Javna nabava

Javna nabava 2013

04.03.2013.

Javni natječaj za prikupljanjepismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.Plan nabave grada Hvara za razdoblje od 01.01.2013 – 30.06.2013. Javni natječaj za prikupljanjepismenih ponuda [...]

Javna nabava 2012

04.03.2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda radi sklapanja ugovora o javnim uslugama Zemljani radovi na izgradnji i probijanju ulica na lokacijama OS-4 predio Ograde i ulica istočno [...]

Javna nabava 2011

04.03.2013.

Polaganje kablova za javnu rasvjetu Izrada glavnog i izvedbenog projekta ulice (Bukainka) Izrada glavnog i izvedbenog projekta (Ograde) Objava dodatnih radova uvala Sv. Antonija Izrada [...]

Javna nabava 2010

04.03.2013.

Pružanje pravnih usluga Restauratorski radovi zidne freske i slikarija Sanacija pomorske građevine uvale Podstine Uređenje javnih površina na raznim lokacijama Opskrba električnom energijom Rekonstrukcija šetnice [...]

Javna nabava 2009

04.03.2013.

Nabava rasvjetnih tijela Asfaltiranje i sanacija donjeg stroja Sanacija mola Podstine Sanacija i uređenje nogostupa Rekonstrukcija postojeće nadstrešnice na rivi Nabava rasvjetnih tijela i elektromaterijala [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus