Proracun grada Hvara

Proračun Grada Hvara – Izmjene i dopune za 2013.

02.01.2014.

Izmjene i dopune  Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i [...]

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA 2013

31.10.2013.

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA 2013

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA HVARA 2013

31.10.2013.

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA HVARA 2013

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA HVARA 2013

31.10.2013.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE GRADA HVARA 2013

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013 I PROJEKCIJE 2014

31.10.2013.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013 I PROJEKCIJE 2014
Protected with SiteGuarding.com Antivirus