Dokumenti


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA,  TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU – klikni za preuzimanjeGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEZAVISNE VIJEĆNICE VILME PLAZONJA

FINANCIJSKI PLAN

GODISNJI PROGRAM RADA ZA 2017

IZJAVA O DONACIJAMA

OBRAZAC 6 FIN IZVJ

OBRAZAC IZ D

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJEPoziv za dostavu ponude sanacija sat kula 2 faza 2017.

Poziv je dostupan OVDJEPOZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2018.G. TE PROJEKCIJA ZA 2019.G. I 2020.G.

POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2018.G. TE PROJEKCIJA ZA 2019.G. I 2020.G.  ( klikni za preuzimanje ) 

NAPOMENA:

- Rok za dostavu podataka je 25.10.2017.g.

- Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva. Sredstva za financiranje njihovih programa i djelovanja odobravati će se putem javnog natječaja nakon donošenja Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu“FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VIJEĆNICE ALEKSANDRE BORČIĆ ZA 2017.G

FINANCIJSKI PLAN

GODISNJI FIN IZVJESTAJ

GODISNJI PROGRAM RADA

IZJAVA O DONACIJAMA

OBRAZAC IZ D PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE

ZATVARANJE RACUNAZapisnik konstituirajuće sjednice GV-a 2017.g.

Zapisnik je dostupan OVDJEZapisnik 2. sjednice GV-a 29.06.2017.

Zapisnik je dostupan OVDJENada Jeličić – Financijsko Izvješće

Financijski plan

GODISNJI PROGRAM RADA ZA 2017

IZJAVA O DONACIJAMA ZA 2017

Obrazac G FIN IZVJ samo Za Clanove Liste Grupe Biraca

Obrazac izvjesce o primljenim donacijama za potporu politickog djelovanj

PROGRAM ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2013 2017

PROGRAM ZA RAZDOBLJE od 01 01 2017 03 05 2017 Racun 2 RacunOBAVIJEST prijevoznicima na moru i korisnicima koncesijskih odobrenja

Obavijest je dostupna OVDJEIzmjena i dopuna Javne nabave br. 4

Odluka Plana nabave za 2017.g IV izmjena

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g IV izmjenaObajva poziva za dostavu ponude rekonstrukcija svoda i terase crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan OVDJEPOZIV – 2. SJEDNICA GV. HVAR

POZIV NA  2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći :

 

D n e v n i   r e d:

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara,

2. Pitanja Vijećnika

3.  Izbor članova Odbora za statut i poslovnik,

4.  Izbor članova Odbora za financije i proračun,

5.  Izbor članova Odbora za predlaganje imena ulica i trgova,

6.  Izbor članova Odbora za urbanizam,i prostorno uređenje

7.  Izbor članova Odbora za razvoj i unaprijeđenje turizma

8.  Izbor članova Odbora za uređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa na području Grada                        Hvara

9.  Izbor članova Odbora za školstvo, kulturu i sport

3.  Izbor članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja.

3.  Izbor članova Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnine

3.  Izbor članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

3.  Izbor članova Odbora za protokol

POZIV JE DOSTUPAN ZA PREUZIMANJE OVDJEP O Z I V VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

P O Z I V

 

VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Temeljem odredbi članka 53. Zakona održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16), Grad Hvar poziva vlasnike odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o lokacijama, procijenjenoj količini, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da jest ili će tek postati azbestni otpad.

Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 28. srpnja 2017. godine putem popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojemu se nalazi azbest, osobno ili poštom na adresu Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21 450 Hvar ili putem mail adrese: melita.tudor@hvar.hr, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 021/681 – 721 (Melita Tudor, mag.ing.arh., Viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske Unije (EU)).

Tekst Poziva i Obrazac prijave objekta u kojemu se nalazi azbest može se preuzeti u privitku vijesti.

OBRAZAC za prijavu azbesta

POZIV za prijavu azbestaPoziv za dostavu ponude – Izgradnja ceste Ograde Os3

Poziv je dostupan OVDJEPopis gradskih subjekata s kojima grad ne može skapati ugovore

Dokument je dostupan OVDJEKonstituirajuća sjednica – Poziv

Poziv je dostupan OVDJEKonačni rezultati za Gradsko vijeće grada Hvara i Gradonačelnika grada Hvara

Gradonačelnik – konačni rezultati

Gradsko vijeće – konačni rezultatiOdluka o izmjeni i dopuni plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2017. g.

Odluka je dostupna OVDJEPLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

Plan je dostupan OVDJEOdluka o visini naknade za djelatnosti na pomorskom dobru Grada Hvara za 2017.g.

Odluka je dostupna OVDJEOdluka o korištenju i visini naknade “bačve” za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica i prijevoza putnika na području grada Hvara za 2017.g.

Odluka je dostupna OVDJE

Grafički prikazObavijesti o radovima

Obavijest o radovima – asfaltiranje

Obavijest o radovima – tankoslojni asfaltOdluk o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem čl. 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Grad Hvar objavljuje Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave ( OVDJE )Odluka o izmjeni odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenih na Javni natječaj 2017.

Odluka je dostupna OVDJETreća izmjena i dopuna plana nabave Grada Hvara.

Objava izmjene i dopune plana nabave 3 / 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017. g . III izmjenaPopis gospodarskih subjekata s kojima Grad Hvar ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi

Dokument je dostupan OVDJEREGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU OSIM UGOVORA U REGISTRU JAVNE NABAVE

Registar je dostupan OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava – izmjene

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE

 

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2017. godinu – OVDJE

 Poziv za dostavu ponude elektro materijala i ostalih svari

Poziv je dostupan OVDJEIzbori 2017 – Gradsko Vijeće

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada HVARA, sastavilo je i objavljuje slijedeće kandidacijske liste za Gradsko vijeće grada Hvara.

Zbirnalista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Hvara

1. Kandidacijska lista grupe birača. Nositelj liste : Drago Carić

2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ , Nositelj liste: Jurica Miličić

3. Hrvatska seljačka stranka – HSS ,  Hrvatska narodna stranka -Liberalni demokrati- HNS , Nositelj liste: Teo Jeličić

4.Hrvatska stranka umirovljenika – HSU , Nositelj liste: Ivan Visković dipl. oec.

5. Most nezavisnih lista – MOST , Nositeljica liste: Nada Jeličić, prof.

6.  Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Nositelj liste: Rino Budrović

7. Kandidacijska lista grupe birača, Nositeljica liste: Katica Vučetić

8. Živi zid, Nositelj liste: Tonči Dujmović

 

 

 Izbori 2017 – Gradonačelnik

Na osnovi članka 53.  točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada HVARA, sastavilo je i objavljuje listu kandidata pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika grada Hvara.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA HVARA

1. Kandidat: Rino Budrović , Zamjenica kandidata: Ivana Tudor, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

2. Kandidat: Jurica Miličić, Zamjenica kandidata: Magda Vučetić , HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

3. Kandidat: Rikardo Novak, Zamjenik kandidata: Kuzman Novak, Kandidat grupe birača

4. Kandidat: Ivan Visković, dipl oec, Zamjenik kandidata: Nikša Fle Danijelović, dipl. ing. el. , HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA- HSU 

 Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama dostupna je OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_sport dostupna je OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_dostupna je OVDJEOdluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje projekata udruga osoba s invaliditetom za 2017 godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama dostupna je OVDJEOdluke o dodjeli sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Kultura

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Ostale udruge

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama -_Sport

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama_-  Udruge osoba s invaliditetomObjava izgradnja ceste Rudan Roić 2 faza

Objava je dostupna OVDJEZapisnik 27. sjednice GV-a 03. 03. 2017

Zapisnik je dostupan OVDJEOBAVIJEST o vremenu kandidatima koji su udovoljili propisanim uvjetima natječaja za prijam u službu

Referent za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

Referent za socijalnu skrb školstvo, zdravstvo i sport

Visi stručni suradnik za graditeljstvo, zaš. okoliša i poslove Europske unijeNatječaj za prijam u službu : Referent-komunalni izvidnik

Tekst natječaja je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Postava tankoslojnog asfalta na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Izgradnja javne površne Boćališta na Vrisku 3. faza

Poziv je dostupan OVDJEJAVNA NABAVA – IZMJENE I DOPUNE

Objava izmjene i dopune plana nabave 2 – 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g. II izmjenaRješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za Arheološku zonu grada Hvara

Stručno povjerenstvo pri Ministarstvu kulture za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, na sjednici održanoj 2. veljače 2017.godine, utvrdilo je da Arheološka zona grada Hvara, ima svojstvo kulturnog dobra.

Rješenje je dostupno OVDJESlužbeni glasnik – br. 09/2016

Glasnik je u PDF formatu za preuzimanje dostupan OVDJE .


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 9.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Hvar, 28. prosinca 2016. godine

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6 i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 ODLUKU

o imenovanju Odbora za izgradnju sportskog centra u Hvaru

 I.

                Gradsko vijeće imenuje Odbor za izgradnju sportskog centra u Hvaru.

 II.

Za članove odbora imenuju se:

-      Rino Budrović, gradonačelnik

-      Fabijan Vučetić, predsjednik Gradskog vijeća

-      Zoran Sansović, vijećnik

-      Teo Jeličić, vijećnik

-      Frane Žuvela, vijećnik

-      Nada Jeličić, vijećnica

-      Tonči Dujmović, vijećnik

-      Ines Buzolić, predstavnica ŽRK Hvar

-      Panajoti Gilve, predstavnik NK Hvar

-      Miro Barbarić, predstavnik RK Hvar

-      Miko Bibić-Žiže, predstavnik BK Ružmarin

-      predstavnik Vaterpolo kluba Hvar

-      Ivan Zaninović, predstavnik NK Levanda

-      Lovro Tudor – Lorenco, predstavnik Udruge za mali nogomet Hvar

 III.

                 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/20

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara

za 2016.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/15 i 7/16) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenjaju se iznosi sredstava u točkama 2.,6. i 7. te sada iznose:

„2. Subvencija stacionara……………………… 5.000,00 kuna,

6. Jednokratna novčana pomoć…………. 283.000,00 kuna,

7. Pomoći za novorođenu djecu …………. 92.000,00 kuna”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar, 27. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), uz suglasnost MUP-a, Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sektor unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-10854/2-2016-Z.P.-16-10 od 20. listopada 2016. godine i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije broj: 73-3/l6-08 od 26. srpnja 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

i

Plana zaštite od požara Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađen od ZAST d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline iz Splita.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/14-01/08

URBROJ: 2128/01-02-16-12

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 25. sjednici održanoj 27. prosinca 2016. godine, donosi

 

 

 

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 27. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101 i to:

Iz Programa: 1018 – Promicanje kulture, iz K projekta: Kl 018 06 – Dodatno ulaganje u zgradu Arsenal sa Fontikom,

Sa Podskupine: 451 – Dodatna ulaganja na građ. objektima

 

prenosi se iznos od =130.000,00 kuna

Slovima: (sto trideset tisuća kuna)

 

Na Program: 1002 – Prigodni zabavni programi, na Aktivnosti: A 1002 01 – Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecanja i si.,

Na Podskupinu: 323 – Rashodi za usluge

Za namjenu: Plaćanje računa SWIMRUN AG – Freienbach – za marketinške usluge vezane uz organiziranje Swimrun utrke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-02

Hvar, 20. 12. 2016. god.

 

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave: 00101, Programa 1010 i to:

Iz K projekt: K1010 03 – Kupnja zemljišta za opće namjene,

Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva

 

prenosi se iznos od =3.250,00 kuna

Slovima: (tri tisuće dvjesto pedeset kuna)

 

Na K projekt: K 1010 02 – Planovi i projekti prostornog uređenja,

Podskupinu: 426 – Nematerijalna proizvedena imovina

Za namjenu: Plaćanje dijela računa (okončane situacije) JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb – za izradu izmjena i dopuna UPU Brusje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 13. 12. 2016. godine

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

1.   Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101, Programa 1001, Aktivnosti A1001 01 i to sa podskupine 323 na podskupinu 322 iznos od =38.000,00 kuna, a radi plaćanja računa za električnu energiju i uredski materijal, te sa podskupine 311 na podskupinu 329 iznos od =2.000,00 kuna, a radi plaćanja računa za ugost. usluge (reprezentacija).

2.   Prenamjena se vrši u okviru Razdjela: 001, Glave: 00101, Programa: 1014 i to iz K.projekta K1014 01 podskupine 411, na Aktivnost A1014 03 podskupinu 323 iznos od =3.100,00 kuna, a radi plaćanja računa za održavanje gradske Mrtvačnice.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-03

Hvar, 28. 12. 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 SADRŽAJ:

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o imenovanju Odbora za izgradnju sportskog centra u Hvaru ……………………………………………… 393
  2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu………………………………………… 393
  3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar……………………………………………………………………………………. 394
  4. Zaključak o prihvaćanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 394

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 13. prosinca 2016. ……………………………………………….. 394
  2. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 20. prosinca 2016. ……………………………………………….. 395
  3. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava od 28. prosinca 2016…………………………………………………. 395
  4. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 396

 „Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 Natječaj – Viši/a stručni/a suradnik/ca za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije

Tekst natječaja dostupan je OVDJENatječaj-ref. za spomeničku

Tekst Natječaja dostupan je OVDJEOdluka o poništenju javnog natječaja

Odluka je dostupna OVDJEOdržavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa

Dokument je dostupan OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus