Javna nabava

Poziv na nadmetanje za postupak: UREĐENJE STAZA UKLINJAVANJEM KAMENOG NABOJA („INKUNJADURA“) U MALOM GRABLJU I ZARAĆU

22.11.2013.

Naručitelj: Grad Hvar je objavio “Poziv na nadmetanje” za postupak: UREĐENJE STAZA UKLINJAVANJEM KAMENOG NABOJA („INKUNJADURA“) U MALOM GRABLJU I ZARAĆU, broj objave: 2013/S 002-0095868. [...]

Poziv na nadmetanje, za postupak Uređenje sportskog igrališta ”TENIS” u Hvaru je objavljena

20.11.2013.

Naručitelj: Grad Hvar je objavio “Poziv na nadmetanje” za postupak: Uređenje sportskog igrališta ”TENIS” u Hvaru, broj objave: 2013/S 002-0095135. Detalje o objavi možete vidjeti: [...]

Bonaparte – Javni natječaj

19.11.2013.

J A V N I     N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora  u prizemlju [...]

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave

18.11.2013.

Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj: 90/11 i 83/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada [...]

Poziv na nadmetanje – Izgradnja cesta na području ”Ograde” (OS3) – Zemljani radovi

06.11.2013.

Naručitelj: Grad Hvar je objavio “Poziv na nadmetanje” za postupak: Izgradnja cesta na području ”Ograde” (OS3) – Zemljani radovi, broj objave: 2013/S 002-0091617. Detalje o [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus