Proracun grada Hvara

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013 I PROJEKCIJE 2014

31.10.2013.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013 I PROJEKCIJE 2014

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA HVARA 2013

31.10.2013.

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA HVARA 2013 Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara [...]

Dostava podataka za postupak izrade proračuna Grada Hvara

10.10.2013.

U pripremi je izrada proračuna grada Hvara za 2014. Pozivaju se sve udruge, društva i ustanove koje planiraju potporu iz proračuna da preuzmu poziv koji [...]

Izmjene i dopune proračuna grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2013. i 2013. godinu

28.09.2013.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013 – klikni za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Hvara za 2013. godina

28.09.2013.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA 2013 – klikni za preuzimanje
Protected with SiteGuarding.com Antivirus