Vijesti i najave

Stigli spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

15.02.2021.

Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za potrebe Grada Hvara obavljena je krajem prošloga tjedna na privremenom reciklažnom dvorištu gradske tvrtke Komunalno Hvar. Spremnike [...]

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – pomoćni radnik na spomenicima kulture

12.02.2021.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, [...]

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto – komunalni redar

12.02.2021.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, [...]

Akcija humanog smanjenja broja slobodno živućih mačaka i pasa na području grada Hvara

12.02.2021.

Grad Hvar nastavlja s akcijom steriliziranja i kastracije slobodno živućih mačaka i pasa na širem gradskom području te temeljem potpisanog ugovora s tvrtkom Ormondo j.d.o.o. [...]

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

10.02.2021.

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13,65/17, 114/18 i 39/19) i članka 25. st. 1. al. 8. Statuta Grada Hvara („Službeni [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus