Važni akti

Odluka o visini zakupnine od 14.02.2012.

25.11.2014.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D    H V [...]

Odluka o visini zakupnine za korištenje štekata

25.11.2014.

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst , 6/13 i 11/13)Gradsko vijeće Grada Hvara [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus