Vijesti i najave

Dnevni red 34. sjednice Gradskog vijeća – 22. ožujka 2011.

18.03.2011.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D H V A R GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/11-01/1 URBROJ: 2128-01-02-11-03 Hvar, 17. ožujka 2011. godine ČLANOVIMA [...]

Natjecanje Mladeži Crvenog križa

01.03.2011.

Otočko natjecanje Mladeži HCK-a iz znanja o Crvenom križu i pružanju prve pomoći ove će se godine održati u gradu Hvaru, 12.ožujka 2011.godine .
Protected with SiteGuarding.com Antivirus