Odluka o korištenju i zakupu javnih površina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

31.01.2020.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji tvrđava Fortica možete preuzeti OVDJE.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javne površine

20.02.2019.

Temeljem Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina te zapisnika Povjerenstva za [...]

Odluka o dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

04.05.2016.

Odluka o dopuni Odluke o korištenju i zakupu javnih površina

Odluka o korištenju i zakupu javnih površina

03.12.2014.

Tekst odluke u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus