Važne – izdvojene vijesti

3. Izmjena plana javne nabave Grada Hvara

20.06.2016.

Tabelarni prikaz 2016. Plana nabave izmjena III Zaključak o izmjeni plana nabave III

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

09.06.2016.

„ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU“, „IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA [...]

ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA

21.05.2016.

UDRUGE OSOBA SA INVALIDITETOM : „ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OSOBA S INVALIDITEOM ZA 2016.GODINU“   [...]

OPĆI UVJETI O FINANCIRANJU UDRUGA TEMELJEM JAVNOG NATJEČAJA

21.05.2016.

UDRUGE OSOBA SA INVALIDITETOM : „OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIRANJU UDRUGA“ OSTALE UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA : „OPĆI UVJETI UGOVORA O FINANCIRANJU UDRUGA“ UDRUGE U KULTURI [...]

UDRUGE – JAVNI NATJEČAJ UDRUGA U SPORTU

10.05.2016.

1) POPIS PRIJAVITELJA I PROGRAMA KOJI SU ZADOVOLJILI FORMALNE UVJETE JAVNOG NATJEČAJA GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus