Proracun grada Hvara

Registar ugovora Grada Hvara za 2020. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

05.03.2021.

Sadržaj Registra ugovora Grada Hvara za 2020. godinu: a) ugovori o zakupu javne površine za postavu štandova i b) ugovori o zakupu javne površine za [...]

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

04.03.2021.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu Referentna stranica Bilješke

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2020.

22.02.2021.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada [...]

Bilješke Grada Hvara za financijski izvještaj 2020.

19.02.2021.

Bilješke Grada Hvara za financijski izvještaj 2020.  nalaze se OVDJE.

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTVA I UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE

19.02.2021.

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTVA I UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE možete pronaći OVDJE.
Protected with SiteGuarding.com Antivirus