Proracun grada Hvara

Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 1. izmjene

04.08.2020.

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. g. 2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara 3. Izmjena Plana prihoda i primitaka te [...]

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

27.07.2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od: 0. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju [...]

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

20.07.2020.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine

Financijski izvještaj Grada Hvara za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

20.07.2020.

Financijski izvještaj Grada Hvara za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu

10.07.2020.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus