Proracun grada Hvara

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 2. izmjene

03.11.2020.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. [...]

Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu – II. izmjene

06.10.2020.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena [...]

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

05.10.2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu sastoji se od: 1. Polugodišnji izvještaj za 2020. godinu – Zaključak Gradskog vijeća 2. Opći [...]

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 1. izmjene

04.08.2020.

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. g. 2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara 3. Izmjena Plana prihoda i primitaka te [...]

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

27.07.2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od: 0. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus