Izdvojeno

Proračun Grada Hvara – Izmjene i dopune za 2013.

02.01.2014.

Izmjene i dopune  Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka, te rashoda i [...]

Financijsko izvješće i program rada nezavisne vijećnice gradskog vijeća Grada Hvara Katie Zaninović Dawnay

31.12.2013.

U nastavku se nalaze datoteke sa detaljnim financijskim izvješćem, te programom rada nezavisne vijećnice Katie Zaninović Dawnay: 1. Godišnji program rada za 2014. godinu 2. Financijski plan [...]

Financijsko izvješće i program rada nezavisne vijećnice gradskog vijeća Grada Hvara Nade Jeličić

31.12.2013.

U nastavku se nalaze datoteke sa detaljnim financijskim izvješćem, te programom rada nezavisne vijećnice Nade Jeličić: 1. Godišnji program rada za 2014. godinu 2. Financijski plan za [...]

Izjave o donacijama kandidacijske liste grupe birača – nositeljica liste: Katia Zaninović Dawnay

30.12.2013.

U nastavku pogledajte izjave o donacijama članova gradskog vijeća, kandidacijske liste grupe birača – nositeljica liste: Katia Zaninović Dawnay (kliknite na ime pojedinog člana vijeća) [...]

Izmjena termina polaska trajekta u ponedjeljak 30.12.2013. godine – linija 635 – Stari Grad

27.12.2013.

Zbog potrebe organizacije novogodišnje regate, a uz suglasnost predstavnika lokalne samouprave i AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET, u ponedjeljak 30.12.2013. godine posljednji trajekt iz [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus