Izdvojeno

Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara

27.01.2014.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 ) i članka 25. Poslovnika Gradskog  [...]

Dječji vrtić “Vanđela Božitković” Hvar – Natječaj za višu medicinsku sestru

24.01.2014.

U nastavku pogledajte natječaj za višu medicinsku sestru u dječjem vrtiću. Za tekst natječaja kliknite ovdje!

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE SDŽ U 2014 GODINI

24.01.2014.

Na temelju članka 12. stavak 2. i 3. Odluke o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” , broj 8/95, 10/96, 7/04 i 19/09), [...]

ZAKLJUČAK o objavljivanju Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Hvara

13.01.2014.

Na temelju odredbe članka 8. Zakona o savjetima mladih ( «NN», broj: 23/07 ), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara («Službeni glasnik [...]

PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

02.01.2014.

PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU PROGRAM SOCIJALNE SKRBI [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus