Vijesti i najave

Prvi paket mjera smanjivanja financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata Grada Hvara

09.04.2020.

Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 43. sjednici održanoj danas, 9. travnja 2020. godine, na prijedlog gradonačelnika Rikarda Novaka izglasalo je prvi paket mjera za smanjivanje [...]

U četvrtak 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Hvara

07.04.2020.

Gradsko vijeće Grada Hvara održat će svoju 43. sjednicu u četvrtak, 9. travnja 2020. godine s početkom u 11 sati u galeriji Arsenal. Sjednica će [...]

Odluka o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za vrijeme trajanja posebnih uvjeta rada

03.04.2020.

Radi posebnih uvjeta uzrokovanih pandemijom COVID-19 gradonačelnik Grada Hvara donosi Odluku o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za vrijeme trajanja posebnih [...]

Zaključak Stožera CZ grada Hvara o iznimnom dopuštenju rada objekata na tržnici

30.03.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i [...]

Pojašnjenje u vezi izdavanja propusnica

27.03.2020.

Slijedom brojnih upita vezano za izdavanje propusnica temeljem kojih građani, u izuzetnim okolnostima, mogu napustiti mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, Stožer civilne zaštite grada Hvara [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus