Proracun grada Hvara

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

04.10.2016.

„ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU“ Sastoji se od dva dokumenta: Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja [...]

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA OD 01.01.-30.06.2016.G.

18.07.2016.

Obrasci izvještaja Referentna stranica Bilješke

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015.GODINU

11.07.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015 dostupan je za preuzimanje.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

09.06.2016.

„ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU“, „IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA [...]

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu

04.03.2016.

„Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu“ sastoji se od dva dokumenta: -          Konsolidirano  financijsko izvješće Grada Hvara za 2015.godinu -          Bilješke
Protected with SiteGuarding.com Antivirus