Udruge

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu

13.01.2023.

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2023. godinu. Za udruge [...]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2023. godinu

13.01.2023.

Grad Hvar objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara za 2023. godinu. Za ostale udruge civilnog društva [...]

Godišnji plan natječaja za udruge

13.01.2023.

Godišnji plan natječaja za udruge za 2023. možete preuzeti OVDJE.

Javni poziv Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga i organizacija u kulturi za 2023. godinu

29.09.2022.

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge [...]

Poziv ovlaštenim zastupnicima udruga kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2022. godinu

21.04.2022.

Temeljem raspisanih Natječaja za financiranje programa i projekata udruga s područja Grada Hvara za 2022. godinu oglašenih na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus