Vijesti i najave

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku

07.03.2022.

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora broj 1. u Fontiku možete preuzeti OVDJE. NAPOMENA: Dana 8. ožujka na objavljenom [...]

Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi s područja grada Hvara za 2022.

04.03.2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara Sve udruge čije [...]

Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja grada Hvara za 2022.

04.03.2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natjecaja Grada Hvara – ostale udruge [...]

Popis prijavitelja – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2022.

04.03.2022.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog natječaja Grada Hvara Popis prijavitelja koji nisu zadovoljili formalne uvjete Javnog natjecaja Grada Hvara – osobe s [...]

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2021. godinu

03.03.2022.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2021.g. Referentna stranica Biljeske
Protected with SiteGuarding.com Antivirus