Važne – izdvojene vijesti

Prvi paket mjera smanjivanja financijskog opterećenja građana i poslovnih subjekata Grada Hvara

09.04.2020.

Gradsko vijeće Grada Hvara na svojoj 43. sjednici održanoj danas, 9. travnja 2020. godine, na prijedlog gradonačelnika Rikarda Novaka izglasalo je prvi paket mjera za smanjivanje [...]

Odluka o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Vanđela Božitković za vrijeme trajanja posebnih uvjeta rada

03.04.2020.

Radi posebnih uvjeta uzrokovanih pandemijom COVID-19 gradonačelnik Grada Hvara donosi Odluku o participaciji roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” za vrijeme trajanja posebnih [...]

Zaključak Stožera CZ grada Hvara o iznimnom dopuštenju rada objekata na tržnici

30.03.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i [...]

Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe

26.03.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i [...]

Poziv HEP ODS-a: građani, sami očitavajte brojila

25.03.2020.

Povodom aktualne epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom, a prema preporukama javnozdravstvenih tijela, HEP – Operator distribucijskih sustava je organizaciju rada prilagodio novonastalim okolnostima. Kako bi [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus