Dokumenti


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od :

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. g. – 1. st.

Opći i posebni dio proračuna (tablice 1. do 11.)

Izvještaj o zaduživanju, korištenju proračunske zalihe i o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaNatječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Sukladno zakonskim propisima, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i  studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.. Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2019./2020. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija u razdoblju od 1. rujna 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine. Sukladno članku 12. Pravilnika, gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

Visina stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara iznosi 800 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000 kuna mjesečno. Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji na sljedećim linkovima:

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Zamolba 2019./2020.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

 Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu_Službeni glasnik 08-17Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. – I. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2019. godinu

3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019. godinu

4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izmjena Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019. godinu

6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar s prilozima

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za građenje građevina za javnu odvodnju na području Grada Hvara za 2019. godinu

9. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2019. godinuOdluka o korištenju i visini naknade “info pulta”

Odluka o korištenju i visini naknade “info pulta” te komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja sredstava i prijevoza putnika na području grada Hvara.
Odluku možete vidjeti OVDJEObavijest o biračkim mjestima

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Hvara obavještava sve glasače na području Grada Hvara koji su do sada glasovali na Biračkom mjestu br. 2 – gradska Lođa, da je iz razloga vršenja radova, a za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, određeno novo biračko mjesto i to: biračko mjesto br. 2. Hvar, Dječji vrtić “Vanđela Božitković”, Hvar, Ulica Hanibala Lucića 2.

Više o navedenoj izmjeni te o ostalim biračkim mjestima možete naći u OBAVIJESTI O BIRAČKIM MJESTIMA.Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu

Tabelarni prikaz ugovora o financiranju udruga za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje ponovni javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina – Obala Riva

Grafički prikaz lokacije – Obala Riva

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAIspravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu

Zbog nehotične greške koja se potkrala u prethodno objavljenom Registru ugovora, objavljujemo ispravljeni Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi koji možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora Grada Hvara za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Temeljem čl. 6. st. 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnika Splitsko-dalmatinske županije” br. 110/17) Grad Hvar dužan je objaviti Javnu raspravu u svezi Plana korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Pokonji Dol.

Javna rasprava će se održati dana 25. travnja 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, Ive Miličića 7/I (Dolac), od 15. do 24. travnja 2019. godine, kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Svoje primjedbe možete dostaviti zaključno do 25. travnja 2019. godine na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javnu rasprava o Planu korištenja koncesije na pomorskom dobru – Pokonji Dol

Plan gospodarskog korištenja_Pokonji Dol – Mustačo

Predio Pokonji Dol – grafički prikazJavni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na rivi.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama.

Javni natječaj za prikupljanje pismenih podnuda za davanje u zakup javnih površina

Grafički prikaz lokacije

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVAObavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni redar

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni redar možete preuzeti OVDJE.Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – referent komunalni izvidnik

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja te informacije o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za prijam u službu referent – komunalni izvidnik možete preuzeti OVDJESavjetovanje s javnošću – pristigla primjedba

Sukladno odredbama Savjetovanja s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara, Grad Hvar objavljuje pristiglu primjedbu, koju možete preuzeti OVDJE.Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o. Hvar – predio Majerovica.

Javna rasprava bit će održana 19. ožujka 2019. godine u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 11. ožujka do 18. ožujka 2019. g., kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 18. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Majerovica

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – Majerovica

Predio Majerovica_koncesija – grafički prikaz

 Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio ispred hotela Amfora i Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio kupalište Bonj.

Javna rasprava bit će održana 28. veljače 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za komunalne djelatnosti prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu, na adresi Vicka Butorovića 4.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 21. do 27. veljače 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 28. veljače 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – Amfora i Bonj

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – predio ispred hotela Amfora

AMFORA_KONCESIJA – grafički prikaz

Plan gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – kupalište Bonj

BONJ_KONCESIJA grafički prikaz

 GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 Izvješće o savjetovanju s javnošću

Izvješće je dostupno za preuzimanje OVDJEGodišnji plan natječaja

Plan možete preuzesti OVDJEZasvijetlila Mala Garška

Nastavljaju se infrastrukturni radovi na uređenju hvarske uvale Mala Garška: nakon asfaltiranja pristupne ceste, postavljena i javna rasvjeta. Naime, sredinom kolovoza, nakon dugog iščekivanja, Hrvatska elektroprivreda postavila je ormarić za javnu rasvjetu izdvojen iz prostora trafo-stanice na pogodno mjesto na javnoj površini. Potom su postavljena i priključena tri rasvjetna tijela na postojeće drvene stupove u smjeru prema Uljenom Boku te jedno rasvjetno tijelo na samoj trafostanici. Tako je uvala Mala Garška, čiju lučicu najviše koriste građani Hvara, postala sigurnija i pristupačnija korisnicima, a radovi na uređenju i čišćenju nastavit će se tijekom sljedećeg tjedna.

 JAVNI UVID PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH U GRADU HVARUJavni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju kuće „Soljačić“

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra

Temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu gradonačelnik Grada Hvara objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti. Zahtjevi se podnose Vijeću za koncesijska odobrenja Grada Hvara do 31. svibnja 2018. godine.

 

Tekst poziva možete preuzeti OVDJE.OVDJE.Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest preuzmite OVDJEJAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

JAVNI NATJEČAJ tekst

GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA

OBRAZAC ZAHTJEV

OBRAZAC IZJAVA

 Oglas za prijam u službu

Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJENatječaj za prijam u službu voditelj/ica odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE, a obavijest i upute OVDJE.

 Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara

Tekst Odluke možete preuzeti  OVDJE.

 

 Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Obavijest je dostupna OVDJE.Godišnji plan natječaja

Godišnji plan natječaja preuzmite OVDJEObavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

Obavijest je dostupna OVDJE.Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017

Godišnje_izvješće CSV

Godišnje_izvješće PDFPrijedlog novog Statuta Grada Hvara

Prijedlog novog Statuta Grada Hvara Temeljem čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacijama koji se odnosi na objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću (NN 85/15), a zbog usklađivanja Statuta Grada Hvara sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/2017) objavljujemo tekst prijedloga Statuta Grada Hvara. Dokument možete preuzeti OVDJE.

Sve prijedloge i primjedbe na isti možete poslati na e-mail: l.caratan.luksic@hvar.hrPostupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za razdoblje 2017.-2022.g.

Informacija o početku postupka: OVDJE .

Odluka o započinjanju postupka: OVDJE .Službeni Glasnik br.11/2017

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.Odluka o Planu nabave za proračunsku 2018. godinu

Odluka je dostupna OVDJEOdluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJEPoziv korisnicima javnih površina – sklapanje novih ugovora

Tekst Poziva možete pronaći OVDJE.Natječaj – Viši referent/ica za uredsko poslovanje

Tekst natječaja dostupan je OVDJENatječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (reizbor )

Tekst natječaja dostupan je OVDJEOdluka o izgledu suncobrana i ležaljki za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području pomorskog dobra Grada Hvara

Odluku preuzmite OVDJEIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Preuzmite izvješće OVDJEIZMJENA PLANA JAVNE NABAVE

Izmjena PJN 27.12.2017.

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g – IZMJENA 10. MJESECOdluka o gradskim porezima

Odluka o gradskim porezimaPoziv na prethodno savjetovanje za postupak javne nabave: Izvedba terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar

Poziv na prethodno savjetovanje – Izvedba terena s umjetnom travom na nogometnom igralištu Hvar

Troškovnik

Upute gospodarskim subjektima – dokumentacija o nabaviPOZIV , SJEDNICA GV HVAR – NASTAVAK 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

Poziv je dostupan OVDJEKonačni prijedlog UPU Šamoreta dolac

UPU SRC SAMORETA DOLAC – PPJR-SAZETAK

UPU SRZ SAMORETA DOLAC PPJR 0 OBUHVAT

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR 1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

UPU SRZ SAMORETA DOLAC PPJR 2. A. PROMET

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR 2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

UPU SRZ SAMORETA DOLAC  -PPJR 3. UVJETI KORISTENJA

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR 4. NACIN GRADNJE

UPU SRZ SAMORETA DOLAC – PPJR ODREDBE

PLAKAT 1

PLAKAT 2

PLAKAT 3

PLAKAT 4

PLAKAT 5Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena, 05.12.’17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.

Tabelarni prikaz  -Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.Poziv na tematsku sjednicu GV Hvar – Turizam

Poziv je dostupan OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus