Vijesti i najave

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SDŽ za 2013. godinu

10.10.2012.

UO za prosvjetu, kulturu i šport R E P U B L I K A H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA [...]

Predavanje “Magnet dojke – novi pristup u dijagnostici”

18.09.2012.

Druženje DDK otoka Hvara u Lastovu

13.09.2012.

Pozivamo  dobrovoljne darivatelje krvi sa područja otoka Hvara

Izložba dizajna „Razum & Osjećaji“ u hvarskoj Loži!

16.07.2012.

21.07. – 20.08. 2012.

Festival levande 2012.

29.06.2012.

4. Festival levande 29. i  30. lipnja 2012. god., petak/Friday & subota/Saturday
Protected with SiteGuarding.com Antivirus