kojem su predviđene standardizirane pločice  spomeničkih, javnih i komercijalnih sadržaja.

Ostala turistička signalčizacija postavlja se na mjestima koja posebnom odlukom odredi gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik),  na prijedlog Turističkog vijeća TZ, a temeljem Plana o postavljanju kojega donosi Gradsko vijeća Grada Hvara.

 

 1. 8.    Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba

Članak 34.

Pokretne naprave, kiosci, reklame, reklamni natpisi, reklamni panoi i druge naprave na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba mogu se postavljati samo na području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite i to na  onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa i  na kojima se neće umanjiti estetski izgled toga mjesta.

Rješenje za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba daje nadležno tijelo Grada Hvara sukladno Pravilniku o uređenju naselja.

Zabranjeno je postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba bez rješenja ili suprotno rješenju  nadležnog tijela.

Vlasnici predmeta iz stavka 1. ovog članka na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba moraju ih održavati urednima i ispravnima.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, kioska, reklame, reklamnog natpisa, reklamnog panoa i druge naprave potrebno je priložiti dokaz o pravu korištenja nekretnine (dokaz o vlasništvu zemljišta, ugovor o zakupu zemljišta, suglasnost vlasnika zemljišta i slično), skicu ili fotografiju i fotomontažu pokretne naprave, tehnički opis, potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada o plaćanju dospjelih obveza, te druge isprave sukladno propisima o gradnji.

Zahtjev iz prethodnog stavka ne može biti odobren ukoliko podnositelj zahtjeva nije podmirio sve dospjele obveze prema Gradu.

 

9. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 35.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

 

Članak 36.

Javne zelene površine održavaju se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture, te prema operativnim i terminskim planovima, koje utvrđuje Gradsko vijeće.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

-      sadnja i uzgoj biljnih nasada,

-      podrezivanje stabala i grmlja,

-      okopavanje i plijevljene grmlja i živice,

-      košenje trave,

-      gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima

-      (drvoredi i slično),

-      uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

-      održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

-      preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih

štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

-      održavanje pješačkih putova i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpatke, popločenja i slično),

-      postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

-      postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

-      obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija, zapuštenih javnih zelenih površina,

-      uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

Javne zelene površine održava Grad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javnih zelenih površina.

 

10. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi

 

Članak 37.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Grada, pružanja usluga održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Grada.

Izgled i lokacija komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi određuje se u skladu sa Pravilnikom o uređenju naselja.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , objekti u općoj uporabi postavljaju se isključivo u nadležnosti Grada Hvara , sukladno karti sa lokacijama istih koja je odobrena od Konzervatorskog odjela u Splitu.

 

Članak 38.

Objekti u općoj uporabi su:

 1. javna rasvjeta,
 2. ploče s orijentacijskim planom Grada,
 3. javni satovi,
 4. javni zahodi,
 5. vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji,
 6. javne telefonske govornice i poštanski sandučići,
 7. spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti,
 8. kolodvori i druga stajališta, parkirališta,ugibališta,tržnice, ribarnice i groblja,
 9. sanitarno komunalne mjere
 10. rampe i druga pomagala za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju

 

Članak 39.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio na održavanje ili upravljanje objekte u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

 

10.1. Javna rasvjeta

Članak 40.

Javne prometne površine, javne zelene površine i ostale površine, moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti, te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski oblikovana.

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o povijesnom nasljeđu, urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova grada, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i građana.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , javna dekorativna, dopunska i ostala vanjska rasvjeta postavlja se isključivo u nadležnosti Grada Hvara , sukladno projektnoj dokumentaciji , s time da je osnovni oblikovni element za javnu rasvjetu  „hvarski“  feral. Dobavu nove rasvjete potrebno je usuglasiti s Konzervatorskim odjelom u Splitu.

Fizička osoba obtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio održavanje javne rasvjete, opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i  ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično).

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti Gradonačelnika.

 

 

 

Članak 41.

Javna rasvjeta u pravilu mora svijetliti cijelu noć uz uvažavanje provedbe mjera uštede električne energije.

 

Članak 42.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Zabranjeno je na rasvjetne stupove postavljanje transparenata, lijepljenje oglasa, obavijesti, reklama i slično,a iznimno se dopušta po rješenju Gradonačelnika.

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-promidžbenih panoa, vertikalne i

svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme na rasvjetne stupove može se privremeno dopustiti samo uz  rješenje Gradonačelnika.

 

10.2. Ploče s orijentacijskim planom Grada Hvara

 

Članak 43.

U cilju lakšeg snalaženja građana i turista, na području Grada mogu se postavljati ploče s orijentacijskim planom Grada.

Ploče s orijentacijskim planom Grada postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, na glavnim prilazima Gradu i na drugim Planom određenim mjestima.

U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi, parkovi, te najvažniji objekti u Gradu,  te oznaka mjesta na kojem se plan nalazi.

Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

10.3. Javni satovi

Članak 44.

Na važnijim trgovima i prolazima, te drugim za to određenim mjestima mogu se postavljati javni satovi koje postavlja i održava Grad Hvar ,odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Pravne ili fizičke osobe mogu na zgradama koje koriste postavljati satove, samo uz rješenje  Gradonačelnika.

Satovi koje postavlja pravna ili fizička osoba iz stavka 3. ovog članka, moraju se održavati u urednom  i ispravnom stanju.

Zabranjeno je postavljati satove na zgrade bez rješenja  ili suprotno rješenju iz stavka 3. ovog članka.

 

10.4. Javni zahodi

Članak 45.

Javni zahodi grade se i postavljaju na trgovima, tržnicama, autobusnim kolodvorima i sličnim javnim prostorima, te u parkovima, park-šumama, izletištima, sportskim objektima, u blizini javnih plaža, odnosno na mjestima dužeg okupljanja i zadržavanja osoba.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba koja ih održava, mora ih održavati u urednom i ispravnom stanju.

Javne zahode treba graditi na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

Javni zahodi moraju u pravilu raditi tijekom cijelog dana.

Vrijeme početka i završetka rada javnih zahoda utvrđuje se  Zaključkom Gradskog vijeća.

 

10.5. Vodoskoci, fontane, hidranti i slični objekti i uređaji

 

Članak 46.

Na području Grada mogu se graditi i postavljati javni vodoskoci, fontane, javne česme i slični objekti i uređaji koji svojim izgledom uljepšavaju okoliš.

Isti se grade  ili postavljaju na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, uz potrebnu dokumentaciju –skulpturalno rješenje i arhitektonsku prezentaciju, dok je za konačno odobrenje potrebna  odluka Gradskog vijeća Grada Hvara uz prethodno odobrenje Povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara.

Za objekte iz stavka 1. ovog članka koji se grade ili postavljaju u zoni A i B konzervatorske zaštite, potrebno je ishoditi i suglasnost  Konzervatorskog odjela u Splitu.

Javni vodoskoci, fontane i slični objekti i uređaji moraju biti ispravni i uredni.

Javne vodoskoke, fontane i slične objekte i uređaje zabranjeno je uništavati, onečišćavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti.

U javnim vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje, te vađenje novca bačenog u javne vodoskoke i fontane.

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila ili privatnih površina i prostora i slično).

Javne vodoskoke, fontane, hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Grad Hvar, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

 

 

 

 

 

10.6. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

 

Članak 47.

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići u pravilu se postavljaju na mjestima na kojima se građani okupljaju i dulje zadržavaju, kao što su trgovi, tržnice, autobusni kolodvori i slični prostori, tako da svojim izgledom zadovoljavaju estetske kriterije utvrđene gradskim propisima.

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se sukladno Planu pravne osobe  koja obavlja djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacija, a uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela Grada Hvara  i rješenje Gradonačelnika, i to na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

Zabranjeno je postavljati javne telefonske govornice i poštanske sandučiće bez rješenja gradonačelnika Grada Hvara.

 

10.7. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

 

Članak 48.

Na području Grada na objekte, javne površine i druge prostore dopušteno je postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanjati sukladno  aktima Gradskog vijeća Grada Hvara, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 49.

Uz zahtjev za postavljanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, koji se podnosi nadležnom tijelu Grada Hvara, podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja tehničku dokumentaciju : idejno , odnosno skulpturalno rješenje i arhitektonsku prezentaciju,  tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave i po potrebi drugu dokumentaciju.

U postupku izdavanja rješenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, nadležno tijelo pribavit će suglasnost gradskog upravnog tijela nadležnog za društvene djelatnosti, te mišljenje Povjerenstva za vizualni identitet Grada Hvara.

Osim navedenog, potrebno je pribaviti i suglasnost Konzervatorskog odjela, ukoliko se spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti, postavljaju ili uklanjaju sa područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline unutar zone A i B konzervatorske zaštite  ili pojedinačnog kulturnog dobra. 

 

Članak 50.

Osobe na čiji je zahtjev postavljen spomenik, spomen ploča, skulptura i slični predmeti, dužne su ih držati urednima i zaštiti od oštećenja i uništavanja , a ukoliko više ne postoje o održavanju se brine Grad.

Postavljene spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, zabranjeno je prljati, po njima pisati, crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

 

10.8              Kolodvori i druga stajališta, javna parkirališta, tržnice, ribarnice i groblja

 

10.8.1 Kolodvori  i druga stajališta

Članak 51.

Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, perona i predprostora kolodvora dužan ih je održavati urednima, čistima i ispravnima.

Članak 52.

Stajališta gradskog prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama te se moraju održavati u čistom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem mogućem roku popraviti.

Autotaksi stajališta moraju biti čista i u ispravnom stanju, te se ne smiju koristi protivno namjeni za koju su određena.

Na stajalištima iz stavka 1. i 2. ovoga članka obvezno se postavljaju posude za otpatke i opuške.

Stajališta iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kao i ugibališta za javni gradski promet,  održava Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

10.8.2.         Javna parkirališta i privatni poslovni parking

 

Članak 53.

Javna parkirališta i privatni poslovni parking prostori, moraju se propisno označiti i stalno održavati čistim, urednim i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Javna parkirališta održava Grad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno, dok je privatna poslovna parkirališta dužan održavati njihov vlasnik.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je zaustavljati i parkirati teretna vozila i autobuse, kamperska vozila, traktore, radne strojevi, priključna vozila i sl., osim ako to nije izričito dopušteno prometnim znakom.

Na javnim i privatnim poslovnim parkiralištima zabranjeno je neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora osim uz rješenje Nadležnog tijela.

 

10.8.3.         Tržnice i ribarnice

Članak 54.

Tržnice na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima moraju se održavati čistima i urednima, te se na istima mora osigurati ispravnost i čistoća opreme i uređaja, urednost nasada i postaviti odgovarajuća opremu za odlaganje otpada, o čemu se brine Grad, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

 

Članak 55.

Planom rasporeda i korištenja tržnica određuje se raspored i broj štandova, i drugih pokretnih i nepokretnih naprava.

Članak 56.

Tržni red uređuje se Pravilnikom kojeg donosi Gradonačelnik na prijedlog ovlaštene osobe koja upravlja tržnicom,  a njime se posebno utvrđuje:

 • pravila ponašanja korisnika usluga na tržnicama, prodavača, potrošača i zaposlenika ovlaštene pravne  ili fizičke osobe iz članka 54.
 • radno vrijeme, način rada i poslovanja na tržnicama,  te uvjeti korištenja tržnih usluga;
 • prodajna mjesta, tehnička sredstva i uređaji;
 • poslovno-prodajni, skladišni i rashladni prostor;
 • naknade za korištenje prodajnih mjesta i pružanje usluga na tržnicama
 • uređivanje i održavanje objekata i opreme na prostorima tržnica, veletržnice i hladnjače;
 • zdravstveno-tehničke mjere i nadzor;
 • organiziranje prigodnih i sezonskih prodaja te pružanje drugih usluga;
 • drugi odnosi u svezi s radom, redom i poslovanjem na tržnicama  u obavljanju prometa roba na malo i veliko.

 

Tržni red mora biti istaknut na vidnom mjestu na prostoru tržnice.

 

Članak 57.

Izlaganje ili prodaja poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnica dopušteno je samo sukladno Planu i uz rješenje Gradonačelnika.

Planom se mogu odrediti prostori za prodaju izvan tržnica tzv. prodaju s klupa, te urediti način njihovog korištenja, upravljanja i održavanja.

Prodavatelju koji postupi protivno odredbi stavka 1. ovog članka privremeno će se oduzeti prehrambena roba s mogućnošću preuzimanja robe u roku od 24 sata i plaćanjem nastalih troškova, a u protivnom će se dati u humanitarne svrhe, dok će se neprehrambena roba privremeno oduzeti, s mogućnošću preuzimanja robe nakon plaćanja nastalih troškova prijevoza, skladištenja i drugih troškova, a u protivnom će se prodati javnim nadmetanjem, radi podmirenja nastalih troškova.

Članak 58.

Nakon isteka radnog vremena tržnice Grad, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba iz članka 54. ove Odluke, dužna je svakog dana dovesti tržnicu u čisto i uredno stanje, te osigurati da prostor tržnice bude zatvoren.

 

Članak 59.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na tržnicu, na odgovarajući se način primjenjuju i na ribarnicu.

 

10.8.4.            Groblja

Članak 60.

Groblja na području Grada Hvara su u naseljima : Hvar, Brusje, Milna, Velo Grablje i Sveta Nedjelja.

Pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima na području Grada Hvara, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnom Odlukom o grobljima koju donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, a njome se  propisuju:

 • mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
 • vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,
 • način ukopa nepoznatih osoba,
 • uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
 • održavanje groblja i uklanjanje otpada,
 • uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje,
 • uvjeti i način obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba, te

druga pitanja u vezi s ukopom umrlih ili upravom groblja.

 

10.9. Sanitarno-komunalne mjere

 

10.9.1.         Septičke i sabirne jame  

Članak 61.

Septičke jame na području Grada mogu se graditi i koristiti samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevina na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

Septičke i sabirne jame grade se i s njima se postupa, sukladno posebnim propisima.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika septičke jame.

 

Članak 62.

Vlasnici, odnosno korisnici septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme zatražiti čišćenje septičkih jama kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline. Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

Okolni prostor i septička jama nakon završenog čišćenja moraju se dezinficirati i dovesti u bezopasno stanje po zdravlje ljudi.

Komunalno redarstvo kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije naredit će njezino čišćenje vlasniku, odnosno korisniku iste.

Ako vlasnik odnosno korisnik septičke jame ne postupi na način utvrđen u prethodnom stavku, čišćenje septičke jame izvršit će ovlaštena pravna osoba koja upravlja odvodnjom,  na teret njezinog vlasnika odnosno korisnika.

Pravna osoba koja upravlja odvodnjom  u suradnji s pravnom osobom koja upravklja vodoopskrbom ,  kad utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, odlučit će o prekidanju dovoda vode zgradi čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ista ne dovede u ispravno stanje.

Ovlašteni vršitelj komunalne usluge koji odvozi fekalije dužan je iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu odvodnje  ili na drugo za to određeno mjesto, na lokaciji koja je za to određena i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša, uz obvezu nadoknade počinjene štete.

Zabranjeno je izlijevati fekalije u okoliš, more i druge vodotoke, odnosno van za to određenih mjesta.

 

10.9.2.         Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i zaštita bilja

 

Članak 63.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija, dok se sustavna deratizacija javnih površina obavlja najmanje dva puta godišnje (proljeće – jesen), uz njezino obvezno održavanje cijele godine.

Pod pojmom sustavne dezinsekcije podrazumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima, u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sustavne dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Programom mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Grada, kojega u obliku izvoda iz Programa mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Splitsko-dalmatinske županije donosi Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

 

Članak 64.

Na poziv nadležnog tijela Grada Hvara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban.

Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije na odgovarajući način obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih radova.

 

Članak 65.

Zaštita bilja  na području Grada Hvara vrši se tijekom čitave godine u cilju spriječavanja i suzbijanja svih vrsta biljnih nametnika.

Ovlaštena osoba kojoj su povjereni poslovi zaštite bilja,    dužna je prije početka poduzimanja mjera zaštite  na odgovarajući način obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih zahvata.

 

10.9.3. Uklanjanje ustajale vode iz okoliša

Članak 66.

Vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, garažnog prostora, poslovnog  prostora, građevinskog zemljišta koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužni su uklanjati ustajalu vodu koja se nalazi unutar okućnica tih objekata i s navedenih površina zbog sprječavanja razmnožavanja insekata, a time i onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi.

 

10.9.4. Držanje domaćih životinja

Članak 67.

Unutar urbanog područja Grada zabranjeno je držati  domaće životinje.

Domaće životinje iz ove Odluke su kopitari ,papkari, perad, kunići i druge životinje koje se drže za potrebe domaćinstva.

Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule i sl.. Pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje i sl.. Pod peradi smatraju se kokoši, purani, guske, patke, prepelice i druga domaća perad i pernata divljač.

 

Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse, mačke, pčele, divlje životinje i životinje za društvo (kućne ljubimce) čiji su uvjeti i način držanja uređeni posebnom Odlukom.

Izvan urbanog područja Grada mogu se držati životinje iz stavka 1.i 2.  ovog članka, pod uvjetom da njihovo držanje ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete i ako su ta područja udaljena više od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta.

Članak 68.

Komunalni redar može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se time ometaju okolni stanari, ne provode higijensko-sanitarne, tehničke i druge mjere ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Ukoliko vlasnik životinje ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, postupak uklanjanja provest će ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa.

 

10.10.          Rampe i druga pomagala za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju

 

Članak 69.

     Na svim javnim površinama Grada Hvara mogu se prema potrebi postavljati  stalni i  sezonski objekti , uređaji i pomagala (pristupne rampe, platforme,  rukohvati i druga pomagala)  koji pomažu i omogućavaju  osobama sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju lakše kretanje i  korištenje istih.

Grade se  ili postavljaju temeljem rješenja nadležnog tijela Grada Hvara , uz potrebnu tehničku dokumentaciju.

Za objekte iz stavka 1. ovog članka koji se grade ili postavljaju u zoni A i B konzervatorske zaštite, potrebno je ishoditi i suglasnost  Konzervatorskog odjela u Splitu.

 

 

II ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

 1. 1.   Javne površine-općenito

Članak 70.

Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni i ispravni.

Javne površine, te objekti i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio ne smiju se uništavati, oštećivati niti onečišćavati.

Članak 71.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara , koji donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Članak72.

Izvanredno čišćenje javnih površina podrazumijeva čišćenje javnih površina kada su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga prekomjerno onečišćene.

 

Članak 73.

Na javne površine postavljaju se posude za otpatke, koje moraju biti izrađene od prikladnog materijala i estetski oblikovane.

Posude za otpatke postavlja i održava Grad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnih površina.

Mjesta za postavljanje posuda za otpatke određuje Grad, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina.

Zabranjeno je postavljanje posuda za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Zabranjeno je postavljanje posuda za skupljanje otpada  na povijesne građevine i na posebno važne vizure na graditeljsku baštinu.

Članak 74.

Davatelj javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu, dužan je postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada uz objekte javne, odnosno društvene namjene (dječji vrtići, škole, i slično) sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

 

Članak 75.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredbi i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni objekti, pokretne naprave i slično, obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima.

Organizator javne priredbe ili događanja dužan je odmah po završetku iste očisti korištenu javnu površinu.

Ako osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka ne postupe sukladno navedenim stavcima, komunalni redar rješenjem će im naredit poduzimanje radnja i mjera u svrhu održavanja komunalnog reda. Ako navedene osobe ne postupe po rješenju komunalnog redara izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na njihovu odgovornost i  trošak.

Članak 76.

Na javnim površinama nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

 • bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika ili kanta za otpad ili vršenje drugih radnji koje onečišćuju javne površine;
 • odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sl.;
 • odlaganje glomaznog otpada i ambalaže ako to nije  unaprijed dogovoreno temeljem rasporeda odvoza istog
 • ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, prikolica, kamperska vozila i drugih priključnih vozila, olupina vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u sudaru, radnih strojeva i dr.;
 • ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično);
 • popravak, servisiranje ili pranje vozila, te drugih uređaja i naprava;
 • oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada;
 • bacanje ili ostavljanje reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama, bez rješenja Nadležnog tijela;
 • bacanje gorućih predmeta u posude za odlaganje komunalnog otpada;
 • paljenje otpada, lišća i sl.;
 • zagađivanje mora i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u more i korita potoka;
 • iz plovila za vrijeme stajanja u luci ispuštati fekalije, ulje, naftu i slično;
 • svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala;
 • obavljanje radnji kojima se onečišćuju javne površine ili propuštanje obavljanja radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina;
 • neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja;
 • bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog materijala, koji se zbrinjava u skladu s posebnim propisima;
 • odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila;
 • bojanje, crtanje i pisanje po javnim površinama, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima;
 • pljuvanje, povraćanje i obavljanje nužde;
 • pranje osoba, vozila ili drugih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima;
 • korištenje dječjih igrališta i sprava za igru djece protivno njihovoj namjeni;
 • izlaganje i prodavanje predmeta, stvari, poljoprivrednih i drugih proizvoda, bez rješenja Nadležnog tijela;
 • bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javno površine;
 • izvođenje radova bez rješenja Nadležnog tijela;
 • puštanje otpadnih , oborinskih i  voda iz bazena i sl. na javnu površinu na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

 

Članak 77.

Vlasnici i korisnici objekata dužni su na javnim površinama (izuzev javnoprometnih površina) ispred svojih objekata u širini svoje parcele uklanjati lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja stalne funkcionalnosti.

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjevljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju, ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez rješenja Nadležnog tijela.

 

Članak 78.

Zabranjeno je na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, prodavaonica, skladišta i slično) odlagati drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal, osim ako to nije u skladu s rasporedom odvoza od strane pravne ili fizička osobe kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnih površina.

Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati na javnoprometnim površinama.

 

Članak 79.

Obalni pojas uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja ili je korisnik/ koncesionar  obalnog pojasa uređenih i prirodnih plaža i zelenih površina uz plažu , dužna je iste održavati čistima i urednima, a jednom godišnje, najkasnije do početka travnja, detaljno ih očistiti od krupnih otpadaka na obali i u moru.

Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

Obalnim pojasom – prirodnom plažom,  smatraju se u smislu ove Odluke prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Obalnim pojasom – uređenom plažom,  smatraju se prostori namijenjeni kupanju i sunčanju, opskrbljeni određenim higijensko-tehničkim uvjetima.

Članak 80.

Čišćenje prirodnih i uređenih plaža za vrijeme turističke sezone mora biti svakodnevno i temeljito.

           Zabranjeno je čišćenje brodskih i izvanbrodskih motora i bacanje u more otpadnog motornog ulja, maziva, pogonskog goriva, benzina i sl.

Zabranjeno je svako izljevanje ulja i drugih tekučina, bacanje otpadaka, izljevanje fekalija i otpadnih voda u more.

Ukoliko plovni objekt izazove zagađenje morske površine, vlasnik ili korisnik plovnog objekta dužan se usidriti, te pozvati predstavnike Lučke kapetanije radi dogovora o čišćenju i odstranjivanju nečistoća s fizičkom ili pravnom osobom, koja je osposobljena za uklanjanje navedenog onečišćenja.

Predstavnici Lučke uprave i Lučke kapetanije obvezni su informirati vlasnike plovila o dužnosti održavanja čistoće i reda u lukama, privezištima i općenito na pomorskom dobru.

Zabranjeno je kod pretvara ribe u luci koristiti se vozilom težim od 3.5 tone na dijelovima šetnice i pješačke zone koji su popločani prirodnim kamenom ili drugim pokrovom, osim asfalta.

Čišćenje i uređenje ribarskih mreža i ostalog ribarskog alatai pribora može se obavljati samo na dijelu obale koju za tu svrghu odredi Grad uz suglasnost  Lučke uprave.

Zabranjeno je na plovnim objektima u luci ložiti vatru i peći na roštilju te time zadimljavati javne površine, odnosno ispuštati štetne mirise (dim, miris roštilja) od navedenih radnji u okoliš. Za postupanje protivno ovom stavku odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik plovnog objekta.

Zabranjeno je na plovnim objektima u luci puštati glasnu muziku ili na drugi način remetiti mir i red u luci.

Nadzor i kontrolu iz stavaka prethodnih stavaka  ovog članka vršit će pravna ili fizička osoba koja je od strane Grada zadužena za upravljanje lukom, te o tome obaviještavati Lučku kapetaniju.

 

Članak 81.

     Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je nakon korištenja plaže ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene.

Stvari iz prethodnog stavka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će se napuštenima, te će biti uklonjene.

Članak 82.

Komunalni redar u slučaju onečišćenja javne površine izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti će pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove održavanja, odnosno čišćenja, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje javne površine.

 

Članak 83.

Korisnik uređene i prirodne plaže- koncesionar , ako obavlja gospodarsko korištenje ili posebnu upotrebu plaže temeljem koncesijskog odobrenja, odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru sukladno Zakonu i ostalim pozitivnim propisima, dužan je poštivati obveze iz koncesijskog odobrenja, odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Korisnik koncesijskog odobrenja, odnosno ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, dužan je pridržavati se propisa o sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i reda na pomorskom dobru, te uvažavati značaj pomorskog dobra kao općeg dobra.

Članak 84.

Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake, te  uređene plaže.

Kućni ljubimci mogu se dovoditi i puštati na javnim površinama koje su za tu namjenu određene i posebno označene ( igrališta, šetnice , plaže i sl. za kućne ljbimce), te na javnim površinama na kojima to nije izričito zabranjeno.

Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

C.   Uvjeti i način držanja pasa i mačaka, postupanje s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama, propisano je posebnom Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Hvara, koju donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

 

Članak 85.

Na svim javnim površinama, zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim kada se javne površine, temeljem rješenja Nadležnog tijela, koriste kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga (štekat).

Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje javnih površina za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje alkoholnih pića na tim javnim površinama dopušteno.

 

 1. 2.   Javnoprometne površine

Članak 86.

Javnoprometne površine moraju se redovito čistiti i prati, te otklanjati na njima uočena oštećenja i nedostaci.

Javnoprometne površine čiste se u pravilu danju, a peru noću između 21,00 i 5,00 sati.

Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina odredit će se kada se zbog vremenskih nepogoda ili drugih prilika prekomjerno onečiste ili kada ih je iz bilo kojeg drugog razloga potrebno izvanredno očistiti.

Izvanredno održavanje čistoće javnoprometnih površina određuje Gradonačelnik.

Prometna signalizacija: vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji  moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice, uz nogostupe i u zoni raskrižja mora se redovito orezivati i održavati do visine koja ne ugrožava sigurnost prometa.

 

Članak 87.

Bez rješenja Nadležnog tijela zabranjeno je ograđivanje javnoprometnih površina postavljanjem zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja, osim kada se obavljaju radovi na javnoprometnim površinama ili na površinama neposredno uz javnoprometne površine.

Članak 88.

Zabranjeno je crtanje i pisanje po javnoprometnim površinama bez rješenja Nadležnog tijela, osim iscrtavanja prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

 

 

 

Članak 89.

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju: vertikalnu,  horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na  javnoprometnoj površini.

Vozač vozila koje sudjeluje u prometu na javnoprometnoj površini istu ne smiju onečišćavati ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i rasutog (sipkog) materijala, rasutog tereta i slično.

Vozač vozila koji prevozi pijesak, papir, lišće, PVC materijal i drugi rasuti (sipki) teret, vozilo mora prekriti ceradom, gustom mrežom ili na drugi način osigurati da se materijal ne rasipa po javnoprometnoj površini.

 

3. Javne zelene površine

Članak 90.

Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Javne zelene površine održava i uređuje pravna ili fizička osoba kojoj je to Grad povjerio.

Javne zelene površine kojima ne upravlja Grad, moraju održavati i čistiti vlasnici, odnosno korisnici tih površina.

Članak 91.

Izvršavanje Programa iz članka  89. ove Odluke kontrolira nadležno tijelo Grada Hvara.

 

Članak 92.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se osobito:

 • kosidba trave;
 • obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina;
 • uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novima;
 • uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka;
 • održavanje posuda s ukrasnim biljem;
 • održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim  površinama;
 • postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina;
 • redovito održavati, te zamjenjivati zaštitne stupiće i ograde;
 • održavanje dječjih i drugih sportskih igrališta ako se nalaze u sklopu javnih zelenih površina
 • obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala;
 • rezidba i oblikovanje stabala i grmlja;
 • okopavanje bilja;
 • zalijevanje bilja  i održavanje sustava navodnjavanja na  javnim zelenim površinama ;
 • preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično;
 • gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja.

 

Članak 93.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim i rekreacijskim površinama, park šumama, grobljima, kupalištima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, održavati red i čistoću.

Članak 94.

Zabranjeno je na javnim zelenim površinama obavljati bilo kakve radnje i    poduzimati radove ili prekopavanja bez rješenja Nadležnog tijela, osim redovnog održavanja tih površina.

 

Članak 95.

Stabla i drugo zelenilo moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost ili da ne ometaju promet ljudi i vozila na javnim površinama.

Ukoliko stabla i drugo zelenilo predstavljaju opasnost ili ometaju promet ljudi ili vozila komunalni redar naredit će rješenjem poduzimanje mjera radi otklanjanja uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, naložene radnje izvršit će se putem treće osobe, na odogovornost i  trošak vlasnika ili korisnika.

 

Članak 96.

U cilju ukrašavanja grada ili zaštite javnih površina, Nadležno tijelo može izdati rješenje za postavljanje prikladnih posuda ili sl. sa ukrasnim biljem.

Postavljene posude ili sl. s ukrasnim biljem moraju se redovito održavati, što podrazumijeva i sadnju, te zalijevanje ukrasnog bilja, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na javnim površinama ne održavaju u skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje.

 

Članak 97.

Na javnim zelenim površinama ,bez ishođenog rješenja Nadležnog tijela,   sukladnog planskoj dokumentaciji zabranjuje se :

 • raskopavanje, prokopavanje i sl;
 • izgradnja parkirališta i kolnih  prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina;
 • odlaganje bilo kakvog otpada, građevinskog i drugog materijala, kontejnera, organizacija gradilišta i sl.;
 • postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.;
 • postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova;
 • ograđivanje javnih zelenih površina;
 • sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja;
 • kampiranje.

Članak 98.

Radi očuvanja fonda stabala u gradu te zbog izrazitog ekološkog značenja,  sječa, orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama, ako nisu obuhvaćene Programom održavanja komunalne infrastrukture  donešenog na Gradskom vijeću Grada Hvara, mogu se izvršiti samo uz rješenje Gradonačelnika.

Rješenjem  iz prethodnog stavka određuje se obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme.

 

Članak 99.

Na javnim zelenim površinama osobito se zabranjuje:

 • zaustavljanje, ostavljanje i vožnja motornih, električnih i vozila na druge pogone (osim vozila koja se koriste za održavanje javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima);
 • oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja, te na drveće lijepiti plakate, vješati table, transparente, obavijesti, reklame i sl.;
 • brati plodove, rezati i otuđivati grane, listove i cvjetove, otuđivati bilje, te poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično);
 • uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita;
 • vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu;
 • odlaganje svih vrsta otpada,  građevnog materijala, glomaznog otpada, šuta, ulja, boja i sl.;
 • rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez rješenja;
 • kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično;
 • postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklama, reklamnih panoa i slično;
 • postavljanje stolova, stolica i slično;
 • uništavanje šahti, rasprskivača, te ostalih nadzemnih dijelova vodonatapnih sustava;
 • šetanje i puštanje kućnih ljubimaca po uređenim javno zelenim površinama i njihovo  onečišćenje, osim po onim površinama  koje su za tu namjene određene i posebno označene;
 • loženje vatre i potpaljivanje stabala;
 • kampiranje;
 • nenamjensko korištenje javnih zelenih površina;
 • na bilo koji način onečišćivati i uništavati zelenu površinu, stabla, zasade i parkovnu opremu;

 

Članak 100.

Na javnim zelenim površinama zabranjena je neovlaštena vožnja, zaustavljanje i ostavljanje vozila bez rješenja Nadležnog tijela ili Gradonačelnika.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila odgovoran je za neovlašteno zaustavljanje i ostavljanje vozila na javnim zelenim površinama.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila, odgovoran je za neovlaštenu vožnju vozila na javnim zelenim površinama.

Ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, dužan je po primitku obavijesti o počinjenom prekršaju Nadležnom tijelu dostaviti podatke o osobi koja je vozilo koristila u trenutku počinjenja prekršaja, a u protivnom on snosi prekršajnu odgovornost za počinjeni prekršaj.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je nadoknaditi Gradu štetu koju je na javnoj zelenoj površini počinio vožnjom i  parkiranjem vozila i to u iznosu koji, prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinog dijela javne zelene površine, procijeni pravna osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja javnih zelenih površina.

 

 1. 4.   Pomorsko dobro

Članak 101.

Zabranjeno je bez koncesije, koncesijskog odobrenja ili ugovora s Gradom na pomorskom dobru postavljati pokretne naprave, kioske, reklame, vozila bez registarskih oznaka i izvoditi bilo kakve radove.

Prijevoz osoba čemcem i drugim plovilima, ukrcaj i iskrcaj putnika, te iznajmljivanje čamaca i drugih plovila ,  obavlja se samo  određenim mjestima i u vremenu koje odredi davatelj koncesije na pomorskom dobru, a sve u skladu sa zakonskom regulativom koja uređuje ovo područje.

 

Članak 102.

Zabranjeno je na bilo koji način onečišćavati ili odlagati bilo koju vrstu  otpada na pomorskom dobru.

 

III KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

                                                                                                             I.        Članak 103.

Javne površine u vlasništvu Grada Hvara (u daljnem tekstu: javne površine) koriste se u skladu s njihovom namjenom koja se utvrđuje aktima koje donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Javnim površinama upravlja Gradonačelnik u skladu sa Zakonom, Statutom Grada Hvara i drugim aktima Gradskog vijeća.

 

 

 

Članak 104.

Javne površine mogu se dati u zakup i drugo korištenje i to za:

 • Postavljanje prodajnog prostora montažnog tipa u kojim se prodaju prehrambeni i neprehrambeni proizvodi i pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, te omogućava  ambulantna prodaja ;
 • Postavljanje pultova-štandova (koji mogu imati zatvoreni dio ispod prodajne površine i natkriveni su tendom), banaka i stolića za prodaju umjetničkih predmeta i suvenira, autohtonih poljoprivrednih proizvoda, razglednica, slika i sličnih neprehrambenih proizvoda;
 • Postavljanje pokretnih naprava za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, prodaju sladoleda i sličnog;
 • Postavljanje pokretnih stalaka za vlastoručnu izradu, izlaganje i prodaju umjetničkih slika;
 • Postavljanje reklamnih panoa za izletničke brodove;
 • Postavljanje info pulteva za iznajmljivanje brodova i dr plovila , te za taxi priojevoz brodovima i drugim plovilima,
 • Postavljanje štekata ispred ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata;
 • Postavljanje reklama;
 • Postavljanje vanjskog točionika / šanka- (isključivo unutar odobrenog štekata);
 • Postavljanje građevinske skele, deponiranja građevnog i drugog materijala i uređenja gradilišta;
 • Održavanje kulturnih, zabavnih i športskih javnih priredaba te političkih skupova;
 • Organizacija promotivnih akcija;
 • Snimanja za potrebe filma, televizije, turističke promocije, modne industrije i sličnog;
 • Ostale namjene u skladu sa posebnim zaključcima Gradskog vijeća

 

Lokacije za korištenje javnih površina iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Planom o postavljanju privremenih pokretnih objekata na području Grada  , u daljnjem tekstuPlan)
Plan iz stavka 2. ovog članka, Odluku o korištenju i zakupu javne površine te Odluku o visini zakupnine donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Postupak dodjele javnih površina utvrđuje se Odlukom o korištenju i zakupu javnih površina Grada Hvara.

 

Članak 105.

Za organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog materijala i druge namjene, te za popravke vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj svrsi, mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište, no u opravdanim slučajevima mogu se za ove potrebe privremeno koristiti javne i javnoprometne površine ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Rješenje za korištenje javnih i javnoprometnih površina iz prethodnog stavka ovoga članka izvođačima odnosno investitorima radova,  izdaje nadležno tijelo Grada Hvara , a temeljem odredbi Pravilnika o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za izvođenje radova ( Službeni glasnik Grada Hvara br. 03/17)

 

Članak 106.

Zabranjeno je koristiti javne površine za igru i sport, osim ukoliko one nisu za tu svrhu namijenjene.

Javnu površinu uređenu kao dječje igralište i opremu (trampolin, klackalice, njihalice, ljuljačke, penjalice, vrtuljci i slično), kao i za druge sportsko-rekreacijske sadržaje ( teretane na otvorenom/ „workout“ vježbališta  i sl.)  dopušteno je koristiti samo dobnoj skupini za koju je to namijenjeno, što je u sklopu tih površina obavezno javno istaknuti na vidnom mjestu.

Na javnim površinama nije dopušteno organiziranje hazardnih igara i igara na sreću, prikupljanje donacija i milodara, bez rješenja Nadležnog tijela.

Zabranjeno je parkove, trgove, parkirališta, travnjake, dječja igrališta, rekreacijske površine, javne zelene površine, klupe i druga javna mjesta koristiti za ležanje i spavanje.

Zbog opasnosti za sigurnost ljudi i imovine zabranjeno je bez ishođenja rješenja Nadležnog tijela koristiti pirotehnička sredstva na javnim površinama.

Članak 107.

Korištenjem javnoprometnih površina ne smije se spriječiti ili onemogućiti pristup i  korištenje susjednih objekta i javnoprometnih površina, odnosno za zauzimanje javne površine moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • prostor na javnim površinama koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 1,50 m osim predjela Burak i Groda;
 • da se ne ometa ulaz u stambeni ili poslovni prostor
 • korištenje javnoprometnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa;
 • korištenjem javnih površina ne smije se onemogućiti pristup vatrogasnim vozilima,
 • vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta;
 • korištenjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina;
 • korisnici su dužni javne površine koje koriste držati u urednom stanju.

 

Članak 108.

                 Korištenje javne površine neće se odobriti podnositelju zahtjeva:

 • ukoliko javna površina ne zadovoljava propisane uvjete za namjenu za koju se traži
 • korištenje;
 •   ako ima dugovanja prema Gradu i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada po bilo
 •   kojoj osnovi;
 •   ukoliko ne priloži potrebnu dokumentaciju;
 •   ako je prethodno koristio javnu površinu suprotno rješenju,  odnosno ako se nije držao uvjeta iz rješenja uslijed čega je doneseno rješenje o ukidanju korištenja.

Članak 109.

Za korištenje javnih površina plaća se porez ili naknada.

Gradonačelnik možu odobriti korištenja javne površine bez plaćanja naknade ukoliko se koristi za:

 • održavanje humanitarnih i političkih skupova i manifestacija,
 • održavanje skupova i manifestacija koje organizira ili im je pokrovitelj Grad  Hvar,
 • obavljanje osnovnih djelatnosti trgovačkih društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Hvara.

Besplatno korištenje javnih površina trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada,  Gradonačelnik može odobriti i u slučajevima koji nisu opisani ovim člankom.

 

Članak  110.

Zabranjuje se korištenje javnih površina bez rješenja Nadležnog tijela ili protivno uvjetima utvrđenim rješenjem.

 

1. Postavljanje pokretnih naprava, montažnih objekata i slično

 

Članak 111.

Na javnim površinama mogu se postavljati pokretne naprave na način da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu i namjenu za koju se koriste.

Pokretnim napravama u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se: prodajni prostori montažnog tipa, štandovi, klupe, kolica za prodaju raznih artikala, automati za prodaju sladoleda, napitaka, cigareta i slično, hladnjaci za sladoled, ambulantne ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina (kokica i slično), drvena spremišta za priručni alat i materijal, naprave za čišćenje obuće, vage za vaganje ljudi, govornice i slične naprave.

Pored navedenog u stavku 2. ovoga članka, pokretnim napravama u smislu ove Odluke smatraju se i  kućice ili šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, cirkusi, luna-parkovi, zabavne radnje, razne igre na sreću (lutrija, tombola) i slično.

Postava pokretnih naprava iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moguća je samo uz rješenje Gradonačelnika, njihov izgled utvrđuje se Pravilnikom o uređenju naselja, a lokacije za postavu pokretnih naprava na javnim površinama određuje se Planom ili posebnim zaključkom Gradskog vijeća Grada Hvara.

U zoni A i B konzervatorske zaštite mogu se postavljati naprave i objekti iz stavka1. ovog članka, čije oblikovanje treba biti suvremeno uz uvažavanje  klasičnih  principa estetike,  kako bi se uklopile u sredinu kao njen decentni dio , a ne kao njen kontrast.

Naprave i objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu se prema svojoj namjeni postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta, a imajući u vidu sadržaj turističke ponude Grada.

Postavljanjem montažnih objekata i drugih naprava iz stavka 1. ovog članka ne smije se ometati korištenje zgrada ili drugih objekata i ugrožavati sigurnost prometa i sudionika u prometu, te uništavati javne, prometne i  zelene površine.

Smještaj naprava i objekata iz stavka 1. ovog članka u blizini križanja mora odgovarati uvjetima o sigurnosti prometa, te svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i odvijanje prometa.

 

Članak 112.

Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava, iz članka 111. stavaka 2. i 3. bez rješenja  ili suprotno rješenju Gradonačelnika.

Visina i način plaćanja poreza ili naknade za zakup javnih površina, te drugi odnosi s timu vezi uređuju se posebnimi odlukama Gradskog vijeća Grada Hvara.

Vlasnici pokretnih naprava, montažnih objekata i slično, moraju ih držati urednima i ispravnima, te redovito čistiti njihov okoliš.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, veličina objekta, te izgled i vrijeme na koje se objekt postavlja.

Uz zahtjev za postavljanje pokretne naprave, montažnog objekta i slično, potrebno je priložiti skicu objekta, fotomontažu objekta i tehnički opis, te potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada o plaćenim svim dospjelim obvezama.

Članak 113.

Na javnim površinama zabranjeno je izlaganje i nuđenje robe na prodaju putem pokretnih prodavača, kao i pružanje marketinških i sličnih usluga bez rješenja ili protivno rješenju Gradonačelnika.

 

Članak 114.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu, dužni su je održavati čistom i urednom.

 

Članak 115.

Sva dozvoljena oprema na javnoj površini mora biti u skladu sa gradskim propisima koji reguliraju ovu materiju,a  posebno u skladu sa Pravilnikom o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara ; Službeni glasnik Grada Hvara br 03/2017 , skraćeno : Pravilnikom o uređenju naselja.

 

 

 

Članak 116.

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili rješenja o korištenju javne površine ukloniti svu opremu s javne površine, te istu dovesti u prvobitno stanje.

Eventualna oštećenja kamenog opločenja nastala od strane korisnika javne površine, isti je dužan popraviti o vlastitom trošku u roku od 8 dana od njihovog nastanka, odnosno dana kad su oštećenja utvrđena.

U slučaju da korisnik javne površine ne postupi po stavku 1. i 2. ovog članka Grad će izvršiti radnje iz navedenih stavaka putem treće osobe, na odgovornost i trošak korisnika javne površine.

 

Članak 117.

Uređenje i opremanje odobrenih javnih površina koje podrazumijeva veće, složenije i obimnije zahvate u prostoru, dopušteno je isključivo uz poseban Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara i uz posebno rješenje Gradonačelnika.

Ako se zahvati iz stavka 1. ovog članka predviđaju unutar zone A i B konzervatorske zaštite, potrebno je za iste  ishoditi mišljenje i prethodno odobrenje   Konzervatorskog odjela u Splitu.

 

3. Prigodno uređenje javnih površina

Članak 118.

U povodu državnih i vjerskih blagdana, obljetnica, raznih kulturnih i športskih manifestacija i sličnih događanja, može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina grada .

Za slučajeve iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik može zatražiti privremeno uklanjanje svih pokretnih objekata sa javnih površina.

Prigodno uređivanje javnih površina iz stavka 1. ovoga članka organizira se privremenim postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično.

Za privremeno postavljanje montažnih objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme i slično, na javne površine, potrebno je rješenje Gradonačelnika.

Svjetleće žaruljice, ukrasni predmeti bez reklamnih poruka, ukrasna drvca i slično, postavljaju se prema uvjetima i na način utvrđen aktima Grada.

Pravna ili fizička osoba koja je postavila predmete iz stavka 3. ovog članka iste je dužna ukloniti najkasnije u roku od 5 dana od prestanka prigode iz stavka 1. ovog članka.

 

4. Postavljanje reklama na javnim površinama

 

Članak 119.

U zoni A i B konzervatorske zaštite , na građevinama, javnim površinama i ostalim elelmentima prostora ( pročeljima i sl.) najviše spomeničke , estetske i urbane vrijednosti prema registru nepokretnih kulturnih dobara , nije dozvoljeno postavljanje reklama .

Na preostalom području grada Hvara izvan zone konzervatorske zaštite, mogu se postaviti reklame u skladu sa  Planom korištenja i namjene javnih površina za postavljanje reklama, uz rješenje Nadležnog tijela.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za postavljanje reklame na javnoj površini iz stavka 2. ovog članka,  podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje, tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame vrstu osvjetljenja i opis priključka na elektromrežu. Svojim oblikom, materijalom, dimenzijama i bojama, reklama se  mora uklopiti u postojeće okruženje, ne smije ugrožavati sigurnost prometa i sudionika u prometu, niti zaklanjati postojeću prometnu signalizaciju.

Reklame se ne mogu postavljati unutar drvoreda, unutar skupine stabala, grmlja, živice, unutar parkova, jerula, trgova, dječjih igrališta i slično.

Reklama može biti osvijetljena isključivo na način naveden u rješenju.

Vlasnik reklame na javnoj površini istu je dužan držati u urednom i ispravnom.

 

Članak 120.

Za postavljanje reklama na javnoj površini plaća se porez ili naknada sukladno posebnoj Odluci.

Smatra se da je reklama postavljena na javnu površinu i kada se montira na objekt koji je u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba, ako se reklama u cijelosti ili dijelom nalazi u zračnom prostoru iznad javne površine. Za tako postavljenu reklamu također je potrebno ishoditi rješenje Nadležnog  tijela, te se za istu plaća porez ili naknada iz prethodnog stavka.

Zabranjeno je postavljanje reklama na javnim površinama bez rješenja ili protivno rješenju  Nadležnog tijela.

 

5. Parkiranje i zaustavljanje vozila na javnoprometnim površinama

 

Članak 121.

Na području Grada javnoprometne površine koriste se za zaustavljanje i parkiranje vozila samo ako su iste posebnim propisima i odgovarajućom prometnom signalizacijom određene za tu namjenu.

Na području Grada zabranjeno je za zaustavljanje i parkiranje autobusa, koji prevoze turističko-izletničke grupe, radi ulaska i izlaska putnika, koristiti javnoprometne površine koje nisu određene za tu namjenu.

Zaustavljanje i parkiranje autobusa iz stavka 2. ovog članka može se obavljati na autobusnom kolodvoru, hotelskom parkiralištu ili na za to određenim drugim mjestima.

Na području Grada zabranjeno je za zaustavljanje i parkiranje vozila koristiti javnoprometne površine koje nisu označene prometnom signalizacijom kao javno parkiralište.

Na javnim površinama ne smiju se ostavljati vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

Zabranjuje se koristiti javne površine: trgove, šetnice, nogostupe, pješačke zone, staze, obalne putove i pristaništa za zaustavljanje i kretanje vozila.

Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na vozila s posebnim rješenjem Nadležnog tijela.

 

6. Korištenje javnih zelenih površina

 

Članak 122.

Za postavljanje objekata, uređaja i naprava, parkovne opreme  te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama koje ne poduzima Grad Hvar ili fizička i pravna osoba ovlaštena od Grada Hvara , te radova redovnog održavanja javnih zelenih površina , potrebno je rješenje Nadležnog tijela.

Rješenjem  iz stavka 1. ovog članka određuje se: lokacija za postavljanje objekta, izgled objekta, uređaja ili naprave koja se postavlja, način uređivanja zauzete površine i vrijeme njenog korištenja.

Ukoliko se radi o korištenju javnih zelenih površina u svrhu izvođenja određenih radova, rješenjem iz stavka 1. ovog članka određuje se lokacija na kojoj se radovi obavljaju, vrsta radova, uvjeti za izvođenje radova, te obveza i način očuvanja i sanacije javne zelene površine nakon završetka radova.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva treba priložiti skicu lokacije, idejno rješenje ili fotomontažu mjesta na kojem se objekt, uređaj ili naprava postavlja, odnosno na kojem se izvode radovi (mikrolokacija), te dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema Gradu.

Zabranjeno je postavljanje objekata, uređaja ili naprava, te obavljanje bilo kakvih radova na javnim zelenim površinama, bez rješenja ili protivno rješenju iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 123.

Pod parkovnom opremom u smislu ove Odluke smatra se: ljuljačka, tobogan, penjalica, vrtuljak i slične naprave za igru djece, klupa, stol, parkovna ogradica, zaštitni stupići, kante za otpatke i slično.

U rješenju iz članka 121. stavka 1. odredit će se mjesto i način postavljanja, izgled opreme i drugi uvjeti od značenja za izgled i uređenost javne zelene površine.

Dotrajala parkovna oprema mora se u što kraćem roku popraviti ili zamijeniti novom.

Zabranjeno je postavljanje parkovne opreme na javnim zelenim površinama bez rješenja ili protivno rješenju Nadležnog tijela.

Članak 124.

Prilikom gradnje objekta uz javnu zelenu površinu, izvođač, odnosno investitor dužan je u pravilu sačuvati postojeća stabla, te ih zaštititi na način da se deblo obloži oplatama ili zaštiti na drugi način.

 

Članak 125.

Bez rješenja ili protivno rješenju Nadležnog tijela na javnoj zelenoj površini naročito je zabranjeno:

 • prekopavati i na bilo koji način oštećivati  javne zelene površine,
 • postavljati bilo kakve objekte, naprave, reklamne panoe,
 • odlagati otpadni i građevinski materijal,
 • sjeći i saditi bilje,

Troškove sanacije i čišćenja javne zelene površine na kojoj su obavljeni radovi bez rješenja ili protivno rješenju , snose izvođač i  investitor radova solidarno.

 

7. Prokopi, istovar i utovar građevinskog materijala, postavljanje skela, krana i ograda, te ostali građevinski radovi na javnim površinama

Članak 126.

Zabranjeno je na javnim površinama obavljati bilo kakve radove bez rješenja ili protivno rješenju Nadležnog tijela.

U slučaju hitnih intervencija komunalnih poduzeća radi saniranja kvarova na  odvodnim, vodovodnim, elektroenergetskim i drugim infrastrukturnim sustavima vitalnim za normalno funkcioniranje Grada ili građana,  uz prethodnu obavijest moguće je izvršiti prokop javnih površina bez rješenja Nadležnog tijela.

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je nakon izvršenih radova na javnim površinama istu vratiti u prvobitno stanje.

Ukoliko investitor, odnosno izvođač radova ne vrati javnu površinu u prvobitno stanje, Grad ili druga osoba koju Grad za to ovlasti,  izvršiti će povrat  javne površine u prvobitno stanje  uz odgovornost i o  trošku investitora, odnosno izvođača radova.

Članak 127.

Za prokope, istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada, popravak vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, može se privremeno u opravdanim slučajevima koristiti javne površine i druge površine uz nju, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za izvođenje radova ( Službeni glasnik Grada Hvara br. 03/2017), te zakonskoj regulativi i propisima o gradnji i sigurnosti prometa.

Za obavljanje radova iz prethodnog stavka na javnoj površini i drugim površinama uz nju investitor, odnosno izvođač radova dužan je ishoditi rješenje Nadležnog tijela kojim će se utvrditi lokacija, uvjeti i vrijeme trajanja radova, mjere sigurnosti i zaštite, uvjeti saniranja javne površine i slično, te obveza dovođenja javne površine u stanje prije izvođenja radova (prvobitno stanje).

Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati: opis radova, vrijeme potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne površine, tehničku dokumentaciju o prokopu i dozvole sukladno propisima o gradnji.

Zabranjeno je obavljanje radova iz stavka 1. ovog članka bez rješenja ili protivno rješenju Nadležnog tijela.

 

Članak 128.

     Nakon ishodovanja rješenja iz stavka 2. članka 126., a prije započinjanja radova, te nakon završetka istih, investitor, odnosno izvođač radova dužan je o tome obavijestiti komunalno redarstvo Grada Hvara.

Prilikom izvođenja radova iz članka 126. ove Odluke investitor, odnosno izvođač radova dužni su poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, te mjere zaštite javne površine. Za sigurnost radova i zaštitu javne površine odgovorni su investitor i izvođač radova solidarno.

 

Članak 129.

Pod prokopima se podrazumijevaju radovi na iskopima kanala na javnoprometnim površinama, javnim zelenim površinama.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, može se vršiti prokop javne površine, privremeno zauzeti javna površina i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka. Za privremenu regulaciju prometa potrebno je izraditi prometni elaborat.

Pod radovima u smislu stavka 2. ovog članka podrazumijevaju se gradnja, rekonstrukcija, sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture, te postavljanje elektroenergetskog i telefonskog priključka na električni i telefonski sustav, kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i drugo).

Članak 130.

Privremeno korištenje javne površine za podizanje građevinskih skela, krana i ograda gradilišta i slično za potrebe gradilišta odobrava se na određeno vrijeme , uz mogućnost ponovnog produženja ukoliko to radovi zahtijevaju.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele, krana ili ograde gradilišta, ili ako se na vrijeme duže od 10 dana zaustavi gradnja, investitor, odnosno izvođač radova (podnositelj zahtjeva) dužan je građevinsku skelu, kran ili ogradu gradilišta i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 2. ovog članka, komunalni redar naredit će rješenjem investitoru, odnosno izvođaču radova uklanjanje građevinske skele, krana, ograde gradilišta i drugog materijala putem treće osobe, na odgovornost i na  trošak investitora, odnosno izvođača.

 

Članak 131.

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja i građevinski materijal  ne rasipa, da se vreće i otpad ne raznose po javnim površinama, a ostali rastresiti materijal da se drži u sanducima i ogradama ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

Građevinski materijal mora biti stalno složen, tako da ne sprječava  neometano otjecanje oborinskih voda.

Miješanje betona i morta dopušteno je smo u posebnim posudama (miješalicama), te na nepropusnim podlogama (plastičnim folijama, limovima. I sl.)

Prolaz ispod skela investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je zaštititi od sipanja i padanja materijala, a uz vodoravnu mora osigurati i okomitu zaštitu.

Skelom ili ogradom zauzeti dio javnoprometne površine mora se propisno označiti i osvijetliti od sumraka do svanuća.

Članak 132.

Prigodom izvođenja radova iz članka 126. ove Odluke investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito:

 • čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i slično, čije taloženje na javnoprometnim površinama je posljedica izvođenja radova;
 • polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo pretjerano  stvaranje prašine;
 • redovno čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode i spriječiti odlaganje bilo kakvog materijala i otpada u blizini slivnika;
 • deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal nekontrolirano ne raznosi po javnim površinama.

 

Članak 133.

Kod većih zemljanih radova,  Nadležno tijelo Grada Hvara odredit će investitoru, odnosno izvođaču građevinskih radova pogodne trase i  ulice za odvoz i dovoz materijala.

 

Članak 134.

Nakon završetka radova investitor, odnosno izvođač dužan je s javne površine ukloniti sve materijale, opremu i predmete u roku od 5 dana od završetka radova, a oštećenja na javnim površinama otkloniti o svom trošku u roku od 10 dana od završetka radova, te zauzetu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, odnosno u stanje u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Investitor, odnosno izvođač radova dužan je najkasnije 24 sata nakon završetka radova u uklanjanja materijala i opreme s korištene javne površine, obavijstiti komunalno redarstvo da mu korištena  javna  površina više nije potrebna.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje naredit će investitoru, odnosno izvođaču radova da o vlastitom trošku dovede korištenu javnu površinu u prvobitno stanje u roku od 48 sati. .

Ukoliko izvođač, odnosno investitor ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka korištena javna površina dovest će se u prvobitno stanje putem treće osobe, na odgovornost i o trošku investitora, odnosno izvođača radova.

 

Članak 135.

Investitor, odnosno izvođač građevinskih radova dužan je višak zemlje od iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu predviđena odlagališta- deponije.

Određivanje lokacije deponija odrediti će Grad Hvar sukladno prostornim mogućnostima.

Zabranjeno je odlagati zemlju od iskopa i otpadni građevinski materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

Članak 136.

Ako se javna površina upotrebljava za istovar i utovar rastresitog materijala (šuta i slično) na njoj se smije odložiti samo onoliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

Zabranjeno je uz drveće na javnoj površini odlagati građevinski materijal, šutu, glomazni i drugi otpad.

 

Članak 137.

Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati ponajprije izvan javnih površina.

U opravdanim slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili kolnog ulaza i slično, istovar i utovar robe i materijala mogu se privremeno obaviti na javno-prometnim površinama, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.

Ako se iznimno, roba i materijal moraju istovariti na javno-prometnu površinu, tada se moraju složiti tako da se ne ometa cestovni i pješački promet i moraju se ukloniti u što kraćem roku.

 

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM

OTPADOM

Članak 138.

Komunalni otpad u smislu ove Odluke jest otpad iz kućanstva, otpad koji nastane čišćenjem javnih površina, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po sastavu i svojstvima sličan otpadu iz kućanstva.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, kao što su kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska i druga ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija i slično.

 

Članak 139.

Drugi otpad je sav otpad koji nije komunalni otpad u smislu ove Odluke , a  prikuplja se i odlaže na način određen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

( NN 94/13,73/17)  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 50/17) , te drugim posebnim propisima iz ovog područja.

Članak 140.

Poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalnih usluga (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih ili drugih prostorija, kao proizvođači otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge), dužni su koristiti usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na način i pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Korisnici usluge dužni su svoj komunalni otpad pažljivo odlagati u postavljene posude ili spremnike za odlaganje komunalnog otpada tako da ne onečišćuje okolni prostor.

Korisnici usluge dužni su za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada plaćati naknadu Davatelju usluge, propisanu  Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom u Gradu Hvaru ( u nastavku : Uredbom)  koju predlaže  Davatelj usluga, a usvaja je Gradsko vijeće.

U izvršavanju obveze iz stavka 2. ovog članka Korisnici usluga dužni su poštivati pravila o načinu odlaganja komunalnog  i drugog otpada propisanih Uredbom.

Članak 141.

Na području Grada komunalni otpad se sakuplja, odvozi i odlaže organizirano, prema utvrđenom rasporedu.

Davatelj usluge utvrđuje raspored odvoza komunalnog otpada na području Grada, o kojem je na prikladan način obvezan obavijestiti Korisnike usluge.

Suglasnost na raspored odvoza komunalnog otpada daje Grad.

 

Članak 142.

Komunalni otpad dijeli se na standardni, glomazni i tehnološki otpad.

Standardni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. otpad od hrane i pića, te ambalažni otpad i sl.).

Krupni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, otpadna vozila i slično, te njihovi dijelovi).

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje kao posljedica tehnoloških procesa proizvodnje, prerade i pružanja usluga, a po količini, sastavu i svojstvima razlikuje se od ostalih vrsta komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka.

 

 

Članak 143.

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim  i drugim otpadom osigurava Davatelj usluge u suradnji s Gradom .

Mjere iz prethodnog stavka  trebaju biti usklađene s Planom gospodarenja otpadom Grada Hvara, koji donosi Gradsko vijeće za određeni vremenski period.

Članak 144.

Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u tipizirane vreće, posude i spremnike za otpad.

Posude za odlaganje  komunalnog  otpada s javnih površina  nabavlja Grad ili Davatelj usluge.

Posude za prikupljanje i odvoz otpada iz obiteljskih i stambenih zgrada nabavljaju vlasnici odnosno korisnici istih, a koje trebaju biti usklađene s Uredbom.

Članak 145.

Korisnici usluge posude za komunalni otpad, moraju u pravilu držati na vlastitom zemljištu i održavati ih u čistom i urednom stanju.

Ako mjesto na kojem se nalazi posuda za komunalni otpad nije u vlasništvu Korisnika usluge, mora biti ograđeno, s kontroliranim pristupom i mora se održavati u čistom i urednom stanju.

Plan sa lokacijama za smještaj posuda za komunalni otpad (kontejnera i slično) na mjestima iz prethodnog stavka izrađuje  Nadležno tijelo , a donosi ga Gradsko vijeće.

Zabranjeno je postavljati posude za komunalni otpad (spremnike i slično) na mjestu iz stavka 2. ovog članka mimo lokacija određenih Planom iz prethodnog stavka.

Davatelj usluge dužan je redovito  prati posude za komunalni otpad (spremnike) koje se nalaze na mjestu koje nije u vlasništvu Korisnika usluge, te vršiti dezinfekciju i dezinsekciju, najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 146.

Posude za odlaganje komunalnog otpada , ako se postavljaju na javnim površinama, postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste, a mjesta za njihovo postavljanje određuje Jedinstveni upravni odjel Grada ili Gradonačelnik na prijedlog Davatelja usluge. .

Posude za odlaganje otpada mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati nečistoća, ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i izgled ulice ili okoliša.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je otkloniti Davatelj usluge.

 

Članak 147.

Posude za odlaganje komunalnog otpada moraju imati ispravne poklopce, koje su Korisnici usluge nakon odlaganja, odnosno radnici koji skupljaju i odvoze komunalni otpad nakon pražnjenja dužni zatvoriti a posudu vratiti namjesto sa kojeg su je uzeli.

U posude za odlaganje komunalnog otpada komunalni otpad odlaže se u zatvorenim vrećicama za otpad.

 

Članak 148.

Posude za odlaganje komunalnog otpada nije dozvoljeno pretrpavati otpadom na način da se time otežava zatvaranje posude.

Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad.

Zabranjeno je prebiranje po otpadu i odnošenje otpada ili dijelova otpada iz posuda za otpad, na način da se pri tom otpad rasipa oko posude za otpad i onečišćuje javna površina.

 

Članak 149.

U posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada nije dozvoljeno odlagati druge vrste otpada kao :  krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad (šut), leševe životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica i mesnica, opasni i tehnološki otpad.

Posude za otpad zabranjeno je oštećivati, po njima crtati, pisati (šarati), lijepiti plakate i  reklamne poruke, oglašavati i sl., te ih premještati sa određenog  mjesta.

 

Članak 150.

Nije dozvoljeno parkirati vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili  na drugi način onemogući odvoz otpada.

Članak 151.

Kartonski-ambalažni otpad posebno preuzima Davatelj usluge od svake trgovine ili poslovnog objekta koji ga stvara, na određenoj lokaciji u točno određenom vremenu, prema uputama Davatelja usluge.

 

Članak 152.

U svezi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada Korisnici usluge dužni su provoditi naputke Davatelja usluge.

Članak 153.

Na području Grada komunalni otpad se ne smije zakopavati, niti spaljivati.

 

Članak 154.

Krupni otpad iz domaćinstva, poslovnih prostora i slično može se odvoziti na poziv Korisnika usluge u terminima koje određuje Davatelj usluge. Krupni otpad koji se odvozi na poziv Korisnika usluge vrši se uz propisanu naknadu.

Davatelj usluge omogućit će Korisnicima usluge svakodnevno odlaganje krupnog otpada iz st.1. ovog članka  u reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto namijenjeno izdvojenom odlaganju raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu i drugdje , a formira se u prostoru prihvata otpada od strane Davatelja usluge.

 

Članak 155.

Davatelj usluge dužan je u reciklažnom dvorištu osigurati Zakonom predviđene uvjete za odlaganje i separiranje  komunalnog i drugog otpada.

 

U reciklažnim dvorištima odlaže se:

-           papir svih vrsta,

-           otpadno staklo,

-           otpadno željezo i druge vrste metala (MET ambalaža),

-           otpadne baterije i akumulatori,

-           stari lijekovi,

-           otpadna ulja,

-           biološki razgradivi otpad,

-           otpadna plastika (PET tvrdi , PET ambalaža)

-           auto gume,

-           stiropor,

-           elektronika i elektronički otpad,

-           ostali krupni otpad (dijelovi namještaja, madraci i slično).

 

Članak 156.

Na području Grada Davatelj usluge formira zelene otoke (eko-otoke) prema  Planu sa lokacijama za smještaj zelenih otoka kojeg  predlaže  Nadležno tijelo , a donosi ga Gradsko vijeće.

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje određenih vrsta komunalnog otpada. Na zelenim otocima postavljaju se međusobno odvojeni spremnici za odlaganje PET ambalaže (plastične ambalaže), papira i stakla, a spremnici za baterije postavljaju se na za to posebno određenim mjestima.

Posude za diferencirano prikupljanje otpada koriste se sukladno njihovoj namjeni.

 

Članak 157.

Korisnici usluga dužni su odvojeno prikupljati staklenu ambalažu, PET ambalažu, papir, baterije, te ih odlagati u odgovarajuće spremnike.

Članak 158.

Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada (bijela tehnika, dijelovi namještaja, građevinski otpad, madraci i sl.) pored posuda za kućni otpad osim u dane kada je od strane Davatelja usluge organizirano odvoženje krupnog otpada prema rasporedu za pojedine dijelove Grada.

Zabranjeno je odlagati krupni otpad na nogostupe i druge javne površine, kao i površine koje neposredno graniče s javnim površinama.

Članak 159.

Svako izvanredno onečišćenje javne površine mora se očistiti od strane Davatelja komunalne usluge u što kraćem roku.

Troškovnik izvanrednog čišćenja donosi Davatelj usluge, a usvaja ga Gradsko vijeće.

 

Članak 160.

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe, kao proizvođači tehnološkog otpada, dužni su isti sakupljati i odlagati prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekata ili zemljišta, odnosno postupiti sukladno posebnim zakonskim propisima koji reguliraju postupanje sa tom vrstom otpada.

Davatelj usluge omogućit će Korisnicima usluge is prethodnog stavka, svakodnevno odlaganje tehnološkog otpada i u reciklažno dvorište.

Članak 161.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada Davatelj usluge obavlja specijalnim vozilima koje omogućavaju higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina.

 

Članak 162.

Korisnici usluge odvoza otpada dužni su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno obavijestiti Davatelj usluge o svim potrebitim podacima radi uvođenja u evidenciju.

U evidenciji Davatelj usluge kao Korisnik usluge odvoza komunalnog otpada može biti vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog, odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.

 

Članak 163.

Ako se promjeni Korisnik usluge ili ako se promjeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promjene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, Korisnik usluge dužan je u roku 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti Davatelj usluge. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret Korisnika usluge koji je zadnji upisan u evidenciji Davatelja usluge.

Kad nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik usluge prilaže pisane dokaze (ugovor o kupoprodaji, zakupu ili drugo, dokaze koje izdaju nadležna tijela, potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz knjige umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).

Članak 164.

Davatelj usluge ima isključivo pravo raspolaganja s otpadom odloženim u spremnike i reciklažna dvorišta, te s njim postupati na način sukladno Zakonu.

Davatelj usluge dužan je redovito prazniti spremnike na zelenim otocima i u reciklažnim dvorištima, te s prikupljenim uporabnim otpadom postupati u skladu sa Zakonom.

Oštećene spremnike na zelenim otocima Davatelj usluge u obvezi je zamijeniti novima u što kraćem roku.

 

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 165.

Snijeg i led se obvezno uklanjaju s javnoprometnih površina i krovova zgrada uz javno prometne površine.

Snijeg se s javnoprometnih površina uklanja kad napada do visine od 3 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta tijekom dana.

Snijeg i led sa krovova zgrada se uklanja kad postoji opasnost od obrušavanja  i ugrožavanja sigurnosti prolaznika.

Led se s javnoprometnih površina uklanja čim nastane.

 

Članak 166.

Uklanjanje snijega i leda sa javnoprometnih površina (osim županijskih cesta) na području Grada dužna je ukloniti pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta.

Snijeg i leda sa županijskih cesta na području Grada dužna je otkloniti pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja tih prometnica.

Članak 167.

Javnoprometne površine se mogu, radi sprječavanja nastanka leda i klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

Kolnici koji imaju podzemnu odvodnju ne smiju se posipati materijalom granulacije veće od 8 mm.
Javnoprometne površine uz drvorede i nasade ne smiju se posipati solju ili kemijskim sredstvima.
Osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javnoprometne površine dužna je osigurati da se sol ili drugi odgovarajući materijal kojim je posipana javnoprometna površina, ukloni u roku od 1 (jednog) dana od dana otapanja snijega i leda.

Članak 168.

Snijeg i led s kolodvora, taksi stajališta,ugibališta,  javnih parkirališta, športskih objekata, dječjih igrališta i sličnih prostora dužna je ukloniti fizička ili pravna osobe koja upravlja tim površinama, odnosno koja obavlja poslovnu djelatnost.

Članak 169.

Snijeg i led s nogostupa ispred stambenih objekata, zgrada, poslovnih prostora ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, dužan je ukloniti njihov vlasnik, odnosno korisnik i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

Snijeg i led uz kioske i pokretne naprave dužan je ukloniti vlasnik, odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Snijeg i led uz otvorene terase i sa otvorenih terasa ugostiteljskih objekata dužan je ukloniti vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati na način da se osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup nije uži.

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Pravne ili fizičke osobe opisane člancima 165., 167. i 168. ove Odluke odgovaraju za eventualnu štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

 

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

 

Članak 170.

Predmeti, naprave i objekti i sl. postavljeni na javne površine, te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno odredbama ove Odluke i na njoj temeljenih akata, smatraju se protupravno postavljenim napravama i objektima i moraju se odmah ukloniti.

Članak 171.

Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, naprava, objekata i sl. komunalni redar naredit će rješenjem njegovo uklanjanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 172.

U slučaju potrebe žurnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenog ili ostavljenog predmeta, naprave ,objekta i sl., a radi osiguranja javnog reda i sigurnosti, te otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti, komunalno redarstvo može uz pomoć odgovarajućih službi, takve predmete, naprave i objekte i sl. odmah ukloniti s javne površine, te rješenjem obvezati vlasnika, odnosno korisnika da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja preuzme predmet, napravu i objekt uz prethodno plaćanje troškova postupka, prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

 

Članak 173.

Ukoliko je vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta, naprave, objekta i sl.  nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči Grada, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Uklonjeni predmet, napravu, objekt i sl. vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme uklonjen predmet, napravu, objekt i sl. ili ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetom, napravom,objektom i sl.  postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

 

Članak 174.

Ako predmet, naprava, objekt i sl. koji je postavljen na javnu površinu temeljem rješenja nadležnog tijela ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno rješenju, komunalni redar naredit će vlasniku odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno rješenju.

Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave ili objekta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet, napravu,objekt i sl. sukladno rješenju , komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

 

Članak 175.

Kad je za postavljanje predmeta, naprava, objekata i sl. na javnu površinu propisana ili ugovorena obveza plaćanja poreza i drugih naknada u korist Grada, a njihov vlasnik ili korisnik kao obveznik uplate poreza i naknada ne podmiri svoju obvezu u ugovorenom roku, komunalni redar narediti će rješenjem uklanjanje postavljenog predmeta, naprave, objekta i sl. s javne površine, što ujedno znači raskid ugovora.

Ako vlasnik ili korisnik predmeta, naprave, objekta i sl.  ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 176.

Korisniku javne površine koji u roku važenja odobrenja ili ugovora za korištenje javne površine, tri puta povrijedi odredbe ove Odluke, uskratit će se daljnje korištenje javne površine, na način da će mu se ukinuti rješenje o korištenju javne površine, odnosno ugovor o korištenju javne površine, te će mu se narediti uklanjanje svih predmeta, naprava, objekata i sl. koji se nalaze na javnoj površini.

 

Članak 177.

Povrede odredbi ove Odluke od strane korisnika javne površine dokazuju se zapisnicima komunalnog redarstva i  drugim aktima.

Članak 178.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku kamperskog vozila, lake teretne prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta i sl ( u nastavku : objekt) koji se nalaze na javnoj površini da u roku od tri dana ukloni iste s javne površine.

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik objekata iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na objektu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik ne postupi po nalogu komunalnog redara, objekt će biti uklonjen putem treće osobe, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Prisilno uklonjen vozilo objekt odvozi se na odgovarajuće odlagalište, o čemu je komunalno redarstvo, ako je to moguće, dužno obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik vozila objekta ne preuzme isto u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) objekta, on će biti prodan na javnoj dražbi.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neispravno vozilo i sl. koje vlasnik ne ukloni s javne površine, a u takvom je stanju da nije za popravak, bit će na vlasnikov trošak odmah odvezeno na reciklažu.

 

Članak 179.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je Grad to povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Prometni  redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je Grad to povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika.

 

Članak 180.

Reklame i sl.  koje su postavljene bez rješenja, odnosno suprotno rješenju ili po rješenju  kojem je istekao rok, odmah će se ukloniti.

Reklame i sl.  će se ukloniti posredstvom komunalnog redarstva ili putem treće osobe, a na odogovrnost i trošak vlasnika.

Članak 181.

U postupku uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata i sl. na javnoj površini, pored stvarnih troškova premještanja, čuvanja, i skladištenja, naplatiti će se paušalni iznos troškova.

Što je regulirano posebnom Odlukom.

 

VII. OSTALE ODREDBE O KOMUNALNOM REDU

 

Članak 182.

        Na javnim gradskim površinama unutar zone stalne zabrane prometa  i   zone označene posebnim tablama (signalizacijom), zabranjeno je:

 • konzumiranje alkoholnih pića izuzev javnih površina u zakupu ugostiteljskih objekata
 • konzumiranje jela i pića sjedeći ili ležeći na javnim prostorima ili zelenim površinama unutar označene zone
 • ležanje i spavanje  po klupama, parkovima ili ostalim zelenim površinama i javnom prostoru označene zone
 • prometovanje motornim, električnim i vozilima na druge pogone ukoliko nemaju ishođenu dozvolu nadležnog tijela
 • vođenje kućnih ljubimaca bez uzice
 • ostali slučajevi utvrđeni posebnim propisima.
 • Prometovanje biciklama i sl. regulirat će se posebnom Odlukom

 

Članak 183.

                 Unutar zone označene posebnim tablama (signalizacijom) zabranjeno je hodati neodjeven, djelomično odjeven bez gornjeg ili donjeg dijela odjeće, u kupaćem ili dijelu kupaćeg kostima.

Minimumom odjevenosti smatraju se kratke hlače ili suknja na donjem dijelu, te košulja ili majica sa ili bez naramenica (bretela) na gornjem dijelu tijela.

Članak 184.

                  Pravnim i fizičkim osobama koje se bave proizvodnim i uslužnim djelatnostima unutar  zone označene posebnim tablama (signalizacijom) zabranjeno je pružati usluge osobama opisanim u članku 182.stavku 1.

 

Članak 185.

    Na obalnom pojasu i na uređenim kupalištitima, osim onih izričito označenih kao nudistička područja, zabranjeno je pojavljivati se bez ili samo sa dijelom kupaćeg kostima izuzev djece u dobi ispod 5 godina.

Nudističke plaže, kupališta ili područja određuje Gradsko vijeće temeljem prijedloga Turističke zajednice Grada Hvara.

Članak 186.

           Zabranjeno je nuđenje usluga smještaja, iznajmljivanja plovila i vozila, te ostala promidžbena djelatnost na brodskim i trajektnim pristaništima, autobusnim kolodvorima i stajalištima, ugibalištima,  parkiralištima i drugim javnim površinama.
Radnje opisane u 1. stavku ovog članka moguće je činiti isključivo na predviđenim lokacijama i sukladno rješenju Nadležnog tijela.

 

VIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

 

Članak 187.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalno i prometno  redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari pri čemu im pomažu komunalni izvidnici.

Poslove iz domene prometa obavljaju prometni redari.

Pri obavljanju poslova i zadataka komunalni i prometni  redari i komunalni izvidnici moraju imati službenu odoru, iskaznicu i posebne oznake na odori.

Oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznica, izgled odore i oznake na njoj, utvrđuje Gradonačelnik posebnim pravilnikom.

Članak 188.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik i fizička osoba, dužne su komunalnom redaru, prometnom redaru i komunalnom izvidniku u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do mjesta postupanja (prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja i sl.), dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada,  komunalni i prometni  redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Komunalni i prometni  redar u provedbi nadzora može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje / uprave.

 

Članak 189.

U obavljanju nadzora komunalni i prometni  redar ovlašten je fizičkim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i osobama koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, te pravnim osobama:

-         rješenjem narediti mjere i radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

-         rješenjem narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, naprava, objekata, uređaja, reklama i drugo;

-         rješenjem zabraniti obavljanje radova;

-         rješenjem zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja,naprava i dr., ukoliko postoje nedostaci, a sve dok se oni ne uklone;

-         rješenjem narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

-         naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

-         izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

-         podnijeti optužni prijedlog radi pokretanja prekršajnog postupka.

 

Komunalni redar ovlašten je donositi usmene i pismene naloge u vidu rješenja

za provedbu gore navedenih radnji.

Komunalni redar , u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužan je pridržavati se  zakona, ove Odluke i drugih propisa.

Komunalni redar obavlja poslove nadzora samostalno u ime Grada, postupa i donosi akte u okviru dužnosti i ovlaštenja određenih ovom Odlukom i drugim propisima.

Poduzimanje mjera za provođenje komunalnog reda smatra se hitnim i od javnog interesa za Grad Hvar.

Protiv rješenja komunalnog i prometnog  redara može se izjaviti žalba  Nadležnom upravnom tijelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu iz prethodnog stavka ne odgađa izvršenje rješenja.

Ako pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost  i fizičke osobe, ne postupe po rješenju komunalnog ili  prometnog  redara, izvršenje rješenja provest će se putem treće osobe na njihovu odgovornost i trošak.

Članak 190.

Za prekršaje propisane ovom Odlukom komunalni ili prometni  redar može od počinitelja prekršaja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, ako je prekršaj utvrdio obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti, neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja, te pregledom vjerodostojne dokumentacije.

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana, te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom ili prometnom  redarstvu.

Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja, ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom ili prometnom  redarstvu.

Usmeno izrečenu novčanu kaznu prema uvjetima stavka 1. ovoga članka komunalni redar naplatiti će od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde o tome, a bez izdavanja obveznog prekršajnog naloga.

Ako počinitelj prekršaja, sukladno stavku 1., 2. i 3. ovoga članka, plati izrečenu novčanu kaznu, neće se voditi prekršajni postupak, izrečena novčana kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.

Članak 191.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, komunalni ili prometni  redar izdat će mu obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti obaveznog prekršajnog naloga.

Obaveznim prekršajnim nalogom,osim novčane kazne,može se izreći i paušalna svota troška izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu do 200,00 kuna.

Novčana kazna smatrat će se u cjelini plaćenom ako počinitelj prekršaja, u roku iz stavka 1. ovog članka plati dvije trećine izrečene novčane kazne.

Članak 192.

     Komunalno redarstvo dužno je voditi evidenciju o počiniteljima prekršaja, te  izrečenim novčanim kaznama, bilo da su iste naplaćene ili nenaplaćene.

Komunalno redarstvo dužno je u roku od 48 sati pismeno izvijestiti Gradonačelnika o svakom pojedinačnom kršenju odredbi ove Odluke, te ostalih akata koje iz nje proizlaze, a odnose se na korištenje i zakup javne površine reguliran pojedinačnim ugovorima.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 193.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade ne obnovi i ne održava tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavak 2. Odluke);
 2. djelomično uređuje pročelja višestambenih zgrada (članak 4. stavak 3. Odluke);
 3. odmah ne otkloni oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi (članak 5. stavak 1. Odluke),
 4. postupi protivno članku 6. Odluke,
 5. postupi protivno članku 7. stavak 5. Odluke,
 6. postupi protivno člancima 8. i 9. Odluke,
 7. postupi protivno članku 10. stavak 1., 3. i 4. Odluke,
 8. postupi protivno članku 11. Odluke,
 9. postupi protivno članku 14. Odluke,
 10. ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade (članka 16. stavaka 5. 6. i 8. Odluke),
 11. postupi protivno članku 17. stavak 3., 4., 6. i 8. Odluke
 12. postupi protivno članku 18. Odluke,
 13. ako ne ishodi odobrenje iz članka 19. stavak 1. Odluke
 14. postupi protivno članku 22. stavak 2., 3. i 4. Odluke,
 15. postavlja plakate na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez rješenja ili suprotno rješenju Nadležnog tijela (članak 23. stavak 5. Odluke),
 16. ako postupi protivno članku 24. stavak 1. i 2. Odluke,
 17. postavi reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 28. stavak 7. Odluke),
 18. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 28. stavak 8. Odluke),
 19. postavi reklamni pano na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 29. stavak 3. Odluke),
 20. reklamni pano koji nema istaknutu reklamnu poruku ne prekrije odgovarajućim materijalom bijele boje (članak 29. stavak 6. Odluke),
 21. postupi protivno članku 30. stavak 1. i 2. Odluke,
 22. postupi protivno članku 32. Odluke,
 23. postupi protivno članku 34. stavak 3. Odluke,
 24. postupi protivno članku 39. Odluke,
 25. postupi protivno članku 40. stavak 5. i 6. Odluke,
 26. postupa protivno članku 42. Odluke,
 27. postupi protivno članku 44. stavak 4. i 5. Odluke,
 28. javni zahod ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 45. stavak 2. Odluke),
 29. postupi protivno članku 46. stavak 5. i 8. Odluke,
 30. postavlja javne telefonske govornice i poštanske sandučiće bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 47. stavak 4. Odluke),
 31. na objekte, javne površine i druge prostore postavlja spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanja, bez odobrenje Nadležnog tijela(članak 48. stavak 1. Odluke),
 32. postupi protivno članku 50. stavak 1. i 2. Odluke,
 33. kolodvorsku zgradu, peron, sanitarni uređaj i predprostor kolodvora, te čekaonicu putničkoga autobusnog i drugog prometa ne održava urednima, čistima i ispravnima (članak 51. stavak 1. Odluke),
 34. autotaksi stajalište koristi protivno namjeni za koju je određeno (članak 52. stavak 2. i 3. Odluke),
 35. postupi protivno članku 53. stavku 3. i 4. Odluke,
 36. izlaže ili prodaje poljoprivredne, prehrambene i druge proizvod izvan prostora tržnica bez odobrenja Nadležnog tijela(članak 57. stavak 1. Odluke),
 37. ne održava čistima i urednima groblja na području Grada (članak 60. stavak 2. Odluke),
 38. redovno i na vrijeme ne zatraži čišćenje septičke jame kako ne bi došlo do prelijevanja,a time i onečišćenja okoline (članak 62. stavak 1. Odluke),
 39. izlijeva fekalije u more i druge vodotoke, odnosno van za to određenih mjesta (članak 62 stavak 7. Odluke),
 40. postupi protivno članku 64. stavak 2. Odluke,
 41. postupi protivno članku 66. Odluke,
 42. unutar građevinskog područja Grada drži životinje: kopitare, papkare i perad(članak 67. stavak 1. Odluke),
 43. izvan građevinskog područja Grada drži životinje iz članka 67. stavak 1. Odluke, a njihovo držanje ne ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete i ako su ta područja udaljena manje od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta (članka 67. stavak 5. Odluke),
 44. uništava, oštećuje ili onečišćuje javne površine, te objekte i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio (članak 70. stavak 3. Odluke),
 45. postavlja kante za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet (članak 73. stavak 4. Odluke),
 46. postupi protivno članku 75. stavku 1., 2. i 3. Odluke,
 47. postupi protivno članku 76. Odluke,
 48. postupi protivno članku 77. stavak 1. i 2. Odluke,
 49. na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, prodavaonica, skladišta i slično) odlaže drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal (članak 78. stavak 1. Odluke),
 50. ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlaže uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati na javnoprometnim površinama(članak 78. stavak 2. Odluke),
 51. postupi protivno članku 79. stavak 2. Odluke,
 52. baca otpad u more i na morsku obalu (članak 79. stavak 3. Odluke),
 53. postupi protivno članku 80. stavak 4. Odluke,
 54. kod pretvara ribe u luci koristi vozilo teže od 3.5 tone na dijelovima šetnice i pješačke zone koji su popločani prirodnim kamenom ili drugim pokrovom(članak 80. stavak 6. Odluke),
 55. na plovnim objektima u luci loži vatru i peče roštilj, te time zadimljava javne površine, odnosno ispušta štetne imisije (dim, miris roštilja) od navedenih radnji u okoliš(članak 80. stavak 8. Odluke),
 56. bez odobrenja Nadležnog tijela ogradi javnoprometnu površinu postavljanjem zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja(članak 87. stavak 1. Odluke),
 57. oštećuje ili uništava postavljenu prometnu signalizaciju: vertikalnu, horizontalnu i

svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na javnoprometnoj površini(članak 89. stavak 1. i 2. Odluke),

 1. kao vlasnik, odnosno korisnik javne zelene površine istu ne održava i ne čisti(članak 90. stavak 3. Odluke),
 2. postupi protivno članku 93. stavak 1. Odluke,
 3. na javnim zelenim površinama obavlja bilo kakve radove ili prekopavanja bez odobrenja Nadležnog tijela(članak 94. stavak 1. Odluke),
 4. redovito ne održava postavljene posude s ukrasnim biljem (članak 96. stavak 2. Odluke),
 5. postupi protivno članku 97. stavak 1. Odluke,
 6. postupi protivno članku 98. stavak 1. Odluke,
 7. postupi protivno članku 99. stavak 1. Odluke,
 8. kao vlasnik, odnosno korisnik vozila Nadležnom tijelu ne dostavi podatke o osobi koja je vozilo koristila u trenutku počinjenja prekršaja (članak 100. stavak 4. Odluke),
 9. na pomorskom dobru bez koncesije ili koncesijskog odobrenja postavi pokretne naprave, kioske, reklame, vozila bez registarskih oznaka i izvodi bilo kakve radove (članak 101. stavak 1. Odluke),
 10. na bilo koji način onečišćuje ili odlaže otpad na pomorskom dobru (članak 102. stavak 1. Odluke),
 11. postupi protivno članku 105. Odluke,
 12. postupi protivno članku 106. stavak 1. Odluke,
 13. zauzme javnu površinu bez odobrenja ili protivno odobrenju Nadležnog tijela (članak 110. stavak 1. Odluke),
 14. postavlja pokretne naprave, kioske, montažne objekte i slično bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 112. stavak 1. i 3. Odluke),
 15. na javnim površinama izlaže i nudi robu na prodaju putem pokretnih prodavača, te pruža marketinške i slične usluge, bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela(članak 113. stavak 1. Odluke),
 16. postupi protivno članku 114. Odluke,
 17. kao vlasnik ili korisnik poslovnog prostora javnu površinu koju koristi ne održava čistom i urednom (članak 114. stavak 1. Odluke),
 18. postupi protivno članku 115. Odluke,
 19. postupi protivno članku 117. stavak 1. Odluke,
 20. postupi protivno članku 118. Odluke,
 21. postupi protivno članku 119. stavak 3. i 5. Odluke
 22. kao vlasnik reklame na javnoj površini istu ne drži u urednom i ispravnom stanju (članak 119. stavak 6. Odluke),
 23. postavlja reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 120. stavak 5. Odluke),
 24. kada koristi javnoprometnu površinu protivno članku 121. stavak 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke,
 25. bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela postavlja objekte, uređaje ili naprave, te obavlja bilo kakve radove na javnim zelenim površinama (članak 122. stavak 5. Odluke),
 26. postavlja parkovnu opremu na javnim zelenim površinama bez odobrenje ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 123. stavak 4. Odluke),
 27. postupi protivno članku 124. Odluke,
 28. postupi protivno članku 125. Odluke,
 29. postupi protivno članku 126. stavak 1. i 3. Odluke, Odluke
 30.  ako investitor, odnosno izvođač radova, nakon ishodovanja odobrenja iz članka 127. stavak 2. Odluke, a prije započinjanja radova, te nakon završetka istih, o tome ne obavijesti komunalno redarstvo (članak 128. stavak 1. Odluke),
 31. kao investitor, odnosno izvođač prilikom izvođenja radova iz članka 127. stavak 1. Odluke ne poduzme sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, te mjere zaštite javne površine (članak 128. stavak 2. Odluke),
 32. postupi protivno članku 130. stavak 2. Odluke,
 33. postupi protivno članku 131. Odluke,
 34. postupi protivno članku 132. stavak 1. Odluke,
 35. postupi protivno članku 134. stavak 1. i 2. Odluke,
 36.  postupi protivno članku 135. stavak 1. i 3. Odluke,
 37.  postupi protivno članku 136. stavak 1. i 2. Odluke,
 38.  postupi protivno članku 137. stavak 3.. Odluke,
 39.  kao proizvođač otpada ne koristi usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na način i pod uvjetima propisanim ovom Odlukom (članak 140. stavak 2. Odluke),
  1.  svoj komunalni otpad ne odlaže u postavljene posude za odlaganje komunalnog otpada (članak 140. stavak 3. Odluke),
  2. bez suglasnosti Nadležnog tijela postavi posude za komunalni otpad (kontejnere i slično) na mjestu iz članka 145. stavka 2. Odluke (članak 145. stavak 4. Odluke),
  3.  postupi protivno članku 147. stavak 2. Odluke,

100. postupi protivno članku 148. stavak 1. Odluke,

 1. 101.  postupi protivno članku 149. stavak 1. i 2. Odluke,
 2. 102.  postupi protivno članku 150. stavak 1. Odluke,
  1. 103.  Korisnik usluge u svezi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada ne provodi       naputke Davatelja usluge(članak 152. stavak 1. Odluke),
  2. 104.  na području Grada zakopava ili spaljuje komunalni otpad (članak 153. stavak 1. Odluke),
  3. 105.  odlaže krupni otpad pored posuda za kućni otpad (članak 158. stavak 1. Odluke),
   1. 106.  odlaže krupni otpad na nogostupe i druge javne površine, kao i površine koje neposredno graniče s javnim površinama (članak 158. stavak 2. Odluke),

107. kao proizvođači tehnološkog otpada, isti ne sakupljaju i ne odlažu prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekata ili zemljišta (članak 160. stavak 1. Odluke),

 1. 108.  kao Korisnik usluge odvoza otpada neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno ne obavijesti Davatelja usluge o svim potrebitim podacima radi uvođenja u evidenciju (članak 162. stavak 1. Odluke),
  1. 109.  kao Korisnik usluge ne prikuplja odvojeno staklenu ambalažu, PET ambalažu, papir, baterije, te ako ih ne odlaže  u odgovarajuće spremnike (članak 157. stavak 1. Odluke),
  2. 110.  kao Davatelj usluge redovito ne prazni kontejnere – spremnike na zelenim otocima i u reciklažnim dvorištima (članak 164. stavak 2. Odluke), te ako oštećene spremnike na zelenim otocima ne zamijeni novima u što kraćem roku (članak 164 stavak 3. Odluke),
  3. 111.  postupi protivno članku 166. stavku 1. i 2. Odluke,
  4. 112.  postupi protivno članku 167. stavku 2., 3., i 4. Odluke,
  5. 113.  postupi protivno članku 168. Odluke,
  6. 114.  postupi protivno članku 169. Odluke,
   1. 115.  komunalnom redaru u provedbi njegovih ovlasti onemogući nesmetano obavljanje nadzora i pristup do mjesta   postupanja (prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja), ne da osobne podatke i ne pruži druge potrebne obavijesti o predmetima uredovanja (članak 188. stavak 1. Odluke),
   2. 116.  postupi protivno članku 184. Odluke,
   3. 117.  postupi protivno članku 186. stavak 1. Odluke.

 

Članak 194.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 193. stavka 1. ove Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 195.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 193. stavka 1. ove Odluke fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 196.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 – 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako:

 1. počini prekršaj iz članka 4. stavka 2. i 3. ove Odluke,
 2. piše grafite, poruke i slično, te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 4. stavak 4. Odluke),
 3. odmah ne ukloni oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelja ili pokrova postojeće zgrade) zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi (članak 5. stavak 1. Odluke
 4. postupi protivno članku 6. Odluke,
 5. postupi protivno članku 8. Odluke,
 6. postupi protivno članku 10. Odluke,
 7. postupi protivno članku 11. Odluke,
 8. postupi protivno članku 14. Odluke,
 9. oštećuje i uništava, te neovlašteno skida i mijenja ploče i pločice iz članka 16. stavka 1. i 2. Odluke (članak 16. stavak 5. Odluke),
 10. postupi protivno članku 17. stavak 3., 4., 6. i 8. Odluke
 11. postupi protivno članku 18. Odluke,
 12. ako ne ishodi odobrenje iz članka 19. stavak 2. Odluke
 13. postupi protivno članku 22. stavak 2., 3. i 4. Odluke,
 14. postavlja plakate na mjestima koja ne služe za tu namjenu bez rješenja ili suprotno rješenju Nadležnog tijela (članak 23. stavak 5. Odluke),
 15. ako postupi protivno članku 24. stavak 1. i 2. Odluke,
 16. postupi protivno članku 17. stavak 3., 4., 6. i 8. Odluke
 17. postupi protivno članku 17. stavak 3., 4., 6. i 8. Odluke
 18. postupi protivno članku 18. Odluke,
 19. ako ne ishodi odobrenje iz članka 19. stavak 2. Odluke
 20. postupi protivno članku 22. stavak 2., 3. i 4. Odluke,
 21. postavi reklamu na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 28. stavak 7. Odluke),
 22. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela (članak 28. stavak 8. Odluke),
 23. postupi protivno članku 34. stavak 3. Odluke,
 24. postupi protivno članku 39. Odluke,
 25. postupi protivno članku 40. stavak 5. i 6. Odluke,
 26. postupa protivno članku 42. Odluke,
 27. postupi protivno članku 44. stavak 4. i 5. Odluke,
 28. javni zahod ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 45. stavak 2. Odluke),
 29. ako postupi protivno članku 46. stavak 4. i 5. Odluke,
 30. ako se kupa u javnim vodoskocima i fontanama, te ako vadi novac bačen u javne vodoskoke i fontane(članak 46. stavak 6. Odluke),
 31. na objekte, javne površine i druge prostore postavlja spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanja, bez odobrenje Nadležnog tijela(članak 48. stavak 1. Odluke),
 32. postupi protivno članku 50. stavak 1. i 2. Odluke,
 33. kolodvorsku zgradu, peron, sanitarni uređaj i predprostor kolodvora, te čekaonicu putničkoga autobusnog i drugog prometa ne održava urednima, čistima i ispravnima (članak 51. stavak 1. Odluke),
 34. autotaksi stajalište koristi protivno namjeni za koju je određeno (članak 52. stavak 2. i 3. Odluke),
 35. redovno i na vrijeme ne zatraži čišćenje septičke jame kako ne bi došlo do prelijevanja,a time i onečišćenja okoline (članak 62. stavak 1. Odluke),
 36. izlijeva fekalije u more i druge vodotoke, odnosno van za to određenih mjesta (članak 62 stavak 7. Odluke),
 37. postupi protivno članku 64. stavak 2. Odluke,
 38. postupi protivno članku 66. Odluke,
 39. unutar građevinskog područja Grada drži životinje: kopitare, papkare i perad(članak 67. stavak 1. Odluke),
 40. izvan građevinskog područja Grada drži životinje iz članka 67. stavak 1. Odluke, a njihovo držanje ne ispunjava higijensko-sanitarne, tehničke i druge propisane uvjete i ako su ta područja udaljena manje od 50 metara od najbliže javne prometnice i 100 metara od najbližeg stambenog objekta (članka 67. stavak 5. Odluke),
 41. uništava, oštećuje ili onečišćuje javne površine, te objekte i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio (članak 70. stavak 3. Odluke),
 42. postavlja kante za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet (članak 73. stavak 4. Odluke),
 43. postupi protivno članku 75. stavku 1., 2. i 3. Odluke,
 44. postupi protivno članku 76. Odluke,
 45. postupi protivno članku 77. stavak 1. i 2. Odluke,
 46. na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, prodavaonica, skladišta i slično) odlaže drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal (članak 78. stavak 1. Odluke),
 47. ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlaže uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati na javnoprometnim površinama(članak 78. stavak 2. Odluke),
 48. postupi protivno članku 79. stavak 2. Odluke,
 49. baca otpad u more i na morsku obalu (članak 79. stavak 3. Odluke),
 50. postupi protivno članku 80. stavak 4. Odluke,
 51. kod pretvara ribe u luci koristi vozilo teže od 3.5 tone na dijelovima šetnice i pješačke zone koji su popločani prirodnim kamenom ili drugim pokrovom(članak 80. stavak 6. Odluke),
 52. na plovnim objektima u luci loži vatru i peče roštilj, te time zadimljava javne površine, odnosno ispušta štetne imisije (dim, miris roštilja) od navedenih radnji u okoliš(članak 80. stavak 8. Odluke),
 53. na prirodnim i uređenim plažama nakon korištenja plaže ostavlja ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene (članak 81. stavak 1. Odluke),
 54. dovodi i pušta kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake, te prirodne i uređene plaže (članak 84. stavak 1. Odluke),
 55. odmah ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca (članak 84. stavak 3. Odluke),
 56. na javnim površinama konzumira alkoholna pića (članak 85. stavak 1. Odluke),
 57. crta i piše po javnoprometnim površinama bez odobrenja Nadležnog tijela (članak 88. stavak 1. Odluke),
 58. bez odobrenja Nadležnog tijela ogradi javnoprometnu površinu postavljanjem zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja (članak 87. stavak 1. Odluke),
 59. oštećuje ili uništava postavljenu prometnu signalizaciju: vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na javnoprometnoj površini (članak 89. stavak 1.  Odluke),
 60. postupi protivno članku 89. stavak 2. i 3. Odluke,
 61. na javnim zelenim površinama obavlja bilo kakve radove ili prekopavanja bez odobrenja Nadležnog tijela(članak 94. stavak 1. Odluke),
 62. redovito ne održava postavljene posude s ukrasnim biljem (članak 96. stavak 2. Odluke),
 63. postupi protivno članku 97. stavak 1. Odluke,
 64. postupi protivno članku 98. stavak 1. Odluke,
 65. postupi protivno članku 99. stavak 1. Odluke,
 66. kao vlasnik, odnosno korisnik vozila Nadležnom tijelu ne dostavi podatke o osobi koja je vozilo koristila u trenutku počinjenja prekršaja (članak 100. stavak 4. Odluke),
 67. na pomorskom dobru bez koncesije ili koncesijskog odobrenja postavi pokretne naprave, kioske, reklame, vozila bez registarskih oznaka i izvodi bilo kakve radove (članak 101. stavak 1. Odluke),
 68. na bilo koji način onečišćuje ili odlaže otpad na pomorskom dobru (članak 102. stavak 1. Odluke),
 69. parkove, trgove, parkirališta, travnjake, dječja igrališta, rekreacijske površine, zelene površine, klupe i druga javna mjesta, koristiti za ležanje i spavanje (članak 106. Stavak 4. Odluke),
 70. bez odobrenja ili suprotno odobrenju Nadležnog tijela postavlja objekte, uređaje ili naprave, te obavlja bilo kakve radove na javnim zelenim površinama (članak 122. stavak 5. Odluke),
 71. postupi protivno članku 130. stavak 2. Odluke,
 72. postupi protivno članku 131. Odluke,
 73. postupi protivno članku 132. stavak 1. Odluke,
 74. postupi protivno članku 134. stavak 1. i 2. Odluke,
 75.  postupi protivno članku 135. stavak 1. i 3. Odluke,
 76.  postupi protivno članku 136. stavak 1. i 2. Odluke,
 77. kao proizvođač otpada ne koristi usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na način i pod uvjetima propisanim ovom Odlukom (članak 140. stavak 2. Odluke),
 78.  svoj komunalni otpad ne odlaže u postavljene posude za odlaganje komunalnog otpada (članak 140. stavak 3. Odluke),
 79. postupi protivno članku 148. stavak 1. Odluke,
 80.  postupi protivno članku 149. stavak 1. i 2. Odluke,
 81.  postupi protivno članku 150. stavak 1. Odluke,
 82. kao Korisnik usluge u svezi prikupljanja i odvoza komunalnog otpada ne provodi     naputke Davatelja usluge(članak 152. stavak 1. Odluke),
 83.  odlaže krupni otpad pored posuda za kućni otpad (članak 158. stavak 1. Odluke),
 84.  odlaže krupni otpad na nogostupe i druge javne površine, kao i površine koje neposredno graniče s javnim površinama (članak 158. stavak 2. Odluke),
 85. na području Grada zakopava ili spaljuje komunalni otpad (članak 153. Odluke),
 86. kao Korisnik usluge ne prikuplja odvojeno staklenu ambalažu, PET ambalažu, papir, baterije, te ako ih ne odlaže u odgovarajuće spremnike (članak 157.  Odluke),
 87. postupi protivno članku 165. Odluke,
 88.  postupi protivno članku 169. Odluke,
 89. postupi protivno članku 182. Odluke,
 90. postupi protivno članku 183. Odluke,
 91. postupi protivno članku 185. Odluke,
 92. postupi protivno članku 186. Odluke,

Članak 197.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00  kn kaznit će fizička osoba – roditelj, odnosno staratelj djeteta koje je počinilo prekršaje iz članka 196. stavak 1. ove Odluke ukoliko je propustio dužnost staranja o djetetu.

Dijete je osoba do navršenih 14 godina života.

 

X.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 198.

Gradonačelnik po potrebi donosi pojedinačne akte radi provedbe odredaba ove Odluke.

 

Članak 199.

Za predmete, naprave ,objekte i sl. postavljene na javne površine, te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba bez rješenja Nadležnog tijela, a prije stupanja na snagu ove Odluke, potrebno je ishoditi rješenje u protivnom isti će biti uklonjeni na odgovornost i trošak vlasnika ili korisnika predmeta naprave, objekta i sl.

 

Članak 200.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Hvara br: 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06, i 1/08.)

Članak 201.

         Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Hvara br: : 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06, i 1/08.)

 

Članak 202.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021 – 05 / 17 – 01 / 31

Urbroj: 2128 / 01 – 02 – 17 – 04

Hvar, 17. listopada 2017. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mag. iur.  Jurica Miličić


 

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017. godine, donosi

 

STATUTARNU ODLUKU

o dopuni Statuta Grada Hvara

Članak 1.

U Statutu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), u Glavi IV. JAVNA PRIZNANJA, članak 6. mijenja se i glasi:

„Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Hvara, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, školstva, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Javna priznanja Grada Hvara su:

 1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara;
 2. Nagrada Grada Hvara;
 3. Zlatna plaketa Grada Hvara;
 4. Nagrada Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine.

 

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Hvara.“

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/19

URBROJ: 2128/01-02-17-05

Hvar, 17. listopada 2017. godine                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

Jurica Miličić, mag.iur.


Na temelju članka 6. i 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na                          6. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o javnim priznanjima Grada Hvara

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Hvara.

Članak 2.

Javna priznanja Grada Hvara jesu:

 1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara;
 2. Nagrada Grada Hvara;
 3. Zlatna plaketa Grada Hvara;
 4. Nagrada Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine.

Članak 3.

Javna priznanja Grada Hvara uručuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Hvara.

 

 1. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA HVARA

Članak 4.

            Građane Republike Hrvatske i drugih država, koji su naročito zaslužni za napredak grada Hvara, za demokratske tekovine te za mir i napredak u svijetu, Gradsko vijeće Grada Hvara može proglasiti počasnim građaninom Grada Hvara.

Osobi koja je proglašena počasnim građaninom Grada Hvara uručuje se počasna povelja.

Oblik i sadržaj povelje iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Članak 5.

            Inicijativu za proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara mogu podnijeti:

vijećnici Gradskog vijeća pojedinačno ili skupno, Gradonačelnik Grada Hvara, radna tijela Gradskog vijeća, te tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog u pisanom obliku s obrazloženjem podnosi se Povjerenstvu.

Članak 6.

 

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Grada Hvara i dostavlja ga Gradskom vijeću.

 

 

 1. NAGRADA GRADA HVARA

Članak 7.

 

Nagrada Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Nagrada) je posebno društveno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe postignute u svim oblastima javnog života od značaja za Grad Hvar, a dodjeljuje se kao:

 

 1. Nagrada za životno djelo;
 2. Osobna nagrada;
 3. Kolektivna nagrada.

Članak 8.

            Nagrada za životno djelo najviše je javno priznanje Grada Hvara u kategoriji Nagrada Grada Hvara.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem ili određenim djelom dale izuzetan doprinos u javnom životu koji je od posebnog značaja za Grad Hvar.

 

Članak 9.

            Osobna nagrada dodjeljuje se pojedinim fizičkim osobama za njihov doprinos u jednom ili više područja javnog života Grada Hvara.

 

Članak 10.

Kolektivna nagrada dodjeljuje se pravnim osobama za njihov doprinos u jednom ili više područja javnog života Grada Hvara.

 

Članak 11.

            Svake kalendarske godine, može se dodijeliti maksimalno 5 Osobnih nagrada, 3 Kolektivne nagrade i 1 Nagrada za životno djelo.

Osobna i Kolektivna nagrada dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje na području Grada Hvara žive odnosno djeluju najmanje pet godina.

Osobna odnosno Kolektivna nagrada istoj pravnoj ili fizičkoj osobi ne može se ponovno dodijeliti prije isteka roka od 10 godina od prethodne dodjele.

Osoba kojoj je dodijeljeno javno priznanje kao Nagrada za životno djelo, ne može se više kandidirati za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara u kategoriji Nagrada Grada Hvara.

 

Članak 12.

            Osobna nagrada ne može se dodijeliti osobama na vodećim političkim funkcijama za vrijeme trajanja te funkcije.

 

Članak 13.

            Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku novčane nagrade i uvjerenja.

Osobna nagrada dodjeljuje se u obliku diplome i novčane nagrade.

Kolektivna nagrada dodjeljuje se u obliku diplome i plakete.

Oblik i sadržaj plakete, diplome i uvjerenja iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka utvrđuje Povjerenstvo.

 

Članak 14.

 

Novčana nagrada koja se dodjeljuje za Nagradu za životno djelo iznosi 10.000,00 kuna po dobitniku iste.

Novčana nagrada koja se dodjeljuje za Osobnu nagradu iznosi 5.000,00 kuna po dobitniku iste.

 

Članak 15.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mogu podnijeti: minimalno 20 fizičkih osoba zajedno sa 1 pravnom osobom ili minimalno 3 pravne osobe (u daljnjem tekstu: Predlagači).

Prijedlog za dodjelu Osobne nagrade i Kolektivne nagrade mogu podnijeti: fizičke osobe i pravne osobe (u daljnjem tekstu: Predlagači).

Predlagači svoje prijedloge podnose Povjerenstvu u pisanom obliku s obrazloženjem.

Prijedlozi moraju sadržavati i popratnu dokumentaciju koja će detaljnije obrazložiti pojedini prijedlog.

 

Članak 16.

            Povjerenstvo utvrđuje prijedloge za proglašenje Nagrade Grada Hvara i dostavlja ga Gradskom vijeću.

 

 

 1. ZLATNA PLAKETA GRADA HVARA

 

Članak 17.

            Zlatna plaketa Grada Hvara je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Grada Hvara u zemlji i inozemstvu, te zaslužuje opće priznanje i isticanje.

Zlatna plaketa Grada Hvara može se dodijeliti stranim državljanima, gradovima, udrugama, ustanovama i organizacijama.

 

Članak 18.

Zlatna plaketa Grada Hvara izrađena je od kovine.

Uz plaketu nagrađenom se uručuje uvjerenje.

Oblik i sadržaj plakete i uvjerenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrđuje Povjerenstvo.

Članak 19.

            Prijedlog za dodjelu Zlatne plakete Grada Hvara mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća pojedinačno ili skupno, Gradonačelnik Grada Hvara, radna tijela Gradskog vijeća, tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj te zajedno 5 fizičkih osoba i 1 pravna osoba (u daljnjem tekstu: Predlagači).

Predlagači svoje prijedloge podnose Povjerenstvu u pisanom obliku s obrazloženjem.

Prijedlozi moraju sadržavati i popratnu dokumentaciju koja će detaljnije obrazložiti pojedini prijedlog.

 

Članak 20.

 

Povjerenstvo utvrđuje prijedloge za proglašenje dodjele Zlatne plakete Grada Hvara i dostavlja ga Gradskom vijeću.

 

 

 1. NAGRADA GRADA HVARA ZA POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA DRŽAVNE I MEĐUNARODNE RAZINE

 

Članak 21.

            Nagradu Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine čine:

-          Nagrada Grada Hvara za sportska postignuća;

-          Nagrada Grada Hvara za postignuća u kulturi, znanosti i obrazovanju.

 

Članak 22.

            Nagrada Grada Hvara za sportska postignuća dodjeljuje se sportašima s područja Grada Hvara za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima.

 

Članak 23.

            Sportašima iz članka 22. ove Odluke smatraju se:

-          član državne reprezentacije u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, koji ima prebivalište na području Grada Hvara, ili

-          član sportske udruge koja ima sjedište na području Grada Hvara.

 

Članak 24.

            Pravo na nagradu sportaš ostvaruje:

-          za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima;

-          za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima.

 

Članak 25.

Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu.

Visina nagrade za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iznosi 15.000,00 kuna.

Visina nagrade za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnom natjecanju iznosi:

-          za osvojeno prvo mjesto: 15.000,00 kuna;

-          za osvojeno drugo mjesto: 10.000,00 kuna;

-          za osvojeno treće mjesto: 7.000,00 kuna.

 

Članak 26.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara može donijeti odluku o nagradama i iznosima nagrada sportašima i u iznimnim slučajevima kada to sportsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj, a ne udovoljava kriterijima iz članka 24. ove Odluke.

 

Članak 27.

 

Nagrada Grada Hvara za postignuća u kulturi, znanosti i obrazovanju dodjeljuje se fizičkim osobama s prebivalištem na području Grada Hvara za ostvarena postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine iz područja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog života, a koje ima osobitu državnu i međunarodnu vrijednost i značaj za Grad Hvar.

 

Članak 28.

Pravo na nagradu fizička osoba iz članka 27. ove Odluke ostvaruje:

-           za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima;

-          za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima.

 

Članak 29.

 

Nagrada se dodjeljuje u novčanom iznosu.

Visina nagrade za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju iznosi 15.000,00 kuna.

Visina nagrade za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnom natjecanju iznosi:

-          za osvojeno prvo mjesto: 15.000,00 kuna;

-          za osvojeno drugo mjesto: 10.000,00 kuna;

-          za osvojeno treće mjesto: 7.000,00 kuna.

 

 

OSTALE ODREDBE

 

Članak 30.

            Prijedlozi za javna priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 3. ove Odluke, podnose se Povjerenstvu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja za tekuću godinu.

Javna priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke, dodjeljuju se tijekom cijele kalendarske godine.

Nitko sam sebe ne može predložiti za dodjelu javnog priznanja.

Svi prijedlozi dostavljeni od strane fizičkih osoba moraju biti potpisani uz navedeni osobni identifikacijski broj potpisnika.

Svi prijedlozi dostavljeni od strane pravnih osoba moraju biti potpisani od strane ovlaštenog zastupnika te s pečatom pravne osobe.

Članak 31.

 

Odluku o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 3. ove Odluke, na prijedlog Povjerenstva uz koji se prilaže kratko obrazloženje, donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, najmanje 30 dana prije uručivanja istog.

Odluku o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće Grada Hvara, tijekom cijele kalendarske godine.

 

Članak 32.

 

Javna priznanja Grada Hvara uručuje gradonačelnik Grada Hvara ili osoba koju on za to ovlasti.

Imena nagrađenih objavljuju se na internetskim stranicama Grada Hvara ili na oglasnoj ploči Grada Hvara te u sredstvima javnog priopćavanja.

 

Članak 33.

            Ukoliko nagrada nije predana nagrađenom za života, ista se predaje članovima njegove uže obitelji i o tome se izdaje potvrda.

Članovima uže obitelji iz stavka 1. ovog članka, smatraju se bračni ili izvanbračni drug, djeca i roditelji.

Članak 34.

 

Sredstva za dodjelu javnih priznanja u novčanom iznosu, osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara.

 

Članak 35.

            Evidencija o dodjeli javnih priznanja vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, nadležnom za društvene djelatnosti Grada Hvara.

 

Članak 36.

            Radi ocjene prispjelih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Hvara, Povjerenstvo može zatražiti mišljenje odgovarajućih stručnih tijela i organizacija.

Članak 37.

 

Član Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara, kao i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti predloženi kao kandidati za Javna priznanja Grada Hvara, do isteka mandata istog.

 

Članak 38.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05, 5/07  i 5/09) i Odluka o nagrađivanju športaša („Službeni glasnik Grada Hvara“, br.15/10 i 1/11).

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 060-01/17-01/10

URBROJ: 2128/01-02-17-03

Hvar, 17. listopada 2017. godine                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

Jurica Miličić, mag.iur.

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) te članka 7. stavak 3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”,                       broj: 11/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za Stipendiju Grada Hvara

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

Članak 2.

            Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2017./2018. školsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 1. rujna 2017. godine, do 30. lipnja 2018. godine.

 

Članak 3.

Sukladno članku 12. Pravilnika, Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije, a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 4.

            Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00  mjesečno.

 

Članak 5.

            Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

 

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 602-04/17-01/01

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 17. listopada 2017. godine                               PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

Jurica Miličić, mag.iur.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne Novine“, broj: 135/06, 17/13 i 125/13), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017. godine, donosi

 

 ODLUKU

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja psa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja psa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/13 i 2/14), članak 11. se mijenja i glasi:

„Posjednik čiji pas/psi učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je po pritužbi građana odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samog psa/pasa.

Ukoliko vlasnik psa/pasa ne reagira nakon ponovljenih pritužbi građana, Grad Hvar će na trošak i odgovornost vlasnika psa/pasa oduzeti psa/pse putem treće osobe i zbrinuti psa/pse u odgovarajuće sklonište za životinje.“

Članak 2.

            Nadodaje se novi članak 12. koji glasi:

„Članak 12.

Dozvoljeno je posjedovati 5 pasa kao fizička osoba, te isti moraju biti na povodcu prilikom izlaska na javnu površinu.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na registrirane lovce koji imaju pse registrirane za lovnu djelatnost.“

Članak 3.

Dosadašnji članak 12. postaje članak 13. pa nadalje, zaključno sa člankom 24. koji postaje članak 25.

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 300-01/13-01/22

URBROJ: 2128/01-02-17-07

Hvar, 17. listopada 2017. godine                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

Jurica Miličić, mag.iur.


Na osnovi članka 37. Zakona o proračunu (“Narodne Novine”, br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta
Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” br. 5/09, 7/09,  8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13
i 8/14), a u skladu sa Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu, Gradonačelnik Grada 
Hvara dana 17.10.2017. godine,  d o n o s i:

IZMJENE I DOPUNE

PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

I.  OPĆI DIO

Članak 1.

   U Planu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu (“Službeni glasnik
Grada Hvara” br. 8/16) članak 1. mijenja se i glasi:
    Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara (u daljnjem tekstu Plan) za 2017.
godinu sastoji se od:
        A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan za
2017.god.

Povećanje/
Smanjenje

NOVI PLAN
za 2017.g.

              P R I H O D I   P O S L O V A NJ A  

49.798.800

-3.190.600

46.608.200

              PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE  

320.000

-95.000

225.000

              U K U P N O   P R I H O D I  

50.118.800

-3.285.600

46.833.200

              R A S H O D I   P O S L O V A NJ A  

34.632.100

-525.700

34.106.400

              RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  

19.814.500

-2.110.000

17.704.500

              U K U P N O    R A S H O D I  

54.446.600

-2.635.700

51.810.900

              RAZLIKA  -  VIŠAK / MANJAK  

-4.327.800

-649.900

-4.977.700

        B.  RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:  

Plan za
2017.god.

Povećanje/
Smanjenje

NOVI PLAN
za 2017.g.

              PRIMICI OD FINANC. IMOVINU I ZADUŽIVANJA  

50.000

0

50.000

              NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE  

50.000

0

50.000

        UKUPNO PRIHODI I PRIMICI  

50.168.800

-3.285.600

46.883.200

        UKUPNO RASHODI I IZDACI  

54.446.600

-2.635.700

51.810.900

        RAZLIKA – MANJAK  

-4.277.800

-649.900

-4.927.700

        RASPOLOŽIVI VIŠKOVI PRETHODNIH GODINA  

4.277.800

649.900

4.927.700

        RAZLIKA  VIŠAK/MANJAK  

0

0

0


 

   636  POMOĆI PRORAČ.KORISNIC. IZ NENADLEŽ.PRORAČ.

102.000

5.000

107.000

   6361  Tekuće pomoći proračun.korisnic. iz nenadlež.prorač.

27.000

5.000

32.000

   63612   – tekuća pomoć Minist.obrazovanja za dj.vrtić

7.000

0

7.000

   63613   – tekuća pomoć Županije SDŽ za dj.vrtić

20.000

5.000

25.000

   6362  Kapitalne pomoći proračun.korisnic. iz nenadlež.prorač.

75.000

0

75.000

   63622   – kapitalna pomoć Minist.kulture za Grad.knjižnicu

75.000

0

75.000

   638  POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

3.350.000

0

3.350.000

   6382  Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

3.350.000

0

3.350.000

Račun – konto

 N A Z I V    P R I H O D A

Plan za
2017.god.

Povećanje/
Smanjenje

NOVI PLAN
za 2017.g.

   64  PRIHODI OD IMOVINE

5.141.250

-398.600

4.742.650

   641  PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

141.250

-15.600

125.650

   6413  Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

140.250

-15.100

125.150

   64131  - kamate na oročena sredstva

40.000

-15.000

25.000

   64132  - kamate na depozite po viđenju

100.000

0

100.000

   64132  - kamate na depozite po viđenju – Dj.vrtić

200

-100

100

   64132  - kamate na depozite po viđenju – Knjižnica

50

0

50

   6414  Prihodi od zateznih kamata

1.000

-500

500

   64143  - zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo

1.000

-500

500

   642  PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

5.000.000

-383.000

4.617.000

   6421  Naknada za koncesije

1.430.000

0

1.430.000

   64214  - naknade za koncesije na pomorskom dobru

1.400.000

0

1.400.000

   64219  - naknade za ostale koncesije

30.000

0

30.000

   6422  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

2.210.000

-350.000

1.860.000

   64224  - prihodi od zakupa stambenih objekata

2.000

0

2.000

   64225  - prihodi od zakupa poslovnih objekata

2.100.000

-300.000

1.800.000

   64225  - prihodi od zakupa poslov.prostora – Dj.vrtić

8.000

0

8.000

   64229  - ostali prihodi od zakupa i iznajmlj. imovine

100.000

-50.000

50.000

   6423  Naknada za korištenje nefinancijske imovine

1.260.000

-33.000

1.227.000

   64231  - prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina

10.000

-3.000

7.000

   64236  - prihodi od spomeničke rente

450.000

-50.000

400.000

   64239  - naknada za korištenje javnih površina

800.000

20.000

820.000

   6429  Ostali prihodi od nefinancijske imovine

100.000

0

100.000

   64299  - naknada za legalizaciju objekata

100.000

0

100.000


 

Račun – konto

 N A Z I V    R A S H O D A

Plan za
2017.god.

Povećanje/
Smanjenje

NOVI PLAN
za 2017.g.

424  KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI

127.000

0

127.000

4241  Knjige u knjižnicama

127.000

0

127.000

426  NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

460.500

-110.500

350.000

4262  Ulaganje u računalne programe

52.500

-10.500

42.000

4263  Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)

408.000

-100.000

308.000

43  RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI

0

500

500

431  PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJ.VRIJEDNOSTI

0

500

500

4312  Pohranjene knjige, umj.djela i ostale vrijednosti

0

500

500

45  RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

451  DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

4511  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11.590.000

-1.050.000

10.540.000

   U K U P N O   R A S H O D I   ( 3 + 4 )

54.446.600

-2.635.700

51.810.900

 II  POSEBNI DIO

Članak 3.

      Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 51.810.900 kuna
raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Izmjena i
dopuna Plana za 2017.godinu kako slijedi:


 

 


III  ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

      Ove Izmjene i dopune Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/21
URBROJ: 2128/01-01/1-17-02
Hvar, 17. listopada, 2017.godine

Gradonačelnik:

Rikardo Novak


 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 020-01/17-01/02

URBROJ: 2128/01-01/1-17-01

Hvar, 8. veljače 2017.

 

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11 ), članka 5. Pravilnika

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara,

broj: 12/10 i 3/15) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09,  8/09, 11/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

                                                            

 PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara ( u daljnjem  tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2017. godine.

 

Članak 2.

Plan sadrži.

-  stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara,

-  potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

-  potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

( stručno osposobljavanje za rad ).

 

Članak 3.

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka l. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ).

 

Članak 5.

Tijekom 2017. planira se primiti u službu 6 službenika na upražnjena radna mjesta, 2 nova službenika, te 5 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ).


 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

——————————————————————————————————–

Red.br.     SLUŽBE              stvarno stanje popunjenosti          plan zapošljavanja

                                              radnih mjesta u službama             za 2017.godinu

1.             Pročelnik                                            0            1 pročelnik

____________________________________________________________________

2.  Služba tajništva Grada                                  3          1 vježbenik VSS  ili VŠS pravne

struke na

                                                                                        stručnom osposobljavanju

3. Služba za proračun i financije                        1          pročelnik službe, stručni suradnik/ica za proračun i

Financije, referent/ica za komunalnu naknadu i druge

Naknade, 1 vježbenik VSS ekonomske struke na

                                                                                       stručnom osposobljavanju

4. Služba za društvene djelatnosti                      1            Viši referent za socijalnu skrb, školstvo, zdravstvo

i šport, 1 vježbenik, VSS ili VŠS pravne struke na

stručnom osposobljavanju

__________________________________________________________________________________

5. Služba za gospodarstvo i gospodarenje                      pročelnik službe, 1 vježbenik VSS ili VŠS

2           pravne struke na

                                                                                        stručnom osposobljavanju

6. Služba za komunalne djelatnosti                                pročelnik službe, 1 vježbenik VSS ili VŠS

12          tehničke struke, 3 komunalna izvidnika na

određeno vrijeme od 6 mjeseci

7. UKUPNO                                                      19                          12

————————————————————————————————

 

 

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 


S A D R Ž A J

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

1.     Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu

2.     Izmjene i dopuna proračuna Grada Hvara za 2017.godinu  i projekcija za 2018. i 2019.godinu

3.     Odluka o izmjeni programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu

4.     Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu

5.     Odluka o izmjeni programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017.godinu

6.     Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje za 2017.g.

7.     Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar

8.     Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar

9.     Odluka o komunalnom redu

10.                       Statutarna odluka o izmjeni Statuta grada Hvara

11.                       Odluka o javnim priznanjima Grada Hvara

12.                       Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara

13.                       Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja psa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

 

GRADONAČELNIK

 

 1. 1.     Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2017. Godinu
 2. 2.     Plan prijma

 

Protected with SiteGuarding.com Antivirus