Vijesti i najave

Plana nabave za 2020. godinu

23.01.2020.

Plan nabave možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O DOSTAVI ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA UDRUGA KOJE SU FINANCIRALE IZ PRORAČUNA GRADA HVARA

22.01.2020.

Sukladno sklopljenim ugovorima sve udruge civilnog društva koje su tijekom 2019. godine primile donacije za svoje programe i aktivnosti obvezne su dostaviti slijedeće izvještaje Gradu [...]

POZIV NA TRIBINU

22.01.2020.

U SKLOPU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU, GRAD HVAR POZIVA   NA    TRIBINU PREDSTAVLJANJE  PRIJEDLOGA NOVE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠOVITOG KOMUNALNOG OTPADA I [...]

Obavijest o radovima u ulicama Fulgencija Careva, Kroz Burak i Domovinskog rata

15.01.2020.

Obavještavamo građane Hvara da će u ponedjeljak, 20. siječnja 2020., početi izvođenje radova na projektu „Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije od područja Ograde u gradu [...]

Odluke o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. namijenjenih udrugama

15.01.2020.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus