Vijesti i najave

Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javne Nabave 5. izmjena 20.10.`17

24.10.2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana J.N. 5. izmjena 20.10.`17. Tabelarni prikaz  – Odluka o izmjeni i dopuni Plana J.N. 5. izmjena 20.10.`17.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

20.10.2017.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA,  TE RASHODA [...]

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

20.10.2017.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU – klikni za preuzimanje

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEZAVISNE VIJEĆNICE VILME PLAZONJA

20.10.2017.

FINANCIJSKI PLAN GODISNJI PROGRAM RADA ZA 2017 IZJAVA O DONACIJAMA OBRAZAC 6 FIN IZVJ OBRAZAC IZ D PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE

Poziv za dostavu ponude sanacija sat kula 2 faza 2017.

20.10.2017.

Poziv je dostupan OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus