Pomorsko dobro

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2023. godinu

29.12.2022.

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15) Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću [...]

Obavijest o koncesijskim odobrenjima za 2022. godinu

09.05.2022.

Grad Hvar objavljuje Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2022. godinu. Potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama.   Plan upravljanja pomorskim dobrom [...]

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2022.

28.02.2022.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Plana davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Hvara za 2022. godinu možete preuzeti OVDJE.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Hvara za 2022. godinu

13.12.2021.

Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pristupu informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Grad Hvar objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku [...]

Obavijest – poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti

20.04.2021.

Svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama (obrtnici) upućuje se Obavijest – poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti. Temeljem Plana [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus