Prostorno planiranje

Etno – Eko selo Malo Grablje

04.03.2013.

Urbanistički plan uređenja (UPU) Etno – Eko sela Malo Grablje UPU Malo Grablje – Detaljna namjena površina UPU Malo Grablje – Korištenje

UPU marine u sv. Nedjelji

10.04.2013.

Uvjeti gradnje marine (PDF) Namjena marine (PDF) Odluka o donošenju UPU marine u Sv.Nedjelji (PDF) Sazetak Studije zaštite okoliša marine u Sv.Nedjelji (PDF)
Protected with SiteGuarding.com Antivirus