Proracun grada Hvara

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2022.

20.07.2022.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2022. Referentna stranica Bilješke

Financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

19.07.2022.

Financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2022. Bilješke Referentna stranica

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

07.07.2022.

Godišnji izvještaj za 2021.godinu čini: 1. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara od 24. 6. 2022. 2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun [...]

Nalozi za isplatu iz proračuna Grada Hvara od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine

07.04.2022.

Radi transparentnosti proračuna objavljujemo sve naloge za isplatu sa žiro računa Grada Hvara u 2021. godini. Zbog odredbi GDPR-a neki primatelji sredstava iz proračuna nisu [...]

Vodič kroz proračun za građane

17.03.2022.

Grad Hvar i ove godine objavljuje Vodič kroz proračun Grada Hvara, s ciljem upoznavanja građana s najvažnijim informacijama vezanim uz proračun te davanja jednostavnih i sažetih [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus