Važni akti

Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata

25.11.2014.

Temeljem članka  26. Statuta Grada Hvara ( „Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13 i  10/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na [...]

Odluka o visini zakupnine – izmjene

25.11.2014.

Na temelju članka 24. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće [...]

Odluka o visini zakupnine od 14.02.2012.

25.11.2014.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D    H V [...]

Odluka o visini zakupnine za korištenje štekata

25.11.2014.

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst , 6/13 i 11/13)Gradsko vijeće Grada Hvara [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus